seznam sodnikov

Jolanka Horvat

Dragica Kolenc

Jožef Kržanko

Natalija Lebar

Darinka Pušenjak

Tatjana Sotlar

Gorazd Tivadar

Simona Vinkovič Škalič

Klaudija Zadravec Ščančar

Stanislav Žižek