D 124/2017 - VABILO Z OKLICEM NEZNANIM DEDIČEM

18.09.2018 / Okrajno sodišče v Idriji

D 124/2017 PO POKOJNI JOŽEFI VIZJAK, TRIGLAVSKA ULICA 31, IDRIJA