zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

predstavitev

Višje sodišče v Ljubljani
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana

Tel.: 01) 366 44 44
Fax.: (01) 366 40 70, 366 40 68

Predsednik: Anton Panjan, višji sodnik
Podpredsednik: Igor Mokorel, Vesna Bergant Rakočević
Direktor sodišča in uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja: Janez Grden
Vodja urada: Marjeta Knavs

več informacij o sodišču ...

Pristojnost višjih sodišč (104. in 105. člen Zakona o sodiščih)

Višja sodišča so pristojna:

  • za sojenje oziroma odločanje na drugi stopnji o pritožbah zoper odločbe Okrajnih in Okrožnih sodišč s svojega območja;

  • za odločanje v sporih o pristojnosti med Okrajnimi in Okrožnimi sodišči s svojega območja in za odločanje o prenosu pristojnosti na drugo Okrajno oziroma Okrožno sodišče s svojega območja;

  • za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon.


V zadevah iz 1. in 2. točke (glej zgoraj) odloča Višje sodišče v senatu treh sodnikov, in sicer predsednika, poročevalca in člana. V zadevah iz 3. točke odloča sodnik posameznik, razen če zakon določa, da odloča senat.


Organizacija Okrajnih in Okrožnih sodišč (primerjaj 114. in 115. člen Zakona o sodiščih)

Pod pristojnost Višjega sodišca v Ljubljani spadajo:

Okrožna sodišča

1. Okrožno sodišče v Kranju

2. Okrožno sodišče v Krškem

3. Okrožno sodišče v Ljubljani

4. Okrožno sodišče v Novem mestu

 

Sodni okraji

Okrožno sodišce v Kranju  obsega naslednja okrajna sodišca:

1. Okrajno sodišče na Jesenicah

2. Okrajno sodišče v Kranju

3. Okrajno sodišče v Radovljici

4. Okrajno sodišče v Škofji Loki

 

Okrožno sodišce v Krškem obsega naslednja okrajna sodišca:

1. Okrajno sodišče v Brežicah

2. Okrajno sodišče v Krškem

3. Okrajno sodišče v Sevnici

 

Okrožno sodišce v Ljubljani obsega naslednja okrajna sodišca:

1. Okrajno sodišče v Ljubljani s sedežem v Ljubljani - za obmocje sodnega okraja Ljubljana,

2. Okrajno sodišče v Domžalah s sedežem v Domžalah - za obmocje sodnega okraja Domžale,

3. Okrajno sodišče v Grosupljem s sedežem v Grosupljem - za obmocje sodnega okraja Grosuplje,

4. Okrajno sodišče v Kamniku s sedežem v Kamniku - za obmocje sodnega okraja Kamnik,

5. Okrajno sodišče v Kocevju s sedežem v Kocevju - za obmocje sodnih okrajev Kocevje in Ribnica,

6. Okrajno sodišče v Cerknici s sedežem v Cerknici - za obmocje sodnega okraja Cerknica,

7. Okrajno sodišče v Trbovljah s sedežem v Trbovljah - za obmocje sodnih okrajev Hrastnik, Trbovlje in Zagorje,

8. Okrajno sodišče na Vrhniki s sedežem na Vrhniki - za obmocje sodnih okrajev Logatec in Vrhnika,

9. Okrajno sodišče v Litiji s sedežem v Litiji - za obmocje sodnega okraja Litija.

 

Okrožno sodišce v Novem mestu obsega naslednja okrajna sodišca:

1. Okrajno sodišče v Črnomlju

2. Okrajno sodišče v Novem mestu

3. Okrajno sodišče v Trebnjem


Za območje sodnega okraja se po Zakonu o sodiščih šteje območje občine, določeno z zakonom o postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo območja občine ter o območjih občin ( Uradni list SRS, št. 28/80, 9/82, 27/84, 38/89 in Uradni list RS, št. 8/90).

Za območje sodnega okrožja se po Zakonu o sodiščih šteje območje, ki je bilo do uveljavitve tega zakona določeno kot območje temeljnega sodišča po 26. členu Zakona o rednih sodiščih (Uradni list SRS, št. 10/77, 4/82, 37/82, 7/86, 41/87, 24/88 in Uradni list RS, št. 8/90), kolikor ta zakon ne določa drugače.


 


 

Argumentov ne gre šteti, vendar jih je treba tehtati.
Argumenta non sunt numeranda, sed ponderanda.