Obvestilo o postopku za vzpostavitev etažne lastnine za stavbo na naslovu Hribernikova ul. 2, Idrija, ID znak stavbe 2357-1138, stoječi na parceli št. 2333/2, k.o. Idrija mesto.

19.05.2020 / Okrajno sodišče v Idriji

Obvestilo o postopku za vzpostavitev etažne lastnine za stavbo na naslovu Hribernikova ul. 2, Idrija, ID znak stavbe 2357-1138, stoječi na parceli št. 2333/2, k.o. Idrija mesto.