zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

predstavitev

 

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
Mestni trg 6, 
3210 Slovenske Konjice

tel.: 03/ 757 24 30
faks: 03/ 757 24 40

e-pošta:

Obvestilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

Poslovni čas sodišča:
od ponedeljka do četrtka: od 8. do 16. ure,
petek: od 8. do 15. ure.

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:
ponedeljek, sreda in petek: od 9. do 12. ure,
sreda: od 9. do 12. ure in od 14. do 16.30 ure.

Uradne ure zemljiške knjige:

ponedeljek, sreda in petek: od 9. do 12. ure,
v ponedeljek in sredo tudi: od 14. do 16. ure.

Poslovni čas in uradne ure na delovna dneva 24. in 31. decembra:
V skladu s 50. členom Sodnega reda je na delovna dneva 24. in 31. decembra poslovni čas sodišča od 8. do 13. ure, uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa od 9. do 12. ure.

Navodila za stranke

Gluhi in slepi v sodnih postopkih

Prošnje za snemanje glavnih obravnav

 

PREDSTAVITEV SKOZI ČAS

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je bilo ustanovljeno leta 1849. Teritorialno je spadalo v pristojnost Okrožnega sodišča v Celju. Leta 1854 je obsegalo občine Konjice-trg, Bezina, Dolnje Grušovje, Vrhole, Tepanje, Konjiška vas, Žiče, Preloge, Zreče, Oplotnica, Okoško, Kot, Sv. Jungart, Padeški Vrh, Skomarje, Stranice, Ljubnica, Paka, Dolnji Dolič, Kozjak, Brezje, Vitanje-trg, Zbelovo, Sv. Duh, Gornje Laže, Sv. Jernej, Tolsti Vrh, Sv. Uršula, Sv. Ilj, Bezovica.

V času nemške okupacije je bilo ukinjeno. Delovalo je le kot podružnica slovenskobistriškega okupacijskega sodišča. Leta 1945 je bilo ponovno ustanovljeno Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah, ki je pokrivalo okraj Slovenske Konjice. V Vitanju so opravljali sodne dneve vsak prvi torek v mesecu. Teritorialno se je spremenilo leta 1946, ko sta mu bili priključeni dve katastrski občini, Kozjak in Dolič, ki sta prej pripadali sodnemu okraju Slovenj Gradec. Kozjak je v stari Jugoslaviji že pripadal konjiškemu sodišču. Ukinjenoje bilo 5. aprila leta 1948, njegovo območje pa je bilo delno priključeno Okrajnemu sodišču v Poljčanah s sedežem v Slovenski Bistrici, delno pa Okrajnemu sodišču v Celju. Arhiv in zbirko listin je prevzelo Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici.

Ponovno je bilo ustanovljeno leta 1960. Poslovati je začelo s 1. januarjem leta 1961. Obsegalo je krajevno območje občine Slovenske Konjice in je bilo izločeno iz območja Okrajnega sodišča v Celju. Sodišče je spadalo v pristojnost Okrožnega sodišča v Celju. Od leta 1965 je delovalo kot Občinsko sodišče v Slovenskih Konjicah za območje občine Slovenske Konjice, leta 1978 pa kot Temeljno sodišče Celje – enota Slovenske Konjice. Leta 1994 je bilo ponovno ustanovljeno Okrajno sodišče Slovenske Konjice. Pristojnost nad njim ima Okrožno sodišče v Celju.

Vir: Zgodovinski arhiv Celje

 

 

 

                                                                   

 


 

 

 

 

 

 

Pravo izhaja iz dejstev.
Ex facto ius oritur.