Zapuščinski postopki

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Sevnici 07.12.2022 Oklic neznanim upnikom pok. ZOFIJA JESIH, D 128/2022 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Sevnici 10.11.2022 Oklic neznanim upnikom pok. VERONIKA ZUPAN, D 174/2022 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Sevnici 19.08.2022 Oklic neznanim upnikom pok. MARTIN ŠPEC, D 110/2022 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Sevnici 19.08.2022 Oklic neznanim dedičem pok. MARTIN ŠPEC, D 110/2022 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Sevnici 29.06.2022 Oklic neznanim dedičem pok. STANKO ŠAURIN, D 204/2021 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Sevnici 14.03.2022 Oklic neznanim dedičem pok. Draga Železnika, D 206/2021 zapuščinski postopki