Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Idriji
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Idriji

Letni razporedi za pretekla obdobja

 

Letni razpored dela sodnikov za leto 2011: 20101220124004

 

Letni razpored dela Okrajnega sodišče v Idriji za leto 2009

Predsednica sodišča:okrajna sodnica Julijana MLAKAR
Podpredsednik:okrajni sodnik Erik RUS
Kazenske zadeve
Kazenske zadeve (K)okrajni sodnik Erik RUS
Kazensko preiskovalna dejanja (Kpd)okrajna sodnica: Julijana MLAKAR
višja strkovna sodelavka Nadja DIDIČ KENDA
Razne kazenske zadeve (Kr)okrajni sodnik Erik RUS
Pravna pomoč (Pom/I)okrajna sodnica Julijana MLAKAR
Pravna pomoč v zadevah prekrškov (Pom/II)okrajna sodnica svetnica Alojzija ŠTUCIN
Zadeve s področja prekrškov
Zadeve o prekrških (PR)okrajna sodnica svetnica Alojzija ŠTUCIN
namestnik: okrajni sodnik Erik RUS
Prenehanje veljavnostivozniških dovoljenj (EPVD)okrajna sodnica svetnica Alojzija ŠTUCIN
namestnik: okrajni sodnik Erik RUS
Stare zadeve po P vpisniku (PRs)okrajna sodnica svetnica Alojzija ŠTUCIN
namestnik: okrajni sodnik Erik RUS
Vmesne zadeve (PRv)okrajna sodnica svetnica Alojzija Štucin
namestnik: okrajni sodnik Erik RUS
Hišne preiskave (Prhp)okrajna sodnica svetnica Alojzija ŠTUCIN
namestnik: okrajni sodnik Erik RUS
Uklonilni zapor (Pruz) okrajna sodnica svetnica Alojzija ŠTUCIN
namestnik: okrajni sodnik Erik RUS
Nadomestilo globe s splošnokoristnimi deli (Prnk)okrajna sodnica svetnica Alojzija ŠTUCIN
namestnik: okrajni sodnik Erik RUS
Civilne zadeve
Pravdne zadeve (P)okrajna sodnica Julijana MLAKAR
Plačilni nalogi (Pl)okrajna sodnica Julijana MLAKAR
višja strokovna sodelavka Nadja DIDIČ KENDA
Razne civilne zadeve ( R )okrajna sodnica Julijana MLAKAR
Izvršilne zadeve (I)okrajni sodnik Erik RUS
višja strkovna sodelavka Nadja DIDIČ KENDA
Gospodarske izvršilne zadeve (Ig)okrajna sodnica Julijana MLAKAR
višja strkovna sodelavka Nadja Didič KENDA
Nepremičninske izvršbe (In)okrajni sodnik Erik Rus
višja strkovna sodelavka Nadja DIDIČ KENDA
Zadeve zavarovanja (Z)okrajni sodnik Erik RUS
okrajna sodnica Julijana MLAKAR
višja strkovna sodelavka Nadja DIDIČ KENDA
Postopki osebnih stečajev in stečajev, zapuščineokrajna sodnica svetnica Alojzija ŠTUCIN
Svetovalka v pravosodju III.izvršilna referentka Nevia RUPNIK
Nepravdne zadeve (N)okrajna sodnica Julijana MLAKAR
okrajni sodnik Erik RUS
Razne nepravdne zadeve (II R)okrajna sodnica Julijana MLAKAR
Zapuščinske zadeve (D)okrajna sodnica Julijana MLAKAR
okrajni sodnik Erik RUS
okrajna sodnica svetnica Alojzija ŠTUCIN
Pridržalne zadeve (Prokrajni sodnik Erik RUS
višja strkovna sodelavka Nadja DIDIČ KENDA
Zemljiškoknjižne zadeve (Dn)okrajna sodnica Julijana MLAKAR
Svetovalka v pravosodjuvodja zemljiške knjige Erika PRELOVEC
Pravosodna sodelavkareferentka v zemljiški knjigi II Darinka JEREB
Skupna služba za informatikookrajna sodnica svetnica Alojzija ŠTUCIN
Rarpored dežurstva med sodnimi počitnicami
v času od 15.7.2009 do 31.7.2009okrajna sodnica Julijana MLAKAR
v času od 1.8.2009 do 15.8.2009okrajni sodnik Erik RUS
v času od 15.7.2009 do 31.7.2009vodja zemljiške knjige Erika PRELOVEC
v času od 1.8.2009 do 15.8.2009referentka v zemljiški knjigi II Darinka JEREB

 

 

Letni razpored dela Okrajnega sodišča v Idriji za leto 2009 je bil določen s strani predsednice sodišča, okrajne sodnice Julijane Mlakar dne 12.decembra 2008, opr. štev. Su 100100/2008-582