Z ministrom o poslovanju, naložbah in zakonodajnih predlogih

09.03.2022 / Okrožno sodišče v Ljubljani

Predstavniki tukajšnjega ter okrajnih sodišč v Kamniku in Domžalah so se na vladnem obisku Osrednjeslovenske regije srečali z ministrom za pravosodje s sodelavci. Namen vljudnostnega obiska je seznanitev glede poslovanja sodišča v preteklem letu, naložbene aktivnosti za zagotavljanje ustreznih prostorov in pogojev pri poslovanju ter odzivi na predlog paketa nove sodniške zakonodaje.

Sodišča ljubljanskega sodnega okrožja so leto 2021 zaključila s pozitivnimi rezultati. V celotnem okrožju je bilo rešenih nekaj več od dobrih 113.000 prejetih zadev, od tega je samo Okrožno sodišče v Ljubljani prejelo 41.900 in rešilo dobrih 42.000 zadev. Ustrezna organizacija v času ukrepov širjenja okužb sars-cov-2 je v precejšnji meri prispevala k temu, da je sodišče ves čas bolj ali manj tekoče poslovalo in ni postalo žarišče okužb. K poenostavitvi poslovanja je ob sodelovanju strank prispevalo tudi videokonferenčno obravnavanje zadev.

Zaradi razpršenosti in števila lokacij, na katerih posluje tukajšnje sodišče, se povečujejo obratovalni in investicijski stroški, otežene so tudi komunikacijske in logistične poti. Zbrani so bili enotni, da je nadaljevanje postopkov izgradnje nove sodne stavbe nujno. Trenutno je v teku izvedba natečaja za njeno izgradnjo. Ocenjena vrednost naložbe je vredna okoli 180 milijonov evrov. So pa naložbe, takojšnje sanacije in preureditve prostorov trenutno neizogibne tudi na posameznih okrajnih sodiščih ter na sedežu tukajšnjega in dislociranih enotah sodišča.

 

Predlog prenove sodniške zakonodaje je sodišče vzpodbudilo k sodelovanju in pripravi obsežnega gradiva. Slednje bo pravosodnemu ministrstvu posredovano v preučitev z željo, da se v čim večji možni meri najde pot do usklajenih in premišljenih rešitev.

 

  

_PPZ0792.JPG

Podpredsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani Tomaž Bromše in Mihela Mohorič na srečanju z ministrom za pravosodje Marjanom Dikaučičem (z leve proti desni). Foto: Primož Predalič