zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Obvestilo za stranke: Koronavirus COVID-19

Vse stranke pozivamo, da upoštevajo preventivne ukrepe za varovanje zdravja zaradi koronavirusa po priporočilih NIJZ. Na vhodu v poslopje sodišča upoštevajte navodila varnostne službe oz. pravosodnih policistov.

Priporočila za vabljene stranke:

 • če imate znake okužbe ali ste v karanteni, o tem pravočasno obvestite sodišče 
 • zaradi izvajanja preventivnih ukrepov pred okužbami pridite na sodišče 15 minut prej
 • ob vstopu v sodno stavbo razkužite roke
 • predlagamo gibanje izključno pred in v prostoru, ki je naveden na vabilu

Razen v nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

 • ne smejo vstopati v sodne stavbe
 • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno
 • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur

Telefonske številke in elektronski naslovi so dostopni na spletnih podstraneh sodišč.

pomembno

zapri pomembno

Obvestilo za stranke: Koronavirus COVID-19

Vse stranke pozivamo, da upoštevajo preventivne ukrepe za varovanje zdravja zaradi koronavirusa po priporočilih NIJZ. Na vhodu v poslopje sodišča upoštevajte navodila varnostne službe oz. pravosodnih policistov.

Priporočila za vabljene stranke:

 • če imate znake okužbe ali ste v karanteni, o tem pravočasno obvestite sodišče 
 • zaradi izvajanja preventivnih ukrepov pred okužbami pridite na sodišče 15 minut prej
 • ob vstopu v sodno stavbo razkužite roke
 • predlagamo gibanje izključno pred in v prostoru, ki je naveden na vabilu

Razen v nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

 • ne smejo vstopati v sodne stavbe
 • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno
 • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur

Telefonske številke in elektronski naslovi so dostopni na spletnih podstraneh sodišč.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

predstavitev

Vodstvo Okrožnega sodišča v Ljubljani

predsednik sodišča Marjan Pogačnik, višji sodnik

 

Marjan Pogačnik je  rojen 26. 10. 1963, stalno stanujoč v Kranju. Diplomiral je na Pravni fakulteti v Ljubljani 8. 9. 1987. Po opravljenem pripravništvu na takratnem Temeljnem sodišču v Kranju, je 24. 10. 1990 opravil pravosodni izpit. V približno 25-ih letih delovne dobe je kot sodnik deloval na Temeljnem oziroma Okrožnem sodišču v Kranju, Okrožnem sodišču v Ljubljani, določeno časovno obdobje pa tudi kot uslužbenec Ministrstva za pravosodje in Ministrstva za notranje zadeve. Več kot pet let je bil zaposlen na mednarodnih institucijah (sodišče BIH in tožilstvo BIH) kot mednarodni sodnik in kasneje državni tožilec za vojne zločine.

V obdobju od 1. 4. 2013 do imenovanja za predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani dne 24. 4. 2014 je bil vodja kazenskega oddelka in specializiranega oddelka na Okrožnem sodišču v Ljubljani. V tem obdobju je vodil dva največja kazenska oddelka v R Sloveniji, organiziral delovni proces na nivoju oddelka (priprava predlogov letnih razporedov dela, programov za učinkovitejše poslovanje, spremljanje obsega in kvaliteta dela sodnikov in sodnega osebja) in spremljal sodno prakso pritožbenega sodišča in Vrhovnega sodišča RS. Kot sodnik kazenskega in specializiranega oddelka je od 1. 1. 2013 sodil polnoletnim storilcem kaznivih dejanj in reševal zadeve zunajobravnavnega senata.

Marjan Pogačnik v celotnem, več kot 20-letnem delovanju Sodnega sveta, predstavlja edinega sodnika prve stopnje, ki je bil izvoljen za podpredsednika in kasneje predsednika Sodnega sveta ter tudi edinega slovenskega sodnika, ki je predsedoval obema največjima sodiščema v državi ter nenazadnje edinega sodnika, ki je preko mednarodnih javnih razpisov več let opravljal tako funkcijo mednarodnega sodnika kot tožilca na področju vojnih zločinov.

Na poklicni poti je vseskozi v okviru možnosti obiskoval različne oblike strokovnih usposabljanj, na številnih seminarjih doma in v tujini pa sodeloval kot slušatelj ali občasno tudi kot predavatelj.

Strateški program dela

Strateški program dela - priloge  (11MB, z desnim gumbom izberite "Shrani povezavo kot ..." ) 

Letno poročilo o poslovanju Okrožnega sodišča v Ljubljani za leto 2018

       

 

 

 

 

 

 

 

 

podpredsednica sodišča in vodja Oddelka za gospodarsko sodstvo

mag. Sonja Ilovar Gradišar, okrožna sodnica

 

Sonja Ilovar Gradišar je rojena 1. 4. 1972 v Ljubljani. Po zaključenem dodiplomskem študiju na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1996 z diplomsko nalogo „Nadzor bančnega poslovanja“, se je zaposlila v Banki Slovenije. Najprej je opravljala dela v oddelku za nadzor bančnega poslovanja, po opravljenem pravniškem državnem izpitu leta 1999 pa v pravnem oddelku. Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je opravila tudi podiplomski študij civilnega in gospodarskega prava ter leta 2001 pridobila naziv magistrice znanosti z magistrsko nalogo „Harmonizacija pravne ureditve potrošniških kreditov v Evropski Skupnosti“.

Po devetih letih dela v Banki Slovenije, je bila Sonja Ilovar Gradišar leta 2005 izvoljena za sodnico na Okrajnem sodišču v Grosupljem in leta 2009 postala predsednica tega sodišča. Njeno področje dela kot sodnice je področje civilnega prava. Sprva je na Okrajnem sodišču v Grosupljem sodila v pravdnih zadevah, po imenovanju za okrožno sodnico v letu 2012 pa tudi v gospodarskih sporih Okrožnega sodišča v Ljubljani. Kot predsednica okrajnega sodišča je organizirala delovni proces na nivoju okrajnega sodišča, ki je eno izmed 8 okrajnih sodišč, ki so organizacijska enota Okrožnega sodišča v Ljubljani. Za podpredsednico Okrožnega sodišča v Ljubljani je bila imenovana 4. 9. 2014.

Sonja Ilovar Gradišar je avtorica več pisnih strokovnih prispevkov in tudi predavateljica na strokovnih seminarjih. Z družino živi v Velikih Laščah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podpredsednica sodišča Mihela Mohorič, okrožna sodnica

 

Mihela Mohorič je rojena 23. 8. 1971. Na Pravni fakulteti v Ljubljani je diplomirala 14. 3. 1995 z diplomsko nalogo „Sodelovanje delavcev pri upravljanju“. Sodniško pripravništvo je opravljala na Višjem sodišču v Ljubljani od 1. 6. 1995 do 31. 5. 1997. Pravniški državni izpit je opravila 18. 6. 1997 in se nato zaposlila na Okrožnem sodišču v Ljubljani kot strokovna sodelavka na Oddelku za gospodarsko sodstvo.

V dobrih štirih letih usposabljanja je pridobila prve dragocene izkušnje s sojenjem v gospodarskih sporih in spoznala organizacijo sodišča ter delo sodnika. 13. 2. 2002 je bila izvoljena v sodniško funkcijo kot okrajna sodnica in razporejena na Kazenski oddelek Okrajnega sodišča v Ljubljani. Po letu in pol je bila na svojo željo premeščena na Pravdni oddelek istega sodišča. 7. 9. 2006 je bila imenovana za okrožno sodnico in premeščena na ljubljansko okrožno sodišče na tamkajšnji Pravdni oddelek. Že čez dobro leto je začela podrobneje spoznavati sodno upravo kot članica kolektivne uprave oddelka, zadolžena za kadrovska vprašanja. 20. 9. 2011 je postala vodja Pravdnega oddelka Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je eden največjih pravdnih oddelkov slovenskih sodišč. Ob stalnem izvrševanju vodstvenih nalog sodne uprave je ves čas vodila tudi postopke v pravdnih zadevah in gospodarskih sporih, odločala o zadevah mednarodne pravne pomoči in od leta 2014 dalje tudi v zadevah priznanja tujih sodnih odločb, od septembra 2015 dalje pa odloča tudi o družinskih sporih. Ves čas se je udeleževala izobraževanj s področja civilnega in gospodarskega prava ter s področja komunikacijskih veščin. S pripravo pripomb in predlogov je sodelovala pri oblikovanju področne zakonodaje. Za podpredsednico Okrožnega sodišča v Ljubljani je bila imenovana 20. 4. 2015.

Kot predavateljica v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju pripravlja seminarje „Simulacija glavne obravnave po Zakonu o pravdnem postopku“. Novembra 2016 je bila imenovana za predsednico komisije za preizkus znanja za sodne tolmače na Ministrstvu za pravosodje.

 

 

vodja službe za sodno upravo in zadeve skupnega pomena Beti Potparić

Splošno ne razveljavlja posebnega.
Generalia specialibus non derogant.