Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Litiji
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Litiji

Kontaktne informacije

Okrajno sodišče v Litiji

 • Jerebova 6
 • 1270 Litija 
 • telefon: (01) 896 3900
 • faks: (01) 896 3910
 • Dohodni tel. klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!
 • http://www.sodisce.si
 • E-pošta: urad.ojlit@sodisce.si

Predsednica sodišča:

 • Mojca Kanc

Namestnik:

 • Blaž Godec

Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja (ZDIJZ):

 • Mojca Kanc, predsednica sodišča

Urad predsednice:

 • Mateja Logar
 • telefon: (01) 896 3900
 • faks: (01) 896 3910
 • elektronski naslov: urad.ojlit@sodisce.si

Uradne ure v sodnih pisarnih za nevabljene stranke:

 • ponedeljek in petek: od 9:00 do 12:00 ure
 • sreda: od 9:00 do 12:00 ure in od 14:00 do 16:30 ure
 • Na delovna dneva 24. in 31. decembra: od 9:00 do 12:00 ure

Uradne ure v zemljiški knjigi:

 • ponedeljka, sreda,  petek: od 9:00 do 12:00 ure
 • ponedeljek in sreda:    tudi od 14:00 do 16:00 ure
 • Na delovna dneva 24. in 31. decembra: od 9:00 do 12:00 ure

Uradne ure vložišča in blagajne

 • Od ponedeljka - četrtka: 8:00 do 16:00 ure
 • Petek: 8:00 do 15:00 ure
 • Na delovna dneva 24. in 31. decembra: od 9:00 do 12:00 ure

Mediacijska pisarna

 • Tel. št.: 01/896 3900

Številke TRR sodišč

Transakcijski račun sodišča:

 • 01100-6370421877

Transakcijski račun za sodne takse za pravne in fizične osebe ter zasebnike:

 • 01100-8450084126

TRR za denarne in redovne kazni (ZIZ) ter kazni po ZPP:

 • 0100-8450001094

TRR za začasno založena stredstva po ZPP in ZIZ:

 • 01100-6370421877

TRR za varščine in javne dražbe:

 • 01100-6960421855

TRR - predujmi:

 • 01100-6950421834


Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev.
Več informacij >>

Matična in davčna številka

Matična št.: 5022762009
Davčna št.: 67294308