Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Idriji
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Idriji

Kontaktne informacije

Okrajno sodišče v Idriji

 • Mestni trg 1
 • 5280 Idrija
 • Tel.:  (05) 373 45 50
 • Fax.: (05) 373 45 62
 • e-naslov: urad.ojidr@sodisce.si
 • Opozorilo:  Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

Predsednik sodišča:

 • okrajni sodnik Erik Rus

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek, sredo in petek: od 09:00 do 12:00 ure
 • v sredo tudi : od 14:00 do16:30 ure

Uradne ure zemljiške knjige:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 09:00 do 12:00 ure
 • v ponedeljek in sredo tudi: od 14:00 do 16:00 ure

Uradne ure vložišča:

 • od ponedeljka do petka: od 08:00 do 15:00 ure

Pisarne sodišča

Pravdna in Nepravdna pisarna ter Vodja urada:

 • Mestni trg 1, Idrija
 • tel. št.: (05) 373 45 50
 • Vodja urada: Milan Kogej

Kazenska pisarna:

 • Mestni trg 1, Idrija
 • tel. št.: (05)373 45 58
 • Vodja pisarne: Klemen Pavrič

Izvršilna pisarna:

 • Mestni trg 1, Idrija
 • tel. št.: (05) 373 45 59
 • Vodja pisarne: Adriana Kozlovič

Zemljiška knjiga:

 • Mestni trg 5, Idrija
 • tel. št. (05) 373 45 61, (05) 373 45 68
 • Vodja zemljiške knjige: Erika Prelovec

Prekrškovne zadeve in zapuščinska pisarna:

 • Mestni trg 5, Idrija
 • tel. št.: (05) 373 45 67, (05) 373 45 63
 • fax: (05) 373 45 66, (05) 374 10 05
 • Vodja pisarne:Petra Obid

Številke TRR sodišč

Sodne takse se plačujejo:

 • na račun št.: SI56 0110 0845 0083 544
 • Sklicna številka (referenca) je: 11 42218-7110006
 • BIC oziroma SWIFT koda banke: BSLJ2X

Transakcijski račun za predhodne pologe-predujme:

 • SI56 0110 0695 0422 125.

Sklici za posamezne zadeve:

 • civilne /P/, sklic 0604-0001-št. zadeve
 • zapuščinske /D/, sklic 0604-0004-št. zadeve
 • izvršilne /I/, sklic 0604-0005-št. zadeve
 • izvršilne gospodarske /Ig/, sklic 0604-0006-št. zadeve
 • nepravdne /N/, sklic 0604-0007-št. zadeve
 • izvršilne nepremičninske /In/, sklic 0604-0008-št. zadeve

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>

Matična in davčna številka

Matična številka sodišča: 5023211001
Davčna številka sodišča: 33069239