Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče na Vrhniki
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče na Vrhniki

Podelili priznanja ob Dnevu pravosodja

04.11.2022 / Vrhovno sodišče

vsrs_dan_pravosodja2022_4nov22.jpg

Na Brdu pri Kranju je danes potekala tradicionalna slovesnost ob Dnevu pravosodja, ki je bila tudi tokrat namenjena podelitvi priznanj vsem tistim, ki so se še posebej izkazali s svojim delom in predanostjo pri razvoju, učinkovitosti in krepitvi ugleda pravosodja.

Zbrane sta uvodoma nagovorila ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan in predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič, ki se je ob tej priložnosti vsem nagrajencem in prejemnikom priznanj za delo v pravosodju zahvalil za zavzeto, vestno in dolgoletno opravljanje dela v pravosodju ter izpostavil predvsem pomen interpretativne vloge sodstva pri uporabi zakonov. “Sodne odločitve niso in ne smejo biti le usta zakona, temveč je potrebna ustvarjalna vloga vsakega sodnika, ko obravnava konkreten življenjski primer, da lahko pride do pravične odločitve,” je med drugim dejal predsednik Florjančič in dodal še, da sodstvo ne obstaja in deluje samo zase v nekem zaprtem inkubatorju, temveč je njegovo delo vsebinski zaključek delovanja vseh vpletenih v posamezen sodni primer. Takšen pristop sodišču omogoča sprejem pravične odločitve, nemalokrat tudi z ustvarjalno razlago uporabljenih zakonov.

Predsednik Vrhovnega sodišča RS je opozoril še na pogoje delovanja sodstva, ki niso odvisni samo od sodstva samega. Izpostavil je, da je bilo porabljenega ogromno časa za razpravljanje o organizaciji učinkovitejše mreže sodišč in o prehodu na enovitega prvostopenjskega sodnika, v zvezi s čimer je svoje utemeljene predloge podalo tudi sodstvo, vse z namenom zagotovitve učinkovitejšega dela prvostopenjskih sodišč. A predlog v zvezi s tem zakonodajno še vedno ni uresničen. Vse resnejši problem predstavlja tudi vprašanje sodniških plač, po besedah predsednika Florjančiča pa je nesprejemljivo, da se tega področja ne zmore enkrat za vselej urediti dostojno in tako, kot pritiče sodniškemu poklicu. Po njegovem mnenju bi morali vzpostaviti avtonomen sistem sodniških plač, v okviru katerega bi bilo tudi zagotovljeno ustrezno prilagajanje objektivnim družbeno ekonomskim, finančnim in drugim podobnim kriterijem. Le na tak način bi namreč lahko zagotovili dejansko materialno neodvisnost sodnikov, ki je v minulih treh desetletjih drugi dve veji oblasti nista ustrezno uredili.

Dobitniki priznanj:

Medalja za življenjsko delo na področju pravosodja:

 • dr. Mile DOLENC, upokojeni vrhovni sodnik svétnik, Vrhovno sodišče RS,
 • Branko MASLEŠA, upokojeni vrhovni sodnik svétnik, Vrhovno sodišče RS,
 • mag. Kristina OŽBOLT, upokojena vrhovna sodnica svétnica, Vrhovno sodišče RS,
 • Borivoj ROZMAN, upokojeni vrhovni sodnik svétnik, Vrhovno sodišče RS,
 • mag. Rudi ŠTRAVS, upokojeni vrhovni sodnik svétnik, Vrhovno sodišče RS,
 • Borut VUKOVIČ, upokojeni vrhovni sodnik, Vrhovno sodišče RS,
 • mag. Lučka SEIBERT, upokojena višja državna odvetnica, Državno odvetništvo RS,
 • Aleš BUTALA, vrhovni državni tožilec svétnik, Vrhovno državno tožilstvo RS,
 • Hinko JENULL, vrhovni državni tožilec svétnik, Vrhovno državno tožilstvo RS,
 • Liljana TOMIĆ, okrožna državna tožilka svétnica, Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani.

Diploma za življenjsko delo na področju pravosodja:

 • Nataša BUTINA MRAKIČ, upokojena višja sodnica svétnica, Višje sodišče v Kopru,
 • Zdenka ŠTUCIN, upokojena višja sodnica svétnica, Upravno sodišče RS,
 • Vlasta ŠVAGELJ GABROVEC, upokojena višja sodnica svétnica, Upravno sodišče RS, zunanji oddelek v Mariboru,
 • mag. Ida DIMEC, višja sodnica, Delovno sodišče v Celju,
 • Andrej OREL, upokojeni višji sodnik svétnik, Upravno sodišče RS, zunanji oddelek v Novi Gorici,
 • Miro LEŠNIK, upokojeni višji sodnik svétnik, Višje sodišče v Mariboru,
 • Zdenka PEŠEC, upokojena višja sodnica svétnica, Višje sodišče v Celju,
 • Nada MITROVIĆ, upokojena višja sodnica svétnica, Višje sodišče v Ljubljani,
 • Marija PRIMC, upokojena javna uslužbenka, Okrajno sodišče v Novem mestu,
 • Nevenka RIHAR, višja sodnica svétnica, Višje sodišče v Ljubljani,
 • Marjana LAP, upokojena okrožna sodnica svétnica, Okrožno sodišče v Ljubljani,
 • Jelka ROZMAN, upokojena okrožna sodnica svétnica, Okrožno sodišče v Ljubljani
 • Rajko KOTNIK, upokojeni višji državni odvetnik, Državno odvetništvo RS,
 • Marija GOLF, upokojena javna uslužbenka, Državno odvetništvo RS,
 • Ingilin VENDRAMIN, upokojena javna uslužbenka, Zunanji oddelek Državnega odvetništva v Novi Gorici,
 • Milena ŠTRUCL, upokojena javna uslužbenka, Zunanji oddelek Državnega odvetništva v Mariboru,
 • Mirica HABIČ, upokojena javna uslužbenka, Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani.

Diploma za nadpovprečne delovne uspehe ali prizadevanja ter za uspešno končane zahtevne projekte:

 • Mara MORAVEK, upokojena okrajna sodnica svétnica, Okrožno sodišče v Celju
 • Anica CHUUYA, upokojena javna uslužbenka, Okrožno sodišče v Celju,
 • Darinka PRELOŽNIK, upokojena javna uslužbenka, Okrožno sodišče v Celju,
 • Janez ŽNIDAR, upokojeni javni uslužbenec, Okrožno sodišče v Celju,
 • Ana Martina HOČEVAR, višja državna odvetnica, Državno odvetništvo RS,
 • Špela KOCJANČIČ, kandidatka za državno odvetnico, Zunanji oddelek Državnega odvetništva v Kopru,
 • Janja Aleksandra KOREN, okrožna državna tožilka, Vrhovno državno tožilstvo RS,
 • Damir KUSIĆ, okrožni državni tožilec, Okrožno državno tožilstvo v Kopru,
 • Mija CANKAR, javna uslužbenka, Ministrstvo za pravosodje,
 • Maja ROZMAN, okrožna sodnica svétnica, Okrožno sodišče v Ljubljani, dodeljena na Ministrstvo za pravosodje od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2022.


Vsem dobitnikom priznanj iskreno čestitamo!


 


To sporočilo za javnost je informativne narave in s svojo vsebino ne zavezuje sodišča.