zapri pomoč

pomoč

V petek, 21. 5. 2010 ob 17.00 načrtujemo prehod na prenovljene spletne strani slovenskega sodstva.

Nova verzija uporabnikom spletnih strani omogoča še večjo preglednost in povezljivost podatkov, pri čemer izhaja tudi iz mnenj in predlogov uporabnikov. Vabimo vas, da si ogledate spremembe, novosti in dopolnitve.

Če pri uporabi strani naletite na kakšne težave, vas prosimo, da nas o tem obvestite na naslov:

pomembno

zapri pomembno

  • Zemljiška knjiga

  • COVL - izvršba

  • Izračun zamudnih obresti

  • Obravnave

  • Sodna praksa

obvestila o piškotkih

Naša spletna stran uporablja tehnologijo piškotkov (cookies). Piškotki omogočajo uporabo naprednih, uporabniku prikrojenih možnosti. Omogočajo nam tudi spremljanje statistik obiska, s čimer pridobivamo prepotrebne podatke za nenehno izboljševanje strani. Če zapisa piškotkov ne boste dovolili, boste prikrajšani za možnosti, kakršni sta ogled video posnetkov in komentiranje objav prek družbenih omrežij.

Več informacij o piškotkih na sodisce.si


sprejmi piškotke | zavrni piškotke

vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

višja sodišča

Sodišča

Višje sodišče v Celju
Višje sodišče v Kopru
Višje sodišče v Ljubljani
Višje sodišče v Mariboru

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSK sklep CDn 8000000159/2011VSK000495614.02.2012Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGARok za vložitev ugovora v postopku vzpostavitve zemljiškoknjižne listine ne prične teči z dnem izdaje sklepa o začetku tega postopka, ampak z dnem objave oklica o začetku postopka.vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – objava oklica
VSK sklep CDn 8000000148/2011VSK000495714.02.2012Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAPogoji za izbris začasne odredbe ne nastopijo avtomatično s potekom časa, za katerega je bila izdana. Glede na določbo prvega odstavka 278. člena ZIZ mora namreč sodišče v primeru, ko izteče čas, za katerega je bila začasna odredba izdana, izdati sklep o ustavitvi postopka zavarovanja in razveljavitvi opravljenih dejanj, ki je, skladno z določbama tretjega in četrtega odstavka 100....izbris zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve
VSK sklep CDn 8000000133/2011VSK000495814.02.2012Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAStališče, da je treba vpis zavrniti takoj, ko ni popolne identitete med oznako v listini in oznako v zemljiški knjigi, je v novejši sodni praksi preseženo. Vpisa ni mogoče dovoliti le v primeru obstoja dvoma o identiteti nepremičnine.izbrisna tožba – identifikacijski znak nepremičnine
VSK sklep CDn 15/2012VSK000498714.02.2012Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAZa pomotni vpis po prvem odstavku 200. člena ZZK-1 gre takrat, ko se opravljeni vpis ne sklada z dovoljenim vpisom, druge napake, čeprav so očitne, do katerih pride v zemljiškoknjižnem postopku, pa je mogoče odpraviti le s predpisanimi pravnimi sredstvi, torej z ugovorom ali pritožbo udeležencev postopka.pomotni vpis – očitne napake
VSM sklep I Ip 1295/2011VSM002126314.02.2012Izvršilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOObnova postopka je dopustna samo v primeru, ko se v postopku izvršbe pridobi izvršilni naslov, to je v primeru, ko se začne postopek na podlagi verodostojne listine in pravnomočen sklep o izvršbi v naložitvenem delu predstavlja izvršilni naslov ter v primeru, kadar gre za pravnomočen sklep o izvršbi v postopku nasprotne izvršbe.obnova postopka - izvršilni naslov - pravnomočen sklep o izvršbi
VSM sklep I Cp 1508/2011VSM002127414.02.2012Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOPri odločanju o tem, kateri stroški naj se povrnejo pravdni stranki, sodišče upošteva samo tiste pravdne stroške, ki so bili za pravdo potrebni. Odločitev o porazdelitvi pravdnih stroškov v primeru, ko stranka v pravdi deloma zmaga, zahteva upoštevanje vseh okoliščin primera, ki narekujejo ustrezni izbor metode pri odločanju o povrnitvi pravdnih stroškov tako, da ta kot razumna,...pravdni stroški - delitev pravdnih stroškov - načelo uspeha v pravdi – ugotavljanje pravdnega uspeha ločeno glede temelja in višine odškodnine - poročilo stranki - potrebni stroški - mandatno razmerje
VSM sodba in sklep I Cp 1418/2011VSM002127714.02.2012Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVOV pravdnem postopku, kjer je uveljavljen princip proste dokazne presoje (8. člen ZPP), je dokazna inciativa sicer breme pravdnih strank, vendar pa je presoja, katera dejstva so pravno pomembna za odločbo in kateri dokazi naj se izvedejo za ugotovitev teh dejstev, na strani sodišča, ki more ob tem izhajati iz pravilne uporabe materialnega prava. Skladno z razpravnim načelom je sodišče sicer...zunajzakonska skupnost – premoženjska razmerja med zunajzakonskima partnerjema -posebno in skupno premoženje – vlaganja v posebno premoženje enega partnerja – neupravičena obogatitev – tek zakonskih zamudnih obresti - dokazna ocena – razpravno načelo – eventualna maksima
VSM sklep I Cp 1249/2011VSM002130614.02.2012Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVO – STVARNO PRAVOKot lastnik, katerega lastninska pravica na nepremičnini je vknjižena do celote, toženec ni bil dolžan postaviti tožbenega zahtevka, da je lastnik do ¾. Zadoščal je njegov ugovor zoper tožbeni zahtevek zunajzakonske partnerice za ugotovitev enakih deležev.ugotavljanje deleža na skupnem premoženju zakoncev
VSM sklep IV Kp 2117/2011VSM002132014.02.2012Kazenski oddelekČLOVEKOVE PRAVICE - KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVOKonkretna oseba kot predmet posega in njegova vsebina sta po pravilni ugotovitvi sodišča prve stopnje nujni sestavini opisa dejanja, saj v nasprotnem občutnosti posega ni mogoče preizkusiti.zavrženje obtožnega predloga – kaznivo dejanje neupravičeno prisluškovanje in zvočno snemanje – kaznivo dejanje neupravičeno slikovno snemanje – pritožbeni razlogi – zasebnost – oškodovanec kot tožilec – obtožni predlog – stvarna pristojnost – utemeljenost suma – znak kaznivega dejanja
VSK sklep CDn 7/2012VSK000501814.02.2012Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAZaznamba postopka vzpostavitve etažne lastnine se vpiše po uradni dolžnosti, če sodišče ne zavrže predloga za vzpostavitev etažne lastnine, ki ga lahko predlaga vsak pridobitelj posameznega dela stavbe. Ta vpis ima za posledico zgolj to, da sodna odločba, ki bo izdana v postopku vzpostavitve etažne lastnine, učinkuje tudi proti osebam, ki bi pridobile kakšno pravico na sporni parceli...zaznamba postopka vzpostavitve etažne lastnine – vpis po uradni dolžnosti
VSK sklep CDn 16/2012VSK000501914.02.2012Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAUstavitve nadaljnega postopka vpisa ob že izdanem sklepu o dovolitvi vpisa, zakon ne predvideva. Ko je odločba že izdana, se postopek lahko ustavi le ob zakonsko izpolnjenih pogojih.ugovor – ustavitev postopka – že izdana odločba
VSL sklep II Cp 3760/2011VSL006861914.02.2012Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOZakonska obveznost stranke je, da spremembo naslova sporoči sodišču. Sodišče ni dolžno samo opravljati poizvedb o njenem dejanskem prebivališču.zavrženje pritožbe – prepozna pritožba – spor majhne vrednosti – sprememba naslova – vročanje s pritrditvijo na sodno desko
VSL sodba I Cpg 662/2011VSL006000614.02.2012Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVOZa odločitev je bistvenega pomena, da tožeča stranka ni niti zatrjevala, niti dokazovala, da strožji nadzor predstavlja tak ukrep varstva pri delu, da bi njegova opustitev lahko pripeljala do predmetne delovne nezgode.odškodninska odgovornost delodajalca – nezgoda pri delu – regres Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije - vzročna zveza – opustitev ukrepov varstva pri delu
VSL sklep I Cpg 1366/2011VSL006818514.02.2012Gospodarski oddelekSODNE TAKSE – STEČAJNO PRAVOTrditev tožeče stranke, da ima le težko vnovčljivo premoženje (večinoma gre za terjatve), ki ga ni mogoče vnovčiti v roku za plačilo sodne takse, in dejstvo, da namerava tožeča stranka vložiti več izpodbojnih zahtevkov, iz česar je moč pričakovati dodatna sredstva na računu tožeče stranke, ne zadošča za oprostitev plačila sodne takse, temveč le za odlog plačila. Utemeljeno...oprostitev plačila sodne takse – odlog plačila sodne takse – stečajni dolžnik
VSM sodba I Cp 1589/2011VSM002128914.02.2012Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVOZmotna je pritožbena graja, da sodišče prve stopnje valorizacije plačane akontacije odškodnine ne bi smelo opraviti. Utemeljena je pritožba v delu, ko sodišču prve stopnje očita neuporabo določila 288. člena OZ. Ta določa, da kadar dolguje dolžnik poleg glavnice tudi obresti in stroške, se ti poračunajo tako, da se poračunajo najprej stroški, nato obresti in končno glavnica. Nobenega...nepremoženjska škoda – valorizacija akontacije odškodnine – poračun dolga – pravdni stroški
VSL sklep I Cpg 38/2012VSL006950614.02.2012Gospodarski oddelekZAVAROVANJE TERJATEV – STEČAJNO PRAVODodatno zavarovanje, predlagano s predmetno predhodno odredbo, ni utemeljeno, ker je bila nad toženo stranko pravnomočno potrjena prisilna poravnava na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Kranju St 1358/2010 z dne 15. 07. 2011, ki je postal pravnomočen 08. 11. 2011, in učinkuje tudi na terjatev, ki jo tožeča stranka uveljavlja v tem postopku.predhodna odredba – pravnomočno potrjena prisilna poravnava – učinki pravnomočno potrjene prisilne poravnave – zavarovana terjatev
VSK sodba Cp 876/2011VSK000512214.02.2012Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO – STVARNO PRAVORazpolagalni pravni posel lahko izpelje le tisti in v tolikšni meri, kolikor ima sam pravico razpolagati z nepremičnino. Zato lahko razpolagalni pravni posel sklene le lastnik, oziroma samo pooblaščenec, na katerega je dejansko bilo preneseno upravičenje, da tako ravna.ugotovitvena tožba – zapadlost zahtevka – pomanjkanje pravnega interesa – ugotovitev, ki spada med razloge sodbe – ugovor pasivne legitimacije – prodaja nepremičnine – dobra vera kupca – pooblastilo za sklenitev razpolagalnega pravnega posla – razpolagalna sposobnost – veljavnost razpolagalnega pravnega posla
VSL sklep I Cpg 113/2012VSL007006314.02.2012Gospodarski oddelekZAVAROVANJE TERJATEVNovele ZIZ-I, s tem pa tudi zgoraj navedene določbe o domnevi nevarnosti po 1. alineji 1. točke 1. odstavka 258. člena ZIZ, v tej zadevi sploh ni mogoče uporabiti. Dolžnik je namreč vložil ugovor zoper sklep o izvršbi dne 18. 12. 2009, torej v času, ko novela ZIZ-I še ni stopila v veljavo.predhodna odredba – po noveli razširjena domneva nevarnosti – retroaktivna veljavnost novele ZIZ – verjetnost obstoja obligacijskega razmerja
VSL sklep I Cpg 71/2012VSL007007214.02.2012Gospodarski oddelekSODNE TAKSE – CIVILNO PROCESNO PRAVOKer je v obravnavanem primeru zaradi spremembe tožbe prišlo do razširitve tožbenega zahtevka, je odločitev sodišča prve stopnje, ki je sodno takso za redni postopek odmerilo od nove, povečane vrednosti predmeta postopka, pravilna. Glede na to, da tožeča stranka sodne takse za redni postopek po prvotni vrednosti predmeta postopka ni plačala, plačilni nalog z dne 24. 03. 2011 v višini...sprememba tožbe – povečana vrednost spornega predmeta – odmera sodne takse
VSL sodba I Cpg 562/2011VSL007007614.02.2012Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO – POGODBENO PRAVOGlede na to, da je tožeča stranka grajane napake odpravljala in jih očitno upoštevaje poročilo družbe B. tudi ustrezno odpravila, z dejstvom odpravljanja napak pa je bila upoštevaje izpoved priče O. seznanjena tudi tožena stranka, višje sodišče sodi, da bi tožena stranka, v kolikor je menila, da napake niso ustrezno odpravljene, morala tožečo stranko o neustrezni odpravi napak obvestiti....pogodbena kazen – grajanje napak opravljenega dela
VSL sklep I Cpg 17/2012VSL007235414.02.2012Gospodarski oddelekSODNE TAKSE – ČLOVEKOVE PRAVICEUstava RS ne zagotavlja brezplačnega sodnega varstva pravic. Sodne takse predstavljajo obvezno dajatev, katere namen je v tem, da stranke krijejo del stroškov, ki nastanejo zaradi dela sodišča. Med višino takse in storitvijo, za katero se taksa zaračunava, morata obstajati neposredna zveza in razumno sorazmerje. Obveznost plačila sodnih taks sama po sebi ni neskladna s...ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse – obveznost plačila sodnih taks – namen sodnih taks – višina sodne takse – pravica do sodnega varstva
VSL sklep I Cpg 1128/2011, enako VSL sklep I Cpg 1129/2011VSL007238114.02.2012Gospodarski oddelekPRAVO DRUŽB – KORPORACIJSKO PRAVOPoslovanje gospodarskih družb terja prilagojeno ureditev ničnosti tako v smeri oženja ničnostnih razlogov, kot tudi v časovni omejitvi njenega uveljavljanja zgolj na primere iz ZGD-1. Ničnosti sklepov skupščine tako ni mogoče uveljavljati na podlagi določb OZ, na katere se sklicuje pritožnik.zavrženje tožbe – uveljavljanje ničnosti po ZGD – roki za uveljavljanje ničnosti – uporaba določb OZ
VSL sodba I Cpg 629/2011VSL007238514.02.2012Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO – DAVKI – CIVILNO PROCESNO PRAVOV obravnavanem primeru ne gre za terjatev iz gospodarske pogodbe, saj ima vtoževana terjatev pravni temelj v neupravičeni pridobitvi. Za kondikcijske zahtevke velja splošni zastaralni rok petih let. Zahtevek iz neupravičene pridobitve ima neupravičeno osiromašeni zoper pridobitelja le v primeru, da je prehod premoženja (dajatev ali storitev) koristen osebno za pridobitelja....neupravičena pridobitev – kondikcijski zahtevek – zastaralni rok – pravila vračanja – kdaj se ne more zahtevati vrnitev – vračilo preveč plačanega davka na dodano vrednost (DDV) – osebno okoriščenje
VSL sklep I Cpg 129/2012VSL007238714.02.2012Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO – STEČAJNO PRAVOPriznanje terjatve v stečajnem postopku je mogoče primerjati z institutom pripoznave terjatve v pravdnem postopku. Primerjava pokaže, da ima ravnanje stečajnega upravitelja v stečajnem postopku, ki prizna terjatev, hkrati pa terjatve ne prereka nihče od upnikov, enake učinke kot pripoznava tožbenega zahtevka v pravdnem postopku. Tudi v tem primeru gre namreč za procesno dispozicijo z...stroški – uspeh v pravdi – uvedba stečajnega postopka nad tožencem tekom pravde – prijava terjatve, o kateri teče pravda – pravni interes - pripoznava tožbenega zahtevka
VSM sodba I Cp 1407/2011VSM002134214.02.2012Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVOSodišče prve stopnje je pravilno v obrazložitvi sodbe poudarilo že pomen splošnih določb, ki urejajo ceste, po katerih morajo biti javne ceste grajene in vzdrževane tako, da jih ob upoštevanju prometnih pravil in posebnih pogojev za odvijanje prometa, lahko varno uporabljajo vsi uporabniki cest, ki so jim namenjene. Sem sodi tudi ravnanje upravljalca cest oziroma pooblaščenih služb v...nepremoženjska škoda – skrbnost strokovnjaka – krivdna odgovornost vzdrževanje javnih cest - padec na poledeneli in zasneženi cesti
VSL sklep II Ip 4961/2011VSL005857514.02.2012Izvršilni oddelekIZVRŠILNO PRAVO – STEČAJNO PRAVO – DEDNO PRAVOSodišče pri odločitvi, da se prekinjena izvršba nadaljuje zoper novo dolžnico kot prevzemnico zapuščine po prvotnem dolžniku, ni upoštevalo, da se je nad zapuščino po prvotnem dolžniku začel postopek stečaja zapuščine. Ob vložitvi predloga za nadaljevanje izvršbe za upnika še ni veljala neizpodbitna pravna domneva, da se je seznanil z vsebino sklepa o začetku...postopek stečaja zapuščine – nadaljevanje izvršilnega postopka – nedovoljen predlog – prevzemnica zapuščine – prezadolženost zapuščine – neutemeljeno povzročeni stroški – neizpodbitna pravna domneva
VSK sklep CDn 22/2012VSK000527014.02.2012Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGASodišče je spregledalo, da je bila pred vložitvijo ugovora pri sporni nepremičnini že vpisana plomba, s katero je bilo zaznamovano obvestilo za vpis po uradni dolžnosti na podlagi sklepa o dedovanju D 1 po pokojni zemljiškoknjižni lastnici in na podlagi katere bo izveden vpis udeleženke K.H. kot lastnice sporne nepremičnine. Stališče sodišča prve stopnje, da bi morala pritožnica še...vzpostavitev zemljiškoknjižne listine
VSK sklep CDn 8000000113/2011VSK000497115.02.2012Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAPotrdilo o plačilu, ki sta ga pritožnici priložili pritožbi, potrjuje pritožbene navedbe, da je U.Š. pravočasno plačala zahtevano takso za ugovor v višini 16,00 EUR in sicer na račun in z referenco, kot sta bila navedena na nalogu. S tem je pritožba izkazala, da je ugotovitev v izpodbijanem sklepu, da taksa ni bila plačana, napačna. Glede na navedeno ni podlage za uporabo določbe, ki...taksa za pritožbo
VSL sodba II Cp 2949/2011VSL006417515.02.2012Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVOPri povrnitvi premoženjske škode - prevoznih stroškov, ki jih je imela stranka zaradi zdravljenja, je treba upoštevati računovodske standarde in ne Pravilnik o povrnitvi stroškov v pravdnem postopku.denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo - materialna škoda – prevozni stroški – nagrada za postopek
VSL sklep I Cp 2277/2011VSL006417715.02.2012Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO – DRUŽINSKO PRAVOČe se izkaže, da je prva toženka z najemnikom živela v zunajzakonski skupnosti od leta 1971 dalje do njegove odselitve (torej tako v času transformacije najemnih razmerij kot tudi ob njegovi izselitvi), tako obstaja dolžnost tožnice s prvo toženko skleniti najemno pogodbo za nedoločen čas in za neprofitno najemnino (glej odločbo Ustavnega sodišča U-I-128/08). Če je med prvo toženko...nezakonito bivanje v stanovanju – uporabnina – višina uporabnine – pravica najemnika zahtevati sklenitev najemne pogodbe – zastaranje pravice – obstoj zunajzakonske skupnosti – pravica zakonca do neprofitne najemnine
VSL sodba I Cp 1717/2011VSL006417815.02.2012Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVOGlede na to, da se tožniki na podlagi pogodbe niso vknjižili v zemljiško knjigi, so nosilci pričakovane lastninske pravice, niso pa le – te pridobili. Ker s tožbo niso zajeti vsi zemljiškoknjižni solastniki nepremičnin, ni tožena prava stranka.pridobitev lastninske pravice – nujno sosporništvo
VSL sklep II Cp 2587/2011VSL006783215.02.2012Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVONeupoštevanje pripravljalne vloge, ki je bila priporočeno oddana na pošto dan pred narokom in je na sodišče prispela na dan naroka, pomeni kršitev pravice do izjave, če stranka pred njeno vložitvijo ni bila opozorjena na tako posledico.pravica do izjave – prekluzije – pravočasnost pripravljalne vloge
VSL sklep I Cp 1751/2011VSL006783715.02.2012Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO – SODNE TAKSEKer je bil po izdaji zamudne sodbe začet stečajni postopek na toženo stranko, je potrebno pravdni postopek prekiniti, nato pa zadevo obravnavati po določilih 301. člena ZFPPIPP. Plačilo posameznega obroka sodne takse ni procesna predpostavka za obravnavanje pritožbe.zamudna sodba – začetek stečajnega postopka – prekinitev postopka – obročno plačilo sodnih taks – procesna predpostavka za obravnavo pritožbe
VSL sodba I Cp 288/2012VSL006784015.02.2012Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVODejstvo, da v večstanovanjski zgradbi ni vzpostavljena etažna lastnina, ne vpliva na pravico solastnikov do varstva pred tem, da eden od solastnikov okupira skupni del zgradbe. Ti ne izgubijo aktivne legitimacije, če svoje stanovanje oddajo v najem.negatorna tožba – etažna lastnina – solastnina – skupni deli in vzajemno razmerje – aktivna legitimacija solastnika
VSL sodba in sklep II Cp 2474/2011VSL006784315.02.2012Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOPravnomočna odločitev, da se je toženec dolžan izseliti iz stanovanja, vključuje tudi odločitev (z učinkom pravnomočnosti), da nima pravice do posesti.pravnomočnost – izpraznitveni zahtevek – pravica do posesti
VSL sklep II Cp 2161/2011VSL006784415.02.2012Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO – POGODBENO PRAVOČe naročnik ne uveljavlja svojih pravic v roku iz 1. odstavka 635. člena OZ, je pravna posledica torej lahko, da ne more sam več aktivno uveljavljati svojih pravic. V vsakem primeru pa se še lahko brani zoper podjemnikov (gradbenikov) plačilni zahtevek z ugovorom znižanja kupnine in odškodninskim ugovorom.gradbena pogodba – napake na delu – ugovor znižanja kupnine
VSL sklep I Ip 5458/2011VSL006112815.02.2012Izvršilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOČe iz oznake verodostojne listine v predlogu za izvršbo ni razvidno, da bi bila listina, na podlagi katere je predlagana izvršba, verodostojna listina v skladu z drugim odstavkom 23. člena ZIZ, sodišče pa kljub temu izda sklep o izvršbi, je treba pri odločanju o ugovoru že iz tega razloga šteti, da je ugovor obrazložen in odločiti na podlagi drugega odstavka 62. člena ZIZ.ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine – obrazloženost ugovora – oznaka verodostojne listine v predlogu za izvršbo – razlog za ugovor, na katerega pazi sodišče po uradni dolžnosti
VSL sklep II Ip 5320/2011VSL006113115.02.2012Izvršilni oddelekIZVRŠILNO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVO – STEČAJNO PRAVOPravne posledice začetka postopka prisilne poravnave zoper insolventnega dolžnika iz prvega odstavka 132. člena ZFPPIPP so predpisane za primer, ko je izvršilni postopek v fazi opravljanja izvršbe, ne pa tudi, ko je zadeva (še) v fazi odločanja o ugovoru zoper kondemnatorni del sklepa o izvršbi, ki ima naravo plačilnega naloga. V tej fazi izvršilnega postopka začetek postopka prisilne...pravne posledice začetka postopka prisilne poravnave na izvršilni postopek – izvršba na podlagi verodostojne listine – nepravnomočen sklep o izvršbi – faza odločanja o ugovoru – prekinitev izvršbe
VSL sklep I Ip 5344/2011VSL006113215.02.2012Izvršilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOKer zamudna sodba, na podlagi katere je bila predlagana izvršba, od izdaje sklepa o izvršbi do odločitve o ugovoru ni bila ves čas izvršljiva, pred odločitvijo o ugovoru pa je ponovno postala izvršljiva, ugovorni razlog, da še ni izvršljiva sicer ni podan, vpliva pa dejstvo pravnomočne razveljavitve prvega potrdila o izvršljivosti v času trajanju tega postopka na dovolitev izvršbe zaradi...ugovorni razlogi - razveljavitev potrdila o izvršljivosti - potrdilo o izvršljivosti sodbe - trenutek odločanja o ugovoru - vpliv razveljavitve potrdila o izvršljivosti na izvršilni postopek - tek zakonskih zamudnih obresti od pravdnih stroškov
VSL sklep I Cp 2048/2011VSL006862715.02.2012Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOKo sodišče odloča o nasledstvu v pravdi, ne čaka na izid zapuščinskega postopka, temveč lahko o tem vprašanju odloči samo, saj skladno z 132. členom ZD dediči v trenutku zapustnikove smrti vstopijo v vse njegove (podedljive) pravice in obveznosti. S smrtjo postanejo dediči tudi stranke v procesnih razmerjih, vendar pod resolutivnim pogojem, da se ne bodo odpovedale dediščini.prekinitev postopka – smrt stranke – nadaljevanje postopka – nadaljevanje postopka z dediči
VSL sklep IV Cp 111/2012VSL006864215.02.2012Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVOIzvajanje stikov je del družinskega življenja in ne dejavnost. Morebitni preobremenjenosti, ki je posledica celotnega ustroja življenja, se ni mogoče zoperstavljati z omejevanjem stikov, marveč s takšno uskladitvijo otrokovih obšolskih dejavnosti, da do pretirane obremenjenosti ne bo prihajalo.stiki – preobremenjenost otroka – izvajanje stikov
VSL sodba I Cp 2407/2011VSL006864415.02.2012Civilni oddelekZAVAROVALNO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVONamen zavarovalne vsote je v omejevanju jamstva zavarovatelja pri večjih škodnih primerih. Pritožnik ne zatrjuje, v čem je bil prikrajšan, ker sklep o dovolitvi spremembe tožbe ni bil izdan; tudi iz spisovnih podatkov ne izhaja, da bi bil tožnikov položaj kaj slabši, ker je sodišče spremenjeni zahtevek obravnavalo, ne da bi spremembo dopustilo s posebnim sklepom. Ker...zavarovalna vsota – določitev zavarovalne vsote – plačilo zavarovalnine do višine zavarovalne vsote – razlaga splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje – zamuda dolžnika – sprememba tožbe – sklep o dovolitvi spremembe tožbe
VSL sodba I Cp 3902/2011VSL006865615.02.2012Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVOStanovanjsko pravico je bilo mogoče pridobiti le na stanovanju v družbeni lastnini.uporaba stanovanja brez pravnega naslova – stanovanjska pravica – izpraznitev stanovanja
VSL sodba I Cp 2616/2011VSL006166815.02.2012Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO – POGODBENO PRAVOTožbo je torej treba vložiti v roku enega leta po notifikaciji napake ne glede na to, ali gre za zahtevek iz pogodbeno dogovorjene garancije ali za jamčevalni zahtevek na podlagi zakona. ZOR glede sodnega uveljavljanja pravic med jamčevalnimi in garancijskimi zahtevki ne razlikuje. Določilo 507. čl. ZOR določa, da pravice kupca nasproti prodajalcu iz garancije ugasnejo po enem letu od zahteve...jamčevalni zahtevki – pogodbeno dogovorjena garancija - notifikacija napake – rok za vložitev tožbe – prekluzivni rok - sodno uveljavljanje napak
VSL sklep II Cp 2875/2011VSL006167715.02.2012Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVODokazi, ki jih sodišče ni izvedlo, niti ni obrazložilo zavrnitve njihove izvedbe, niso odločilni za presojo konkretnega primera, zato do kršitve „pravice do dokazovanja“ tožnika ni prišlo. Posest in posestno varstvo nista odvisna od dejstva, ali je tožnik stanovanje redno uporabljal ali pa le občasno, oziroma ali je imel v stanovanju spravljenih več ali manj svojih...pravica do dokazovanja – posestno varstvo – uporaba stvari – dostopnost stvari
VSL sklep II Cp 3100/2011VSL006168015.02.2012Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVOV motenjskem sporu ni pasivno legitimiran zgolj tisti, ki motilno dejanje neposredno izvrši (ali ga naroči), pač pa tudi tisti, ki ga kasneje odobri ali če je dejanje opravljeno v njegovo korist. V nasprotnem primeru bi bilo tožnikom uveljavljanje sodnega varstva posesti precej oteženo, če ne celo onemogočeno, saj bi se vedno lahko našla tretja oseba, ki bi motilno dejanje priznala kot svoje...motenje posesti – pasivna legitimacija
VSK sklep CDn 21/2012VSK000520615.02.2012Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGA - LASTNINJENJEDoločba 6. člena ZPPLPS, ki je izjema od načela zemljiškoknjižnega prednika, je uporabljiva samo v postopkih, ko je predlagatelj kupil posamezni del stavbe po določbah Stanovanjskega zakona. Pri večkratnih zaporednih prenosih pravice, ki niso vpisani v zemljiški knjigi, lahko zadnji pridobitelj pravice zahteva vknjižbo neposredno v svojo korist, če za vsak prenos priloži listino, ki bi...nakup posameznega dela stavbe po določbah SZ – načelo pravnega prednika – izkaz verige prenosov pri več zaporednih prenosih pravice – načelo formalnosti postopka
VSL sodba II Cp 3427/2011VSL005974115.02.2012Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOV obravnavani zadevi je šele Vrhovno sodišče v revizijski odločbi izpostavilo pomen neodgovora na šesto vprašanje Ponudbe. Na navedeno dejansko okoliščino bi ob pravilnem materialnopravnem stališču morali stranki opozoriti že nižji sodišči v okviru načela materialnega pravdnega vodstva. Če nista, to ne more iti v breme strank. Toženi stranki zato tudi ni mogoče očitati, da bi...prekluzija dokazov
VSL sodba in sklep II Cp 3528/2011VSL005974315.02.2012Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVONovejša sodna praksa ne odstopa od stališča, da se od graditelja zahteva dobra vera, da gradi na svojem zemljišču, da torej ni vedel, da gradi na tujem svetu. Trditve tožeče stranke, da je pravni prednik gradil z dovoljenjem matere že same po sebi onemogočajo sklep, da je bil kot graditelj v dobri veri.pridobitev lastninske pravice – gradnja na tujem – dobrovernost graditelja
VSL sodba in sklep II Cp 2372/2011VSL005974415.02.2012Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO – STVARNO PRAVOV okvir solastnih upravičenj sodi tudi pravica uporabljati solastno stvar. Souporaba stvari pa je odvisna od narave in namena stvari. V primeru stanovanja praviloma ni mogoča souporaba dveh ali več solastnikov, ki niso med seboj družinsko povezani, če stanovanje ni fizično razdeljeno. Ker v konkretnem primeru način uporabe solastne stvari med pravdnima strankama ni urejen,...uporaba solastnega stanovanja – uporabnina – uporaba cele stvari v solastnini
VSL sklep I Cp 2593/2011VSL005975015.02.2012Civilni oddelekDEDNO PRAVOKo je treba preprečiti, da bi kdo od pretendentov do zapuščine pri upravljanju ali razpolaganju z zapuščino oškodoval druge, je mogoče postaviti začasnega skrbnika zapuščine. Odreditev hrambe zapuščinskih stvari pa je umestna takrat, ko zapuščini grozi uničenje ali poškodovanje neodvisno od pretendentov do zapuščine, ampak zaradi ravnanja ali opustitev drugih oseb ali zaradi naravnih...zavarovanje zapuščine – začasni skrbnik zapuščine – hramba zapuščinskih stvari – nevarnost uničenja zapuščine
VSL sklep I Cpg 1372/2011VSL006248115.02.2012Gospodarski oddelekSODNE TAKSE – CIVILNO PROCESNO PRAVOTožeča stranka v svojem predlogu in izjavi o premoženjskem stanju ni podala trditev o tem, da sredstev za plačilo sodne takse ne more zagotoviti oziroma jih ne more zagotoviti takoj v celotnem znesku brez ogrožanja svoje dejavnosti, glede na to, da je novoustanovljena družba, ki preteklih dolgov še ne izkazuje. Njene trditve o tem, da premoženja nima, pa za oprostitev plačila sodnih taks...predlog za oprostitev plačila sodnih taks – novoustanovljena družba – trditvena podlaga
VSL sodba I Cp 2261/2011VSL005974815.02.2012Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICEKer je bila v spornih prispevkih obravnavana tema, ki prispeva k odprti javni razpravi o družbeno pomembni zadevi, ni nedopustno vsakršno negativno vrednotenje ravnanj tožnikov - široko prepoznavnega športnega društva in njegovega direktorja, kar je vsebina postavljenega prepovednega zahtevka.svoboda izražanja - višina odškodnine - višina odškodnine za nepremoženjsko škodo - prepovedni zahtevek - varstvo časti in dobrega imena - okrnitev dobrega imena pravne osebe - odškodnina za duševne bolečine zaradi kršitve osebnostnih pravic
VSL sodba I Cp 2262/2011VSL005973415.02.2012Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO – STANOVANJSKO PRAVOZakon je za primer kršitve obveznosti iz prvega odstavka 5. člena ZVKSES določil odstopno upravičenje kupca. Pogodba, ki je bila sklenjena, ne da bi bili izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 5. člena, zavezuje prodajalca, ne pa tudi kupca. Tako upravičenje vzpostavlja visečnost pogodbenega razmerja in s tem negotovost prodajalčevega pravnega položaja. Ker ni izpolnil zakonskih obveznosti,...kupoprodajna pogodba – stvarne napake – skrite napake
VSL sodba in sklep I Cpg 591/2011VSL007004115.02.2012Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVOPresoja, ali je sodišče obravnavalo pobotni ugovor, sodi v pritožbeni preizkus preizkusljivosti izpodbijane sodne odločbe. Sodišče z dopolnilno sodbo ne more spremeniti že sprejete odločitve v zadevi. Pogodbene določbe, da je končna situacija plačljiva šele, ko je izstavljena na podlagi primopredajnega zapisnika in končnega obračuna, podpisanega od obeh pogodbenih...gradbena pogodba – ključ v roke – pogodbena kazen – izvedenec – vezanost na trditveno podlago strank – dopolnilna sodba – pobotni ugovor
VSL sodba I Cpg 634/2011VSL006342215.02.2012Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO – OBLIGACIJSKO PRAVOČe je namen pogodbenih strank za sklenitev posojilne pogodbe zgolj zagotovitev plačila tožene stranke preko asignacije, je v posledici izpolnitve nakazila toženi stranki v razmerju do tožeče stranke prišlo le do spremembe upnika, saj je tožeči stranki na podlagi izpolnitve nakazila prenehala obveznost do tožene stranke, a je sočasno nastala obveznost do asignata kot posojilodajalca. Zato...objektivni pogoj izpodbojnosti – asignacija – sprememba upnika – zmanjšanje čiste vrednosti premoženja – namensko posojilo – preusmeritev finančnih tokov na drugo pravno osebo – praksa med strankama
VSL sklep II Ip 474/2012VSL007430915.02.2012Izvršilni oddelekIZVRŠILNO PRAVO – STEČAJNO PRAVOPridobitev zastavne (ločitvene) pravice v izvršilnem postopku je odvisna od tega, ali so bila v izvršilnem postopku opravljena tista izvršilna dejanja, za katere zakon določa, da imajo učinek zastavne (ločitvene) pravice. Z vročitvijo sklepa organizaciji za plačilni promet, ki vodi dolžnikov račun, nastane zastavna pravica samo na denarnem znesku v višini denarnega...ločitvena pravica – sredstva pri organizaciji za plačilni promet - pridobitev ločitvene pravice v izvršilnem postopku – prisilna poravnava – utesnitev izvršbe v skladu s pogoji prisilne poravnave
VSK sklep Cp 766/2011VSK000511215.02.2012Civilni oddelekSTVARNO PRAVOPrvenstveno je treba solastno stvar razdeliti med udeležence, ni pa nobene ovire, da se v konkretnem primeru, ko je predlog za delitev podal predlagatelj, katerega delež je nekoliko manjši od tretjine, delitev ne opravi tako, da le-ta pridobi v naravi tretjino nepremičnine, preostali del pa nasprotni udeleženki, ki sta tak način delitve tudi predlagali. Na ta način predlagatelj tudi ne bi bil...delitev solastnine – ohranitev solastninske skupnosti na strani nasprotnih udeležencev
VSK sklep CDn 8000000177/2011VSK000504815.02.2012Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAZakon določa, da mora biti v listini, ki je podlaga za glavni vpis, nepremičnina označena z identifikacijskim znakom, s katerim je vpisana v zemljiški knjigi (prvi odstavek 31. člena ZZK-1). Predlagatelj niti s pritožbo ni izkazal, da sta nepremičnini, ki sta v listinah, ki sta podlaga za vpis tisti, na kateri se nanaša predlagani vpis. Iz elektronskega zgodovinskega izpiska se identitete...vsebina listine, ki je podlaga za glavni vpis - identiteta nepremičnine
VSL sklep I Cpg 850/2011VSL007006715.02.2012Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOČe je bilo varstvo (začetek teka izpodbojnega obdobja) po prejšnji ureditvi vezano na začetek insolventnega postopka, pri čemer je enoletni rok izpodbojnosti pravnih dejanj pričel teči od začetka tistega insolventnega postopka, ki se je prej začel, je varstvo in izpodbojno obdobje po sedaj veljavni ureditvi vezano na uvedbo insolvenčnega postopka, in sicer tistega, ki je bil prej uveden.izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika – izpodbojno obdobje – objektivni pogoj
VSL sklep I Ip 5971/2011VSL006902615.02.2012Izvršilni oddelekIZVRŠILNO PRAVO – DEDNO PRAVOSodišče odvetniku, ki vlogi ne predloži pooblastila, ne dovoli opravljati pravdnih dejanj za stranko, temveč pravno sredstvo brez pozivanja na dopolnitev zavrže. Odvetnik mora namreč pri prvem pravdnem dejanju predložiti pooblastilo ali izkazati pooblastilo, dano pravni osebi. 29. člen ZIZ, ki kot lex specialis sedaj določa, da osebam iz osmega odstavka tega člena (odvetnik, notar, izvršitelj...pooblastilo – predložitev pooblastila – zavrženje vloge – nadaljevanje izvršbe zoper dediče – procesni sklep
VSL sodba I Cpg 1223/2011VSL007238015.02.2012Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOPritožnik oporeka verodostojnosti izpovedbe zakonitega zastopnika tožene stranke in s tem smiselno izpodbija dokazno oceno izvedenih dokazov prvostopenjskega sodišča, s tem pa že posega v sodbi ugotovljeno dejansko stanje, ki pa v sporih majhne vrednosti ni dopusten pritožbeni razlog.spor majhne vrednosti – dopustni pritožbeni razlogi – izpodbijanje dejanskega stanja – verodostojnost izpovedbe – vsebinsko neprepričljiva obrazložitev sodišča
VSL sodba I Cp 2652/2011VSL006841215.02.2012Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO – ODŠKODNINSKO PRAVOPresoja višine odškodnine. Tožnik je utrpel površinsko poškodbo skalpa, izvin in nateg vratne hrbtenice ter udarnino desne rame in desne nadlakti.nepremoženjska škoda – odmera odškodnine – telesne bolečine in nevšečnosti med zdravljenjem – strah – duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti
VSL sklep I Cp 2775/2011VSL006841315.02.2012Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO – ZEMLJIŠKA KNJIGADoločbo 1. točke prvega odstavka 84. člena ZZK-1, po kateri se izbris zaznambe spora dovoli na podlagi pravnomočne sodne odločbe, s katero je bila tožba oziroma predlog zavržen, postopek zaradi umika tožbe ali predloga ustavljen oziroma s katero je bil tožbeni zahtevek oziroma predlog zavrnjen, če proti tej odločbi ni bila vložena revizija, je treba razlagati na način, da je tudi postopek...zaznamba spora – izbris zaznambe spora – dopuščena revizija kot ovira za izbris zaznambe spora
VSL sklep II Cp 2625/2011VSL006841815.02.2012Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOKer je prvostopno sodišče kot dokaz upoštevalo izvedensko mnenje izvedenca, ki ga je pred pravdo angažirala ena od strank, med pravdnim postopkom pa mu je druga stranka nasprotovala, je storilo bistveno kršitev določb postopka iz 8. točke drugega odstavka 339. člena ZPP.kršitev načela kontradiktornosti – izvedensko mnenje pridobljeno pred pravdo – postavitev izvedenca
VSL sklep II Cp 2739/2011VSL006842015.02.2012Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOTožnica je bila pozvana na popravo/dopolnitev (in bila opozorjena na posledice svoje opustitve, torej možnost zavrženja), a pozivu sodišča prve stopnje ni sledila, saj v zato danem roku tožbe ni popravila/dopolnila. Zaradi tega je sodišče prve stopnje njeno tožbo upravičeno zavrglo.nepopolna tožba – poziv na dopolnitev tožbe – zavrženje tožbe
VSL sklep IV Cp 333/2012VSL006842115.02.2012Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVOPrvo sodišče ni bilo dolžno opraviti razgovora z otroki, saj po sodni praksi zadostuje, če otroci dajo izjavo izvedencu ali strokovnjaku na CSD, in le v izjemnih primerih sodišče pridobi izjavo neposredno od otrok. Pritožbeno sodišče je izjemoma sledilo predlogu tožnika za postavitev novega izvedenca, ki ga je dal že pred sodiščem prve stopnje, ker na nekatera...predodelitev otroka v varstvo in vzgojo drugemu roditelju razgovor z otroki – korist otrok – pomanjkljivo izvedensko mnenje – predlog postavitve novega izvedenca – postavitev novega izvedenca
VSL sklep I Cp 2297/2011VSL006842915.02.2012Civilni oddelekDEDNO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVOMed dediči je sporno dejstvo o obstoju in vrednosti darila. V tem primeru pa so sodediči tisti, ki morajo dokazovati sporno dejstvo v zvezi z velikostjo dednega deleža ostalega dediča, saj s tem uveljavljajo zahtevek, naj se sodediču že prejeto darilo vračuna v dedni delež. Ker se v zapuščinskem postopku uporabljajo določbe pravdnega postopka, če ni z ZD drugače...napotitev na pravdo v zapuščinskem postopku – manj verjetna pravica – spor o obstoju in vrednosti darila - nedovoljena pritožbena novota v zapuščinskem postopku
VSL sklep I Cp 2670/2011VSL006843215.02.2012Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOKadar pravdni stranki skleneta sodno poravnavo, je usoda njunih stroškovnih zahtevkov odvisna od njunega dogovora. Če se v poravnavi o tem ne sporazumeta, v skladu s prvim odstavkom 159. člena ZPP vsaka krije svoje stroške.sodna poravnava – stroški postopka pri sodni poravnavi
VSL sklep I Cp 2857/2011VSL006843315.02.2012Civilni oddelekSTVARNO PRAVOOdločitev o zavrnitvi tožbenega zahtevka torej temelji ne le na dejanski ugotovitvi, da toženka ni storila motitvenega dejanja, ampak tudi na pomanjkanju ekonomskega interesa in s tem pravnega interesa za vložitev tožbe zaradi motenja posesti ter majhnega pomena zatrjevanega motitvenega ravnanja. Tožnik kot motilna zatrjuje dejanja, ki predstavljajo takšno neznatno spremembo...posestno varstvo – motenje posesti – pravni in ekonomski interes za tožbo zaradi motenja posesti – rezanje žive meje
VSL sklep I Cp 2361/2011VSL006844115.02.2012Civilni oddelekSODNE TAKSEPri odločanju o oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu takse je treba upoštevati ne le premoženjsko stanje stranke, pač pa tudi njeno finančno in likvidnostno stanje.predlog za oprostitev plačila sodnih taks – obročno plačilo sodne takse - finančno in likvidnostno stanje prosilca
VSL sodba IV Cp 392/2012VSL006844215.02.2012Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO – DRUŽINSKO PRAVOMaterialno pravo ne določa pravil o tem, s katerimi dejstvi se sme ugotavljati očetovstvo oziroma kateri dokazi morajo biti podani, da je lahko nekdo spoznan za naravnega očeta po sodni poti. Če sodišče nekega dokaza ne more izvesti, mora odločiti ob upoštevanju ostalih dokazov in na podlagi uspeha celotnega postopka ter po pravilu dokaznega bremena.ugotovitev očetovstva – dokazovanje očetovstva – dokaz z DNA analizo – neudeležba toženca
VSL sodba in sklep II Cp 2220/2011VSL006844315.02.2012Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVO – STVARNO PRAVO – ZEMLJIŠKA KNJIGA – CIVILNO PROCESNO PRAVOV konkurenci originarno pridobljene lastninske pravice in pogodbeno ustanovljene zastavne pravice je ključnega pomena načelo zaupanja v zemljiško knjigo, kar pomeni, da tisti, ki v pravnem prometu pošteno ravna in se zanese na podatke o pravicah, ki so vpisane v zemljiški knjigi, zaradi tega ne sme trpeti škodljivih posledic. Tožeča stranka bi s svojim zahtevkom lahko...tožba na nedopustnost izvršbe – originarna pridobitev lastninske pravice na nepremičnini – skupno premoženje zakoncev – pogodbena zastavna pravica – načelo zaupanja v zemljiško knjigo – dobra vera – povezanost trditvenega in dokaznega bremena
VSL sklep I Cp 2754/2011VSL006844515.02.2012Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOPredpostavka za odločanje o predlogu za vrnitev v prejšnje stanje je opravičljiva zamuda, ki se je pripetila stranki (udeležencu postopka), zato napake pri vabljenju, za katero trdi, da jo je storilo prvo sodišče, predlagateljica ne more uveljavljati kot razlog za vrnitev v prejšnje stanje.vabilo na narok – nepravilno vabljenje na narok za glavno obravnavo – vrnitev v prejšnje stanje – predpostavke za vrnitev v prejšnje stanje
VSL sodba II Cp 2639/2011VSL006844715.02.2012Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO – ODŠKODNINSKO PRAVO – POGODBENO PRAVOPoroštvo po 2. odst. 3. čl. Splošnih pogojev je subsidiarno; da je porok odgovoren, mora oškodovanec najprej zahtevati od glavnega dolžnika izpolnitev obveznosti v danem mu roku.poroštvo – subsidiarnost porokove zaveze – odškodninski zahtevek pri zavarovalnici
VSL sklep II Cp 2950/2011VSL006845015.02.2012Civilni oddelekSTVARNO PRAVOV pravdah zaradi motenja posesti je odločilno le to, ali je imela tožeča stranka pred motenjem posest na spornem zemljišču in ali je toženec takšno posest motil oziroma ali dejanje, ki ga je storil, pomeni motenje, ne pa, ali ta del zemljišča, s katerega je toženec odstranil trte, pred tem pa je bil v posesti tožnic, spada k parceli 67/2 (ki je last tožnic) ali k parceli 71 (ki je last...motenje posesti – spor o meji – izvršljivost zahtevka
VSL sodba II Cp 2528/2011VSL006845115.02.2012Civilni oddelekSTVARNO PRAVO – KMETIJSKA ZEMLJIŠČA – OBLIGACIJSKO PRAVO – POGODBENO PRAVOS sprejemom ponudbe za prodajo kmetijskega zemljišča je pogodba sklenjena, a pod odložnim pogojem odobritve pristojnega upravnega organa.prodaja kmetijskih zemljišč – pogodba o prodaji kmetijskega zemljišča – ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča – sprejem ponudbe s strani predkupnega upravičenca – odobritev pravnega posla s strani upravne enote – odobritev upravnega organa kot odložni pogoj
VSL sklep II Ip 177/2012VSL007510515.02.2012Izvršilni oddelekIZVRŠILNO PRAVO – SODNE TAKSEKer je sodišče prve stopnje o oprostitvi plačila sodnih taks odločalo brez dolžnikovega predloga, je sodišče druge stopnje zaradi podane bistvene kršitve postopka pritožbi ugodilo in izpodbijani sklep razveljavilo. Dolžnik ni uveljavljal utemeljenega ugovornega razloga, to je pravočasnega plačila sodne takse oziroma njene napačne odmere, zato je bil njegov ugovor...odlog izvršbe na predlog dolžnika – predlog za oprostitev plačila sodnih taks – ugovor zoper plačilni nalog – taksna obveznost
VSC sodba Cp 726/2011VSC000310315.02.2012Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVOUpnik lahko s tožbo zahteva, da mu (bivši) samostojni podjetnik, kot fizična oseba, izpolni obveznost, ki mu je nastala kot samostojnemu podjetniku v zvezi s podjetjem pred vpisom prenosa podjetja v register, če družba, ki se je ustanovila zaradi prenosa podjetnikovega premoženja in ki je tudi univerzalni pravni naslednik podjetnika, ne izpolni obveznosti, ki so nastale podjetniku v zvezi s...odgovornost samostojnega podjetnika – prenos podjetja podjetnika posameznika na novo kapitalsko družbo - obveznosti nastale pred vpisom prenosa podjetja v register
VSL sklep II Cp 379/2012VSL006782216.02.2012Civilni oddelekNEPRAVDNO PRAVOZagovornici ne pripada višja nagrada za postopek (po tarifni številki 3100 ZOdvT), saj jo je sodišče prve stopnje (materialnopravno pravilno) odmerilo v višini (in po tarifni številki – druga točka tarifne številke 3101 ZOdvT) predlagani v stroškovniku.prisilna hospitalizacija – zagovornik po uradni dolžnosti – nagrada za postopek
VSL sodba in sklep I Cpg 132/2011VSL006426416.02.2012Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO – POGODBENO PRAVO - DAVKITožena stranka kot najemodajalec tožeči stranki kot najemniku odgovarja za napake izročenih poslovnih prostorov, ki se kažejo v obliki manjkajočih lastnosti, katere so bile izrecno dogovorjene. To lastnost pa predstavlja prav površina poslovnih prostorov. Opustitev notifikacije ne pomeni izgube jamčevalnih zahtevkov ter da ne glede na čas notifikacije jamčevalni zahtevki...najemna pogodba – stvarne napake na prostorih, danih v najem – jamčevanje za napake – neupravičena obogatitev – prevara – DDV – dogovor o obdavčenju najemnine – ničnost – kondikcijski zahtevek - sklepčnost
VSL sklep I Cpg 1040/2011VSL006798616.02.2012Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO – STVARNO PRAVOUgotovitev, da tožeča stranka zastavljenih strojev nima v posesti oz. z njima ne razpolaga, ne pomeni tudi, da je s tem samodejno prenehala tudi zastavna oziroma ločitvena pravica. Glede ugotovitve obstoja in lastništva strojev, s katerimi je razpolagala tožeča stranka, tudi ni mogoča prevalitev trditvenega in dokaznega bremena na toženo stranko, kot upnika tožeče stranke, upoštevaje da...ločitvena pravica – zastavna pravica – posest stvari – neobstoj stvari v stečajni masi
VSL sklep I Cpg 77/2012VSL007006116.02.2012Gospodarski oddelekPRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE – ZAVAROVANJE TERJATEVIz obrazložitve pritožbe med drugim izhaja, da ugotovitvena odločba po 93. členu ZIL-1 za sporni patent št. XXX še ni bila izdana. Ker iz tega sledi, da eden od pogojev za izdajo začasne odredbe ni izpolnjen, pritožnika z nobeno od navedb ne moreta doseči drugačne odločitve.patent - začasna odredba
VSL sodba I Cpg 888/2011VSL007007016.02.2012Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO – OBLIGACIJSKO PRAVOPritožbeno sodišče je tožbo tožeče stranke ocenilo kot nepopolno (in ne kot nesklepčno, kot to razume pritožba), zato je sodišču prve stopnje naložilo, naj jo vrne v popravo skladno z določbo 108. člena ZPP. Sodišče prve stopnje je tako ravnalo pravilno, ko je od tožeče stranke zahtevalo dopolnitev tožbe, njene dopolnitve v navedbah in dokazih pa zaradi takšnega ravnanja sodišča...prekluzija – substancirani ugovori
VSL sodba I Cpg 505/2011VSL007008316.02.2012Gospodarski oddelekPRAVO INTELEKTUALNE LASTNINESlaba vera je subjektivno stanje, namen, ki ni združljiv s sprejetimi standardi poštenega in etičnega ravnanja. Ne drži, da že zgolj ponudba za odkup znamk po visoki ceni dokazuje slabo vero za nazaj (v času prijave spornih znamk).tožba na prenos znamke – izbrisna tožba – slaba vera prijavitelja
VSL sklep Cst 41/2012VSL007009016.02.2012Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOZa prijavo terjatve se uporabljajo pravila o nepopolnih vlogah iz 108. člena ZPP, razen v primeru, če prijava terjatve ne vsebuje opisa dejstev in dokazov iz 2. točke 1. odstavka 60. člena ZFPPIPP ali če ji niso priloženi dokazi in 3. odstavka navedenega člena. V obravnavanem primeru pa ne gre za tak primer, zato bi sodišče prve stopnje moralo ravnati po pravilih, ki veljajo za nepopolne vloge.prijava terjatev – nepopolnost prijave – podpis prijave terjatve
VSK sklep Cpg 234/2011VSK000513116.02.2012Gospodarski oddelekZAVAROVANJE TERJATEVZa razliko od predhodne odredbe, je začasna odredba takšno sredstvo zavarovanja, glede katerega je pogoj za njeno izdajo izkaz verjetnosti obstoja (denarne oziroma nedenarne) terjatve upnika do dolžnika.predhodna odredba – začasna odredba – sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine
VSK sklep II Ip 22/2012VSK000514116.02.2012Izvršilni oddelekIZVRŠILNO PRAVO – OBLIGACIJSKO PRAVOČeprav aneks ni bil sklenjen v obliki notarskega zapisa, to ni vplivalo na veljavnost notarskega zapisa, ki je v predmetni zadevi izvršilni naslov.neposredno izvršljiv notarski zapis – veljavnost izvršilnega naslova – izostala obličnost – veljavnost določila, s katerim se zmanjšuje ali olajšuje obveznost ene ali druge stranke
VSL sklep Cst 22/2012VSL007235516.02.2012Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOSkladno z določilom prvega odstavka 146. člena ZFPPIPP mora pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij pregledati le NFR; že posebna pravila o povečanju osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki iz 199.a člena ZFPPIPP pa te zahteve ne vsebujejo. Toliko manj to velja za izjave upnikov, ki so bile predložene po preteku roka iz drugega odstavka 176. člena ZFPPIPP in ne predstavljajo dela...ugovor proti vodenju postopka prisilne poravnave – razlogi za ugovor – namen ugovornega postopka – verjetnost uspešnosti finančnega prestrukturiranja – pravni standard – zaveza o konverziji terjatev v lastniški delež dolžnika – posebna pravila o povečanju osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki – poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja
VSL sklep I R 19/2012VSL007237416.02.2012Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOTožena stranka je društvo, ki je pravna oseba zasebnega prava. Ker društva niso navedena med subjekti, za katere se uporabljajo pravila o gospodarskih sporih, obravnavani spor ni gospodarski spor.spor o pristojnosti – gospodarski spor – društvo
VSL sklep I Cpg 66/2012VSL007237716.02.2012Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO – STEČAJNO PRAVO – ZAVAROVANJE TERJATEVPritožbeni interes je predpostavka za dovoljenost pritožbe. Ta mora obstajati tako ob vložitvi pritožbe kot v celotnem pritožbenem postopku in ob odločanju o pritožbi.nedovoljena pritožba – pravni interes za pritožbo – začetek postopka zaradi insolventnosti – dovoljenost izdaje sklepa o izvršbi ali zavarovanju
VSL sklep I Cpg 162/2012VSL007237916.02.2012Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOTožeča stranka ima sedež v Ljubljani, kjer se nahaja tudi sodišče, ki je odločalo o sporu. Zato odvetniku, ki ima sedež v Škofji Loki, prevoznih stroškov ni mogoče naložiti v breme tožene stranke, ki je v pravdi propadla, pač pa jih mora trpeti tožeča stranka sama.pravdni stroški – potrebni stroški – potni stroški odvetnika
VSC sklep I Ip 464/2011VSC000305916.02.2012Izvršilni oddelekIZVRŠILNO PRAVODelni umik je dispozitivno dejanje upnika, za katerega od dolžnika ne potrebuje soglasja. Dolžnikovo pravno sredstvo zoper sklep o dovolitvi izvršbe je ugovor.delni umik predloga za izvršbi – sklep o ustavitvi izvršbe – zavrženje pritožbe – nedovoljena pritožba
VSL sklep I Cp 2814/2011VSL006782717.02.2012Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOPresoja nagrade in stroškov za opravljeno izvedensko delo.zelo zahtevno izvedensko mnenje – študij spisa – materialni stroški – nagrada za čas potovanja
VSL sklep II Cp 2386/2011VSL006783517.02.2012Civilni oddelekSODNE TAKSEOprostitev plačila sodnih taks je po prvem odstavku 11. člena ZST-1 dopustna samo takrat, ko bi bila s plačilom takse občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se stranka preživlja.oprostitev plačila sodnih taks – pogoji za oprostitev plačila sodnih taks – delo v tujini
VSL sklep I Cp 2843/2011VSL006783817.02.2012Civilni oddelekSODNE TAKSE – CIVILNO PROCESNO PRAVOZPP, na katerega v postopku odločanja glede plačila sodnih taks napotuje tretji odstavek 1. člena ZST-1, ne omogoča skrajšanja zakonskih, niti sodnih rokov. Tako lahko stranka rok, ki ga je določilo sodišče, vedno izkoristi do konca. Vse dokler je rok odprt, je mogoče dopolniti vlogo ali opraviti kakšno drugo procesno dejanje. Odrejeni rok pa ne veže samo stranke, ampak tudi sodišče,...predlog za oprostitev plačila sodnih taks – tek rokov – predlog za podaljšanje roka – vezanost sodišča na rok
VSK sklep Cp 990/2011VSK000512517.02.2012Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOKadar ima stranka v postopku pooblaščenca, se v skladu z določbo prvega odstavka 137. člena ZPP pisanja vročajo pooblaščencu, če ni v tem zakonu drugače določeno. Člen 105.a ZPP ne določa drugače, zato bi sodišče moralo upoštevati splošno določbo prvega odstavka 137. člena ZPP.zastopanje po pooblaščencu – vročitev pisanj – vročitev plačilnega naloga – veljavno opravljena vročitev
VSL sklep I Cpg 1257/2011VSL007237817.02.2012Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOKot potrebni stroški se štejejo le tisti stroški, brez katerih ni mogoče opraviti dejanj obrambe tožene stranke. Kot takšnih pa ni mogoče šteti stroškov odgovora na opomin tožeče stranke.stroški postopka – potrebni stroški
VSC sklep PRp 84/2012VSC000307217.02.2012Oddelek za prekrškePREKRŠKI – PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVOVprašanje obstoja skrajne sile, kot razloga za izključitev protipravnosti ravnanja, je eno izmed odločilnih dejstev, ki jih mora sodišče ugotoviti pravilno in popolno, da bi lahko pravilno uporabilo materialno in procesno pravo.izključitev protipravnosti - skrajna sila – dejansko stanje
VSC sklep I Ip 490/2011VSC000307317.02.2012Izvršilni oddelekSODNE TAKSE – IZVRŠILNO PRAVOSodišče prve stopnje je dolžnikov ugovor zoper plačilni nalog pravilno zavrnilo, saj dolžnik ni izkazal ugovorne navedbe, da je sodno takso plačal, prav tako pa je neutemeljeno navajal, da je sodna taksa za postopek o pritožbi zoper sklep, s katerim je sodišče odločilo o ugovoru dolžnika zoper sklep o nadaljevanju izvršbe z novim izvršilnim sredstvom, nepravilno odmerjena.ugovor zoper plačilni nalog – plačilo sodne takse – odmera sodne takse
VSC sklep Cp 733/2011VSC000309317.02.2012Civilni oddelekDEDNO PRAVOKer je bila nepremičnina, za katero predlagatelj zahteva, da se prepiše nanj, del zapuščine zapustnika in je bila v okviru zapuščinskega postopka s pravnomočnim sklepom o dedovanju že razdeljena med dediči, zapustnik ni več njen lastnik in zato omenjena nepremičnina ne predstavlja pozneje najdenega premoženja v smislu določb 221. člena ZD.pozneje najdeno premoženje – pravnomočni slep o dedovanju - dodatni sklep o dedovanju – obseg zapuščine
VSM sklep I Cp 1496/2011VSM002127620.02.2012Civilni oddelekDEDNO PRAVOSodišče druge stopnje praviloma odloča samo o pritožbah, ki so vložene pravočasno, skladno s tretjim odstavkom 173. člena ZD pa lahko upošteva tudi nepravočasno pritožbo, vendar le, če s tem niso prizadete pravice drugih oseb, ki se opirajo na sklep, česar v obravnavani zadevi ni mogoče utemeljiti. Pritožnica, za katero iz izreka izpodbijanega sklepa izhaja, da se je dedovanju po pokojni...pritožba zoper sklep o dedovanju – rok za pritožbo – pravica do pritožbe – odpoved dedovanju – stranke zapuščinskega postopka – prehod dediščine – odgovornost dedičev za zapustnikove dolgove
VSL sklep I Cpg 673/2011VSL007235020.02.2012Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO – POGODBENO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVOProtispisen je zaključek sodišča prve stopnje, da tožeča stranka ni predložila celotne najemne pogodbe. Tudi sicer pa obstoj pravnoposlovenga razmerja med pravdnima strankama v tem postopku ni sporen. Predmet tožbenega zahtevka v tem postopku je plačilo najemnine na podlagi sklenjene najemne pogodbe, podrejeno pa je tožeča stranka uveljavljala zahtevek tudi na podlagi...najemna pogodba – nesporna dejstva – protispisnost – opredelitev do pravnorelevantnih navedb strank – obrazložitev sodbe
VSK sklep CDn 31/2012VSK000492821.02.2012Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGA1. Sodišče je vknjižbo lastninske pravice na predlagatelja ter izbris zaznambe izvršbe in vknjižene zastavne pravice na predmetnih nepremičninah dovolilo na podlagi pravnomočnega sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu, skladno z določbo prvega in drugega odstavka 89. člena ZZK-1. Ker ima zaznamba izvršbe skladno z določbo četrtega odstavka 87. člena ZZK-1 tudi za posledico, da takšen...vpis lastninske pravice na podlagi sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu – učinek sklepa o izvršbi in sklepa o izročitvi – učinki zaznambe začetka komasacijskega postopka – formalnost zemljiškoknjižnega postopka
VSK sklep CDn 35/2012VSK000494021.02.2012Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGA – CIVILNO PROCESNO PRAVOSodišče prve stopnje je v izpodbijanem sklepu ugotovilo, da je predlagatelj zemljiškoknjižni predlog vložil izključno zaradi vknjižbe lastninske pravice pri nepremičnini, posameznem delu stavbe št. 8 v stavbi k.o. V. Te ugotovitve pritožba ne izpodbija. Torej sodišče prve stopnje ni imelo podlage za odločanje o nečem, kar ni bilo predmet predloga, saj sodišča odločajo v okviru...odločanje zemljiškoknjižnega sodišča v okviru predloga
VSK sklep CDn 48/2012VSK000494121.02.2012Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAPritožbene navedbe o delnem plačilu terjatve so za odločitev v tej zadevi, ko je sodišče odločalo le o zaznambi izvršbe in ob tem tudi vknjižilo hipoteko po uradni dolžnosti na podlagi pravnomočnega sklepa o izvršbi, neupoštevne.zaznamba sklepa o izvršbi – vknjižba hipoteke – odločanje po uradni dolžnosti
VSK sklep CDn 8000000164/2011VSK000497721.02.2012Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAPredlagateljica ne spada med osebe, ki so po določbi prvega odstavka 125.c člena ZZK-1 upravičene do vlaganja pisnih vlog. Po podatkih spisa jo zastopa pooblaščena odvetnica, zato morajo biti skladno z določbo četrtega odstavka 125.a člena ZZK-1 vse njene vloge v zemljiškoknjižnem postopku vložene elektronsko. Če je vloga vložena pisno, se zanjo uporabljajo pravila o nepopolnih vlogah...pooblaščenec – pisna vloga
VSL sklep I Ip 5660/2011VSL006112921.02.2012Izvršilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOSklep o vstopu novega upnika po vložitvi predloga za izvršbo po vsebini pomeni subjektivno spremembo sklepa o izvršbi na upniški strani in je konstitutiven, zato po svoji pravni naravi ne pomeni zgolj vmesnega procesnega sklepa. Pred odločitvijo o dopustitvi vstopa novega upnika je treba zagotoviti dolžniku pravico do izjave.sprememba upnika – vstop novega upnika v izvršilni postopek – prekinitev postopka – sklep o nadaljevanju postopka – sprememba sklepa o izvršbi – vmesni procesni sklep – sodniški pomočnik
VSL sklep II Ip 5646/2011VSL006113021.02.2012Izvršilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOUpniki iz vodilne in pristopnih zadev v nepremičninski izvršbi imajo položaj navadnih sospornikov in odlog izvršbe za enega od upnikov ne prepreči oprave izvršbe za drugega upnika. Sklep o naložitvi predujma za delo cenilca je sklep procesnega vodstva, zoper katerega ni pritožbe. Če zakon pritožbo izrecno izključuje, je pritožba nedovoljena, ne glede na nepravilni...izvršba na nepremičnine – pristop k izvršbi – odlog izvršbe na predlog enega upnika – učinek odloga – navadni sosporniki – pravni interes za pritožbo zoper sklep o odlogu izvršbe – sklep o naložitvi predujma – sklep procesnega vodstva
VSM sklep I Cp 1395/2011VSM002127921.02.2012Civilni oddelekDENACIONALIZACIJAV obravnavanem primeru je nesporno, da je pravna prednica predlagateljice nepremično premoženje, ki je bilo vrnjeno denacionalizacijskemu upravičencu, pridobila na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 22. 11. 1953, ki pomeni pravni posel iz 5. člena ZDen. Takšna pridobitev je neodplačna, saj je do nje prišlo ob podržavljenju, ko prodajalec – denacionalizacijski upravičenec ni svobodno in...denacionalizacijski postopek – predlog za odškodnino – (ne)odplačna pridobitev premoženja
VSM sodba I Cp 1568/2011VSM002130721.02.2012Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVOLastnik kulturnega spomenika ni upravičen do nadomestila za zmanjšanje tržne vrednosti spomenika, posledice razglasitve za kulturni spomenik, pač pa samo do nadomestila pod pogoji in merilih iz prvega, drugega in tretjega odstavka 39. člena ZVKD-1.odškodnina – nadomestilo – razglasitev za kulturni spomenik
VSM sodba I Cp 1357/2011VSM002130821.02.2012Civilni oddelekSTVARNO PRAVO – STANOVANJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVOPlačilo na transakcijski račun upravnika večstanovanjske stavbe je veljavna izpolnitev obveznosti etažnega lastnika iz naslova prispevka v rezervni sklad. Zadošča, da etažni lastniki od neplačnika zahtevajo plačilo na transakcijski račun upravnika in ni potreben dodatek, da zahtevajo plačilo v rezervni sklad.upravljanje večstanovanjske stavbe - etažni lastniki – plačilo prispevka v rezervni sklad – oblikovanje tožbenega zahtevka - sklepčnost
VSK sodba Cp 1043/2011VSK000507421.02.2012Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVO – STVARNO PRAVOTožnik je vpisan kot solastnik v zemljiški knjigi (to pravico je pridobil originarno, izvira iz skupnega premoženja), zato je to ovira za izvršbo, ki je nedopustna. S tem vpisom je v povezavi s sodbo navzven izkazan obstoj skupnega premoženja, trditve v pritožbi, da bi o tem ponovno moralo razpravljati prvostopenjsko sodišče v tem postopku so zato zmotne. Podatki iz zemljiške knjige namreč...ugotovitev nedopustnosti izvršbe – pravica, ki preprečuje izvršbo – originarna pridobitev lastninske pravice na nepremičnini – skupno premoženje zunajzakonskih partnerjev – hipoteka na podlagi zaznambe izvršbe v zemljiški knjigi – solidarna odgovornost zunajzakonskih partnerjev za obveznosti v zvezi s skupnim premoženjem
VSK sklep CDn 8000000171/2011VSK000504921.02.2012Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAListine, ki jih je ponudila predlagateljica, ne omogočajo zanesljivega zaključka o identiteti lastnice.poočitba spremembe podatkov - identiteta zemljiškoknjižnega lastnika - navajanje novih dejstev in dokazov v pritožbi
VSL sodba I Cpg 264/2011VSL007005521.02.2012Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO – POGODBENO PRAVOV skladu z določbo drugega odstavka 82. člena OZ se pri razlagi spornih določil pogodb ni treba držati dobesednega pomena uporabljenih izrazov, temveč je treba iskati skupen namen pogodbenikov in določila razumeti tako, kot ustreza načelom obligacijskega prava. Eden izmed načinov ugotavljanja skupnega namena pogodbenikov so lahko nesporna pogodbena določila.razlaga spornih določil – skupni namen pogodbenikov
VSL sodba I Cpg 532/2011VSL007006521.02.2012Gospodarski oddelekSTVARNO PRAVO – STANOVANJSKO PRAVOEtažni lastnik mora o sklenitvi ali spremembi najemne pogodbe takoj obvestiti upravnika in mu sporočiti ime najemnika in število oseb, navedenih v najemni pogodbi. Do trenutka tega obvestila se šteje, da je dolžnik vseh terjatev iz naslova upravljanja večstanovanjske stavbe etažni lastnik. Pritožbeno sodišče je ob preizkusu materialnega prava po uradni dolžnosti...pogodba o upravljanju – solidarna odgovornost etažnega lastnika in najemnika
VSL sklep I Cpg 1445/2011VSL007006621.02.2012Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOTožnica tožbe ni umaknila, ker bi toženka izpolnila zahtevek, to je podala pisni preklic poziva za delno unovčitev bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku št. 053263/0, pač pa zaradi seznanitve z dejstvom, da bo/je poziv za unovčitev garancije s strani toženke neuspešen.umik – odpoved tožbenemu zahtevku – izpolnitev zahtevka – pravdni stroški – vročitev bančne garancije
VSL sodba in sklep I Cpg 88/2012VSL007236121.02.2012Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO – POGODBENO PRAVOČe prodajalec napake ne odpravi, lahko kupec interes za pravilno izpolnitev učinkovito uresniči samo, če se mu prizna pravica, da sam zagotovi odpravo te napake na stroške prodajalca. Zaradi tega je v primeru prodajne pogodbe (ob analogni uporabi tretjega odstavka 639. člena OZ) potrebno kupcu priznati pravico odpraviti napako na stroške prodajalca, če prodajalec v primernem roku napake ne...prodajna pogodba – poziv na odpravo napak – pravica kupca odpraviti napake na stroške prodajalca – analogna uporaba določb o podjemni pogodbi – izključitev odgovornosti izvajalca za napake
VSL sklep I Cpg 120/2012VSL007237221.02.2012Gospodarski oddelekPRAVO DRUŽB – KORPORACIJSKO PRAVO – NEPRAVDNO PRAVOPredlagatelju delnic ni treba shraniti pri klirinško depotni družbi v primeru, da so izdane v nematerializirani obliki, prav tako pa iz nobene druge določbe zakona ne izhaja obveznost, da bi predlagatelji morali v primeru nematerializiranih delnic ustanoviti pravico do prepovedi razpolaganja z delnicami v skladu z 32. členom ZNVP in jo vpisati v centralni register pri KDD. ...imenovanje posebnega revizorja – določno in konkretno oblikovan predlog – sum o neprištevnosti ali manjših kršitvah zakona ali statuta – stroški postopka
VSL sklep I Cpg 155/2012VSL007237521.02.2012Gospodarski oddelekZAVAROVANJE TERJATEV – CIVILNO PROCESNO PRAVOTrditve o slabem finančnem položaju dolžnika so ostale neprerekane in se zato v skladu z drugim odstavkom 214. člena ZPP štejejo za priznane. Kljub temu je sodišče prve stopnje odločilo, da slabo finančno stanje dolžnika ni izkazano. Sodišče prve stopnje je s tem kršilo določila 7. člena, 212. člena in drugega odstavka 214. člena ZPP, kar bi lahko vplivalo na zakonitost in pravilnost...predlog za izdajo predhodne odredbe – slabo finančno stanje dolžnika – neprerekana dejstva – priznana dejstva – relativna bistvena kršitev postopka
VSM sodba I Cp 1528/2011VSM002177221.02.2012Civilni oddelekSTVARNO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVODoločila člena 49/II SZ izrecno dovoljujejo, da je lahko upravnik tudi eden izmed etažnih lastnikov. V čas sprejema citiranega akta in pogodbe o določitvi upravnika v vlogi toženca, je slednji še bil večinski lastnik etažnih stanovanj v tej stavbi. To lahko le pove, da je toženec po zakonu spadal v krog upravičenih oseb za upravnika.upravnik večstanovanjske stavbe - etažni lastnik - aktivna legitimacija
VSL sklep II Cp 3198/2011VSL006417422.02.2012Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOPri presoji, kdo v primeru umika tožbe nosi stroške postopka, je odločilno, ali je bil umik tožbe posledica izpolnitve zahtevka ali ne. Vprašanje, ali je tožeča stranka utemeljeno vložila zahtevek in vprašanje, ali bi z zahtevkom uspela, je tako nerelevantno.umik tožbe – stroški postopka
VSL sodba II Cp 2795/2011VSL006783922.02.2012Civilni oddelekSTVARNO PRAVO - LASTNINJENJEZakon o družbenem kapitalu je določal, da je mogoče podjetje in družbeni kapital v celoti ali delno prodati domači ali tuji pravni ali fizični osebi, dopuščal je torej spremembo družbenega kapitala v nominirano obliko kapitala le na podlagi odplačnega pravnega posla. V konkretnem primeru pa tožeča stranka odplačnosti ni zatrjevala. Brezplačen prenos družbenega kapitala po tem zakonu...lastninjenje nepremičnin v družbeni lasti – prenos družbenega kapitala - pridobitev lastninske pravice – ničnost pogodbe
VSL sodba in sklep IV Cp 445/2012VSL006784122.02.2012Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVOMed skupnim starševstvom in obsežnim izvrševanjem stikov obstaja kvalitativna in ne zgolj kvantitativna razlika. Pri skupnem starševstvu ima namreč otrok dva doma.dodelitev otroka – stiki – skupno starševstvo
VSL sklep I Ip 5952/2011VSL006901622.02.2012Izvršilni oddelekIZVRŠILNO PRAVO – MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVOPri izvršbi na podlagi verodostojne listine gre za sodni postopek, ki je sestavljen iz postopka za izdajo plačilnega naloga in postopka dovolitve izvršbe, po svoji pravni naravi pa je to enoten kombiniran postopek. S sklepom o izvršbi na podlagi verodostojne listine sodišče ne dovoli le oprave izvršbe (sklep o izvršbi v ožjem smislu), temveč s t. i. kondemnatornim ali naložitvenim delom...izvršba na podlagi verodostojne listine – pristojnost sodišča RS – spor z mednarodnim elementom
VSL sodba II Cp 2952/2011VSL006167822.02.2012Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVOV odškodninskih pravdah sodna praksa izjemoma dopušča vrednotenje uspeha ločeno po temelju in višini, pri čemer je končno ovrednotenje uspeha rezultat aritmetične sredine med obema prvotno ločenima ugotovljenima deležema uspeha, a je ta metoda namenjena primerom, ko mora stranka bistveno več napora vložiti v dokazovanje temelja zahtevka, na primer, ko je potrebno zaslišanje številnih...odmera pravdnih stroškov v odškodninskih zadevah – uspeh stranke – uspeh po temelju in višini
VSL sodba I Cp 2477/2011VSL005973522.02.2012Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO – ODŠKODNINSKO PRAVOOškodovancu, ki je bil v prometni nesreči zelo hudo telesno poškodovan in ima zaradi posttravmatske stresne motnje sedaj psihične težave, zaradi katerih se je njegova življenjska zmožnost zmanjšala za 50% je bila prisojena odškodnina za nepremoženjsko škodo v skupnem znesku 62.000 EUR, kar predstavlja približno 63 povprečnih plač v času sojenja.denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo – telesne bolečine – strah – duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti – posebno težka invalidnost
VSL sodba I Cp 557/2011VSL005974922.02.2012Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOToženkina trditev, da tožniki niso uspeli „dovolj prepričljivo dokazati, da je miš prišla v čokolado v proizvodni liniji“, je brezpredmetna, saj je bilo v tem pogledu dokazno breme (da miš ni prišla v izdelek, predno ga je toženka dala v promet) na strani toženke. Potrošnik je v tem pogledu dolžan dokazati le obstoj napake izdelka, kar je tožnikom uspelo.dokazno breme - ekskulpacijski razlog - odgovornost za proizvod z napako
VSL sklep I Ip 6154/2011VSL006113622.02.2012Izvršilni oddelekIZVRŠILNO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVOKer je upnik že v predlogu za izvršbo navedel vse zahtevane podatke o dolžniku (iz predloga pa ni izhajalo, da bi šlo za razmerje z mednarodnim elementom), sodišče prve stopnje ni imelo pravne podlage niti za preverjanje pravilnosti in skladnosti podatkov o dolžniku, navedenih v predlogu za izvršbo, s podatki v Centralnem registru prebivalstva, niti za opravo poizvedb o tem, ali (v Republiki...izvršba na podlagi verodostojne listine – pristojnost slovenskega sodišča – stalno prebivališče dolžnika – razmerje z mednarodnim elementom
VSL sklep I Cpg 773/2011VSL007004022.02.2012Gospodarski oddelekSODNE TAKSEKer je v obravnavanem primeru skladno z 2. točko prvega odstavka 5. člena ZST-1 taksna obveznost tožeče stranke za plačilo sodne takse nastala, ko je prispel spis k pristojnemu Okrožnemu sodišču v Kranju, pred katerim bo tekel pravdni postopek, je evidentno, da je šele po prejemu plačilnega naloga za plačilo sodne takse vložen predlog tožeče stranke za odlog plačila glede na zgoraj...odlog plačila sodne takse – nastanek taksne obveznosti – pravočasnost predloga za odlog plačila sodne takse
VSL sklep I Cpg 194/2012VSL007008522.02.2012Gospodarski oddelekZAVAROVANJE TERJATEV – IZVRŠILNO PRAVOVarstvo lahko uživajo samo tisti, ki procesne institute uporabljajo skladno z njihovim namenom in skladno z načeli postopkovnega prava. Ne more pa se pritožbeno sodišče strinjati s stališčem pritožnika, da je zakonodajalec sankcioniral z uveljavitvijo ZIZ – I zlorabe procesnih pravic, ki terjajo drugačno uporabo zakona, torej uporabo za nazaj. Upniki so pridobili z novelo ZIZ – I možnost...predhodna odredba – domneva o obstoju nevarnosti – sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine – zanikanje poslovnega razmerja v ugovoru – novela ZIZ-I
VSL sklep Cst 47/2012VSL007235622.02.2012Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOČe je podlaga za obveznost dolžnice plačilo neporavnanih obveznosti izbrisane družbe, na podlagi dolga stanovalcev objekta, ki ga je izbrisana družba upravljala, je sodišče prve stopnje pogrešalo pojasnilo dolžnice, zakaj ta družba od lastnikov stanovanj ni izterjala njihovih dolgov.osebni stečaj – odpust obveznosti stečajnega dolžnika – trajanje preizkusne dobe – razlogi za dolžnikovo insolventnost
VSL sklep I Cpg 1052/2010VSL007236422.02.2012Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVOZgolj okoliščina, da tožeča stranka predmetnih nepremičnin ni uporabljala, ji ni avtomatično odvzelo pravic, ki so bile povezane z v zemljiški knjigi vpisano pravico uporabe. V postopku na prvi stopnji nobena od strank ni zatrjevala, da bi kdo drug razen njiju bil dejanski imetnik pravice uporabe na spornih parcelah oziroma njihov lastnik oziroma, da bi lastnica postala...pravica uporabe – veljavni pravni naslov za uporabo – gradbeno dovoljenje – trditvena podlaga – kršitev razpravnega načela
VSL sklep I Cpg 182/2012VSL007238422.02.2012Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVORazlaga, kot jo v pritožbi ponujata toženi stranki, da bi za odločitev o umiku tožbe moralo sodišče pridobiti izjavo toženih strank, ker zakonski rok za odgovor na tožbo še ni potekel, presega okvir jasne določbe prvega odstavka 188. člena ZPP.umik tožbe – privolitev tožene stranke – rok za odgovor na pritožbo
VSL sodba II Cp 3020/2011VSL006841022.02.2012Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVOMed opustitvijo identifikacije domnevnega povzročitelja nezgode že po nastalem škodnem dogodku in škodo, ki je nastala tožniku, ni vzročne zveze.odškodninska odgovornost upravljalca smučišča – opustitev identifikacije domnevnega povzročitelja nezgode – trčenje smučarjev – vzročna zveza
VSL sklep II Cp 2552/2011VSL006841422.02.2012Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOTožeča stranka tožbe ni popravila tako, da bi bila sposobna za obravnavo, zato je odločitev sodišča prve stopnje o zavrženju tožbe pravilna in zakonita.nepopolna vloga – poziv na dopolnitev vloge – zavrženje vloge
VSL sklep II Cp 3025/2011VSL006841622.02.2012Civilni oddelekDEDNO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVO – SODNE TAKSEPravilno je razlogovanje, da v primerih, ko je sodna taksa plačana neposredno pri blagajni sodišča, le-temu ni potrebno dostavljati dokazila o plačilu. Zahteva iz tretjega odstavka 6. člena ZST-1, ki predvideva, da mora taksni zavezanec sodišču predložiti dokazilo o opravljenem plačilu, če je sodna taksa plačana brez ustrezne reference, se nanaša le na primere, ko se plačilo izvrši na...krog zakonitih dedičev – prvi dedni red – potomci in zakonec pokojnika – plačilo sodne takse neposredno pri blagajni sodišča – predložitev potrdila o sodni taksi
VSL sodba II Cp 2707/2011VSL006841922.02.2012Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO – ODŠKODNINSKO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVOOkoliščina, da se pritožnik ne strinja z ugotovitvami v postopku postavljenega izvedenca medicinske stroke, ne pomeni, da je izvedenčevo mnenje nestrokovno ali celo pristransko oziroma da je zato potrebno postaviti novega izvedenca. Tožnik ni navedel (oziroma izkazal) nobenih utemeljenih okoliščin v zvezi z zatrjevano pristranskostjo izvedenca, prav tako ni vzbudil dvoma v pravilnost izvedenčevih...nepremoženjska škoda – odmera odškodnine – telesne bolečine in nevšečnosti med zdravljenjem – strah –duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti – dokazovanje z izvedencem – nestrinjanje z izvedenskim mnenjem – zahteva za izločitev izvedenca
VSL sodba II Cp 2547/2011VSL006842322.02.2012Civilni oddelekSTVARNO PRAVO – IZVRŠILNO PRAVOStanovanje lahko poleg imetnika služnosti stanovanja uporabljajo tudi člani njegove družine, ki pa sicer niso imetniki osebne služnosti. Vendar pa toženca ni mogoče šteti za družinskega člana imetnice služnosti stanovanja, kar bi mu dajalo pravico uporabljati to stanovanje. Iz izvedenih dokazov namreč izhaja, da toženec z imetnico služnosti stanovanja ne biva v skupnem gospodinjstvu in...objektivne meje pravnomočnosti - tožba na izpraznitev in izročitev nepremičnine - pridobitev lastninske pravice v postopku izvršbe na nepremičnini – sklep o domiku – sklep o izročitvi nepremičnine kupcu – služnost stanovanja – prekarij – najemno razmerje – stanovanjska pravica
VSL sodba I Cp 2825/2011VSL006842422.02.2012Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO – POGODBENO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVOSodišču se ni bilo potrebno ukvarjati s presojo višine tožbenega zahtevka, saj je le–ta bila izkazana z računom, tožena stranka pa glede višine vtoževane terjatve ni podala nobenih pravočasnih obrazloženih ugovorov. Trditve tožene stranke, da cena ni bila dogovorjena, zato predstavljajo nedovoljeno in s tem neupoštevno pritožbeno novoto.pogodba – dobava blaga – prekluzija navajanja dejstev – nedovoljena pritožbena novota
VSL sklep I Cp 2817/2011VSL006842522.02.2012Civilni oddelekDEDNO PRAVOPriznanje deleža na skupnem premoženju z oporoko ne nasprotuje ustavi, prisilnim predpisom ali materialnim načelom, zato ni nična. Oporoka pa tudi ni neveljavna. Kdaj so razpolaganja v oporoki neveljavna, določa ZD v 68. členu (če se kaj zapušča sodniku, ki je oporoko sestavil, pričam pri oporoki ali prednikom, potomcem, bratom, sestram ter zakoncu teh oseb).oporoka – oporočno razpolaganje – veljavnost oporočnega razpolaganja – priznanje deleža na skupnem premoženju v oporoki
VSL sklep I Cp 2695/2011VSL006842622.02.2012Civilni oddelekSTVARNO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVOTožnica je podala zadostno trditveno podlago o tem, da je v času motenja bila posestnica spornega prehoda in o tem, kako je njena dejanska oblast nad prehodom zaradi motilnega ravnanja omejena. Pri odločanju o upravičenosti zahtevka za sodno varstvo iz naslova motenja posesti je potrebno upoštevati ekonomski interes posestnika.motenje posesti – posestno varstvo – ekonomski interes za varstvo posesti – trditvena podlaga
VSL sklep II Cp 3200/2011VSL006843822.02.2012Civilni oddelekSTVARNO PRAVOTožeča stranka na parkirišču ni imela take posesti, da bi druge izključevala od parkiranja, da bi imela zagotovljeno določeno število točno določenih parkirnih mest. Le takšna posest bi zagotavljala posestno varstvo, če bi tožena stranka vanjo posegla.motenje posesti – motilno ravnanje – posest nad parkiriščem
VSL sodba II Cp 3115/2011VSL006844922.02.2012Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO – ODŠKODNINSKO PRAVOPri odmeri odškodnine za smrt bližnjega je potrebno pri odmeri upoštevati, da je pokojnik vrsto let bil na začasnem delu v Sloveniji, zaradi česar ni bilo take povezanosti v družini. Ni podlage, da se renta določi za določen čas.nepremoženjska škoda - odškodnina za smrt bližnjega – premoženjska škoda – denarna renta zaradi izgubljenega preživljanja – trajanje rente
VSL sklep II Cp 3184/2011VSL006782823.02.2012Civilni oddelekSODNE TAKSEČe stranka predlaga, da jo sodišče oprosti plačila takse (in ne predlaga obročnega plačila ali odloga plačila), sodišče pa pri presoji predloga ugotovi, da stranka ne izpolnjuje pogojev za oprostitev plačila takse, predlog stranke za taksno oprostitev zavrne, lahko pa ji dovoli obročno plačilo oziroma plačilo sodne takse odloži za določen čas. V konkretnem primeru je pritožba...plačilo takse – obročno plačilo – odlog plačila sodne takse – oprostitev plačila sodne takse – dopustnost pritožbe zoper sklep o oprostitvi plačila sodnih taks
VSL sklep II Cp 515/2012VSL006784523.02.2012Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOOb umiku pritožbe se njen umik ugotovi.umik pritožbe
VSL sodba in sklep I Cpg 1213/2010VSL007007323.02.2012Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVODejstvo, da je prišlo do spremembe zakona še ne pomeni, da je tožena stranka v času sklenitve pogodbe okoliščine, ki so zahtevale tako spremembo predvidevala in zanje prevzela riziko. Bistveno je torej tisto, kar sta stranki ob sklenitvi pogodbe pričakovali. Osnovno merilo, ki ga je treba upoštevati pri pravični porazdelitvi škode v primeru spremenjenih okoliščin je...spremenjene okoliščine - (ne)pričakovanost – škoda – negativni pogodbeni interes
VSL sodba I Cpg 1218/2011VSL007007723.02.2012Gospodarski oddelekNELOJALNA KONKURENCAPo presoji pritožbenega sodišča je sodišče prve stopnje, ki je tožbeni zahtevek zavrnilo, kot odločilno pravilno presodilo, da je tožena stranka svojo premijo izračunala na podlagi enakih podatkov, kot jih je posredovala tožeči stranki (z metodo t. i. „mistery shopping“ oziroma skritega kupca), tožeča stranka pa je na podlagi danih kriterijev sama sestavila paketno ponudbo s ceno....primerjalno oglaševanje – zavajajoče oglaševanje – mistery shopping – skriti kupec
VSL sklep I Cpg 117/2012VSL007008723.02.2012Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO – SODNE TAKSEKot izhaja iz ovojnice predloga za vrnitev v prejšnje stanje, je bila vloga oddana na pošto kot navadna pošiljka, zato se za presojo pravočasnosti vloge upošteva določba prvega odstavka 112. člena ZPP. Da je bila pošiljka poslana navadno in ne priporočeno, izhaja tudi iz kuverte, v kateri je bila vloga, kot izhaja iz sprejemnega žiga sodišča na vlogi.vrnitev v prejšnje stanje – pošiljanje vlog – pomanjkanje pravnega interesa za oprostitev plačila sodne takse
VSL sklep II Cp 3136/2011VSL006842223.02.2012Civilni oddelekSODNE TAKSEPo določbi 11. člena ZST-1 se stranko oprosti plačila taks, če bi bila s tem plačilom občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja sama ali se preživljajo njeni družinski člani.oprostitev plačila sodne takse – pogoji za oprostitev plačila sodnih taks
 izberi vse

izbrane: izvozi

Zvijačnež se giblje v splošnih besedah.
Dolosus versatur in generalibus.