Načrt dejavnosti Ministrstva za pravosodje v primeru naravne in druge nesreče

12.04.2019 / Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah

Načrt dejavnosti Ministrstva za pravosodje v primeru naravne in druge nesreče