Objave

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Črnomlju 26.01.2023 VL 25359/2021 - Marina Pajazetović nadomestne vročitve
Okrajno sodišče v Črnomlju 21.12.2022 oklic neznanim dedičem po pok. Johan Gorše-D 314/2022 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Črnomlju 13.12.2022 nadomestna vročitev- Muratović Maja- II Kr 27441/2021 nadomestne vročitve
Okrajno sodišče v Črnomlju 12.12.2022 oklic neznanim dedičem po pok. Franc Gosenca - D 412/1949 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Črnomlju 12.12.2022 oklic neznanim dedičem po pok. Martin Vukšinič-D 285/2022 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Črnomlju 12.12.2022 oklic neznanim dedičem po pok. Ivan Škof - D 67/1939 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Črnomlju 12.12.2022 oklic neznanim dedičem po pok. Janez Likevič - D 14/1980 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Črnomlju 12.12.2022 oklic neznanim dedičem po pok. Mathias Kramarič - D 317/2022 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Črnomlju 12.12.2022 oklic neznanim dedičem po pok. Andrej Pance - D 288/2022 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Črnomlju 12.12.2022 oklic neznanim dedičem po pok. Gjuro Damjanovič-D 284/2022 zapuščinski postopki
    Naenkrat izpiši