Vabilo z oklicem neznanim dedičem D 36/2022

07.06.2022 / Okrajno sodišče v Idriji

Vabilo z oklicem neznanim dedičem D 36/2022 po pokojni Tinki Novak, rojeni 26.11.1956, umrli dne 22.1.2022, nazadnje stanujoči Rožna ulica 3, Idrija.