Objave

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Litiji 16.06.2022 Celovito elektronsko poslovanje kmalu tudi na civilnem in kazenskem področju novice
Okrajno sodišče v Litiji 08.06.2022 Mediacija - višja kultura odnosov v znak spoštovanja mirnega reševanja sporov, pravne kulture in kulture dialoga med ljudmi aktualno
Okrajno sodišče v Litiji 03.06.2022 Konferenca ob 20. obletnici sodišču pridružene mediacije novice
Okrajno sodišče v Litiji 01.06.2022 TIPKO – pilotni poskus razbremenitve sodnega osebja in hitrejšega poslovanja s strankami novice
Okrajno sodišče v Litiji 13.05.2022 D 86/2018 Oklic neznanim dedičem po pok.: KUNST Ivana zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Litiji 13.05.2022 D 79/2020 Oklic neznanim upnikom po pok.: PRELOGAR Marija zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Litiji 13.05.2022 D 56/2020 Oklic neznanim upnikom po pok.: Dijana Ivica Omahen zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Litiji 14.04.2022 Obveznost nošenja zaščitnih mask je odpravljena novice
Okrajno sodišče v Litiji 31.03.2022 Oklic neznanim dedičem D 7/2022 - pok. Jožica Biber zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Litiji 29.03.2022 Oklic neznanim upnikom po pok. Antoniji Božič / D 169/2020 zapuščinski postopki
    Naenkrat izpiši