Oklic dedičem po pok. Neži Čizmazija - D 297/2021

04.03.2022 / Okrajno sodišče v Lendavi

Oklic dedičem po pok. Neži Čizmazija - D 297/2021

Oklic dedičem v zapuščinskem postopku D 297/2021, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Lendavi po pok. Neži Čizmazija, hčeri Jožefa, roj. Poglič, roj. 22. 8. 1924, nazadnje stanujoči Turnišče, Ulica Štefana Kovača 112, umrli dne 8. 11. 2021