Delovanje sodišč v času razglašene epidemije COVID-19

20.10.2020 / Vrhovno sodišče

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih.

V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje. Uradne ure na sodiščih so nespremenjene, vendar nevabljene stranke lahko na sodišče pridejo le ob predhodnem dogovoru preko objavljenih elektronskih naslovov oziroma telefonskih številk.

Razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, morajo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe vloge vlagati le po pošti ali v postopkih, kjer je to omogočeno, preko portala eSodstvo.

Zaradi upoštevanja navedenih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje so določeni tudi posebni ukrepi glede vstopa v sodne stavbe. Sodišča bodo določila vstopno točko za stranke, njihove pooblaščence in druge uporabnike sodnih storitev, na kateri se bodo izvajali vsi potrebni preventivni ukrepi za preprečitev virusne okužbe COVID-19. Naroki, seje in zaslišanja se, če so izpolnjeni tehnični in prostorski pogoji, lahko izvedejo videokonferenčno. Če pa so ti izvedeni v fizični obliki, bo razdalja med osebami, ki niso iz istega gospodinjstva vsaj 1,5 metra, vsi prisotni morajo nositi zaščitno opremo, prostor pa bo, skladno s strokovnimi priporočili, razkužen in prezračen. Dodatno se vodijo tudi seznami prisotnosti s kontaktnimi podatki vseh prisotnih oseb.

Z namenom preprečitve širjenja virusne okužbe nalezljive bolezni COVID-19, varovanja zdravja in življenja ljudi in zagotovitve delovanja sodišč ter zagotavljanja izvajanja pravic in obveznosti lahko sodnik oziroma predsednik senata začasno omeji javnost celotne glavne obravnave ali njenega dela in določi druge primerne varovalne ukrepe v skladu s strokovnimi priporočili.

Odredba predsednika VSRS (zapis PDF)