Zapuščinski postopki

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Litiji 13.05.2022 D 86/2018 Oklic neznanim dedičem po pok.: KUNST Ivana zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Litiji 13.05.2022 D 79/2020 Oklic neznanim upnikom po pok.: PRELOGAR Marija zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Litiji 13.05.2022 D 56/2020 Oklic neznanim upnikom po pok.: Dijana Ivica Omahen zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Litiji 31.03.2022 Oklic neznanim dedičem D 7/2022 - pok. Jožica Biber zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Litiji 29.03.2022 Oklic neznanim upnikom po pok. Muayad Yonan / D 70/2020 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Litiji 29.03.2022 Oklic neznanim upnikom po pok. Antoniji Božič / D 169/2020 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Litiji 16.03.2022 Oklic neznanim upnikom po pok. Amalija Zupančič zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Litiji 14.02.2022 Oklic neznanim upnikom po pok: Frančiška Zajc zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Litiji 02.07.2021 oklic neznanim dedičem po pok. Goranu Ivaniću zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Litiji 02.07.2021 oklic neznanim upnikom po pok. Nataliji Grebenc zapuščinski postopki
    Naenkrat izpiši