Objave

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Črnomlju 30.08.2023 Animacije o sodstvu in sodnih postopkih aktualno
Okrajno sodišče v Črnomlju 30.08.2023 oklic dedičem-pok. Janez (Johan) Stjaer - D 148/2023 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Črnomlju 24.08.2023 oklic upnikom po pok. Ani Gorše - D 331/2021 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Črnomlju 24.08.2023 Oklic neznanim dedičem po pokojnem Miku Stanešiču (tudi Stanežiču) zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Črnomlju 11.08.2023 Po dnevu solidarnosti bodo sodišča znova prešla na redno poslovanje aktualno
Okrajno sodišče v Črnomlju 09.08.2023 Nadomestna vročitev v zadevi VL 51740/2020 za Mladena Kosca nadomestne vročitve
Okrajno sodišče v Črnomlju 13.07.2023 Sodišča s 15. julijem prehajajo na poletno poslovanje aktualno
Okrajno sodišče v Črnomlju 13.07.2023 oklic- razglasitev pogrešane osebe za mrtvo - Alojz Poljanc - N19/2023 sodna deska
Okrajno sodišče v Črnomlju 05.07.2023 Tudi Evropska komisija zaznava dvig zaupanja javnosti v neodvisnost sodstva aktualno
Okrajno sodišče v Črnomlju 30.06.2023 Izjava za javnost posvetovalne skupine za izboljšanje položaja sodnikov novice
    Naenkrat izpiši