Zapuščinski postopki

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Črnomlju 30.08.2023 oklic dedičem-pok. Janez (Johan) Stjaer - D 148/2023 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Črnomlju 24.08.2023 Oklic neznanim dedičem po pokojnem Miku Stanešiču (tudi Stanežiču) zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Črnomlju 24.08.2023 oklic upnikom po pok. Ani Gorše - D 331/2021 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Črnomlju 08.06.2023 oklic upnikom po pok. Barbi Kutnar - D 295/2021 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Črnomlju 18.05.2023 Oklic neznanim dedičem po pok. Janez (John) Puhek-D 120/2023 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Črnomlju 27.03.2023 oklic neznanim dedičem po pok. Milanu Damjanoviču - D 204/2004 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Črnomlju 21.12.2022 oklic neznanim dedičem po pok. Johan Gorše-D 314/2022 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Črnomlju 12.12.2022 oklic neznanim dedičem po pok. Mathias Kramarič - D 317/2022 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Črnomlju 12.12.2022 oklic neznanim dedičem po pok. Andrej Pance - D 288/2022 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Črnomlju 12.12.2022 oklic neznanim dedičem po pok. Gjuro Damjanovič-D 284/2022 zapuščinski postopki
    Naenkrat izpiši