Vzpostavitve etažne lastnine ZVEtL-1.

13.11.2020 / Okrajno sodišče v Idriji

Nepravdna zadeva predlagatelja: Zavarovalnica Triglav, Miklošičeva 19, Ljubljana zoper nasprotnega udeleženca: Nova kreditna banka Maribor, Ul. Vita Kreigerja 4, Maribor zaradi vzpostavitve etažne lastnine ZVEtL-1. za parcele št. 1336/12, k.o. 2357 Idrija mesto.