zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Obvestilo za stranke: Koronavirus COVID-19

Vse stranke pozivamo, da upoštevajo preventivne ukrepe za varovanje zdravja zaradi koronavirusa po priporočilih NIJZ. Na vhodu v poslopje sodišča upoštevajte navodila varnostne službe oz. pravosodnih policistov.

Priporočila za vabljene stranke:

 • če imate znake okužbe ali ste v karanteni, o tem pravočasno obvestite sodišče 
 • zaradi izvajanja preventivnih ukrepov pred okužbami pridite na sodišče 15 minut prej
 • ob vstopu v sodno stavbo razkužite roke
 • predlagamo gibanje izključno pred in v prostoru, ki je naveden na vabilu

Razen v nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

 • ne smejo vstopati v sodne stavbe
 • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno
 • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur

Telefonske številke in elektronski naslovi so dostopni na spletnih podstraneh sodišč.

pomembno

zapri pomembno

Obvestilo za stranke: Koronavirus COVID-19

Vse stranke pozivamo, da upoštevajo preventivne ukrepe za varovanje zdravja zaradi koronavirusa po priporočilih NIJZ. Na vhodu v poslopje sodišča upoštevajte navodila varnostne službe oz. pravosodnih policistov.

Priporočila za vabljene stranke:

 • če imate znake okužbe ali ste v karanteni, o tem pravočasno obvestite sodišče 
 • zaradi izvajanja preventivnih ukrepov pred okužbami pridite na sodišče 15 minut prej
 • ob vstopu v sodno stavbo razkužite roke
 • predlagamo gibanje izključno pred in v prostoru, ki je naveden na vabilu

Razen v nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

 • ne smejo vstopati v sodne stavbe
 • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno
 • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur

Telefonske številke in elektronski naslovi so dostopni na spletnih podstraneh sodišč.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

Oddelek za spremljanje sodne prakse

Oddelek za spremljanje sodne prakse ima posebno vlogo predvsem zaradi evidentiranja in zagotavljanja enotnosti sodne prakse. Oddelek se je preimenoval iz Evidenčnega oddelka s 1. majem 2018.

Oddelek za spremljanje sodne prakse je vključen v organizacijsko strukturo Vrhovnega sodišča kot poseben oddelek, ki ne rešuje zadev, temveč zagotavlja podporo. Sodnikom posreduje informacije in jim zagotavlja pogoje za kakovostno odločanje. Skrbi za objavljanje sodne prakse in literature v elektronskih sodnih bazah. Zagotavlja uresničevanje ustavnega načela pravne države, tako da skrbi za dobro seznanjenost sodnikov, strokovne javnosti in strank pred sodišči s sodno prakso in pravno literaturo. Njegov položaj ureja Zakon o sodiščih, temeljna pristojnost oddelka, ki izhaja iz njegovega imena, pa je evidentiranje sodne prakse. Danes lahko v elektronskih bazah sodne prakse in literature vsak najde podatke o sodnih odločbah sodišč druge stopnje, Upravnega sodišča in Vrhovnega sodišča. Vse odločbe so anonimizirane (torej ne vsebujejo imen strank, njihovih zastopnikov, prič, izvedencev in drugih sodelujočih v sodnih postopkih), objavljajo pa se imena sodnic in sodnikov, ki odločajo v posameznih primerih. Prek internetne oziroma intranetne strani Vrhovnega sodišča so dostopni tudi podatki o Sodišču Evropske unije (SEU), predložena predhodna vprašanja in odločbe navedenega sodišča, odločbe Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) in najvišjih sodišč članic Evropske unije.

Od leta 1986 oddelek sodiščem zagotavlja enotno tehnološko podporo. Tehnološki del te dejavnosti je bil pri oddelku organiziran v posebnem Centru za informatiko, vsebinski del pa je bil v pristojnosti dodeljenih sodnic in sodnikov ter strokovnih sodelavk in sodelavcev Evidenčnega oddelka. S 1. novembrom 2014 se je tehnološki del te dejavnosti organizacijsko preselil v Službo za upravljanje projektov. Oddelek je tako lahko večji del svojih aktivnosti posvetil zbiranju, evidentiranju, obdelavi in vnašanju sodnih odločb in pravne literature v elektronske sodne baze, izobraževanju ter publicistiki. Še bolj se je posvetil usklajevanju in enotenju sodne prakse ter dejavnostim na področju mednarodnega (evropskega) prava.

Sodišča druge stopnje in Upravno sodišče vsak mesec pošiljajo oddelku podatke o ugotovljenih neskladjih, ki jih sodniki ugotovijo pri sojenju v pritožbenih postopkih oziroma v postopkih upravnih sporov ter tudi pri vloženih pobudah za zahtevo varstva zakonitosti in vloženih zahtevah za varstvo zakonitosti. Sporna pravna vprašanja nato obravnavajo pristojni sodni oddelki Vrhovnega sodišča, ki v nekaterih primerih, odvisno od konkretnih okoliščin, sprejmejo za nižja sodišča neobvezujoča stališča. Oddelek za usklajevanje sodne prakse organizira letne posvete posameznih oddelkov višjih sodišč, ki so namenjeni soočanju različnih stališč v posameznih sodnih primerih ter njihovemu poenotenju. Oddelek zagotavlja tudi organizacijsko podporo in vsebinsko usklajevanje za vrsto izobraževalnih dejavnosti, ki so namenjene sodnikom in sodnemu osebju. V zadnjem času posebno pozornost posveča izobraževanju sodnikov in sodnega osebja za uporabo baz ESČP in SEU. Oddelek zagotavlja objavo letnih zbirk sodnih odločb Vrhovnega sodišča, stališč občnih sej Vrhovnega sodišča v publikaciji Pravna mnenja ter gradiv nekaterih izobraževanj sodnikov in sodnega osebja. Vrhovno sodišče z objavami izvlečkov obrazložitev v Sodnikovem informatorju nižja sodišča redno opozarja na svoje odločbe, ki prinašajo novosti pri razlagi zakonov ali pa so pomembne iz kakšnega drugega razloga.

Na področju mednarodne dejavnosti oddelek zagotavlja prevode najpomembnejših odločb ESČP in SEU s civilnega področja, ki niso prevedene v slovenski jezik, iz angleškega in francoskega jezika. Poleg tega oddelek sodnikom sproti zagotavlja informacije o aktivnostih obeh sodišč, sodiščem pa tudi informacije v zvezi s problematiko na področju uporabe mednarodnega (evropskega) procesnega in materialnega prava. V okviru oddelka od 1. maja 2018 deluje tudi nova Služba za analize in raziskave, ki pripravlja predvsem primerjalnopravne analize tuje sodne prakse za sodne oddelke.

 

Oddelek vodi vrhovni sodnik Vladimir Horvat.  

Kdor izvršuje svojo pravico, nikogar ne prizadane.
Qui suo iure utitur neminem laedit.