Sodna deska

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Črnomlju 13.07.2023 oklic- razglasitev pogrešane osebe za mrtvo - Alojz Poljanc - N19/2023 sodna deska
Okrajno sodišče v Črnomlju 19.03.2018 Plačevanje obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam sodna deska