Oklic neznanim upnikom po pok: Frančiška Zajc

14.02.2022 / Okrajno sodišče v Litiji

Oklic neznanim upnikom D 126/2020 po pok: Frančiška Zajc

Oklic neznanim upnikom D 126/2020 po pok: Frančiška Zajc - 20220214114942