zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Obvestilo za stranke: Koronavirus COVID-19

Vse stranke pozivamo, da upoštevajo preventivne ukrepe za varovanje zdravja zaradi koronavirusa po priporočilih NIJZ. Na vhodu v poslopje sodišča upoštevajte navodila varnostne službe oz. pravosodnih policistov.

Priporočila za vabljene stranke:

 • če imate znake okužbe ali ste v karanteni, o tem pravočasno obvestite sodišče 
 • zaradi izvajanja preventivnih ukrepov pred okužbami pridite na sodišče 15 minut prej
 • ob vstopu v sodno stavbo razkužite roke
 • predlagamo gibanje izključno pred in v prostoru, ki je naveden na vabilu

Razen v nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

 • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno
 • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur

Telefonske številke in elektronski naslovi so dostopni na spletnih podstraneh sodišč.

pomembno

zapri pomembno

Obvestilo za stranke: Koronavirus COVID-19

Vse stranke pozivamo, da upoštevajo preventivne ukrepe za varovanje zdravja zaradi koronavirusa po priporočilih NIJZ. Na vhodu v poslopje sodišča upoštevajte navodila varnostne službe oz. pravosodnih policistov.

Priporočila za vabljene stranke:

 • če imate znake okužbe ali ste v karanteni, o tem pravočasno obvestite sodišče 
 • zaradi izvajanja preventivnih ukrepov pred okužbami pridite na sodišče 15 minut prej
 • ob vstopu v sodno stavbo razkužite roke
 • predlagamo gibanje izključno pred in v prostoru, ki je naveden na vabilu

Razen v nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

 • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno
 • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur

Telefonske številke in elektronski naslovi so dostopni na spletnih podstraneh sodišč.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

Med predajo letnega poročila predsednik Florjančič opozoril tudi na problematiko plačnega sistema

datum: 20.05.2020
vir: Vrhovno sodišče

Predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič je danes predal Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč v letu 2019 predsedniku Državnega zbora RS Igorju Zorčiču. Med prvim uradnim srečanjem s predsednikom Državnega zbora je predsednik Florjančič predstavil nekaj bistvenih poudarkov iz letnega poročila, sogovornika pa sta največ pozornosti namenila možnostim nadaljnjega uspešnega sodelovanja sodstva in Državnega zbora na področjih, pomembnih za nadaljnje uspešno delo sodstva.

Med pogovorom s predsednikom Državnega zbora je predsednik Florjančič tako poudaril, da je uspešno delovanje sodnega sistema v največji meri odvisno predvsem od sodstva samega, a ob tem ne gre pozabiti, da imajo na njegovo poslovanje pomemben vpliv tudi zunanji dejavniki, zlasti kakovostna zakonodaja in zagotovljeni materialni pogoji za delo sodišč in sodnikov. V letnem poročilu se zato opozarja na nujnost skupnih prizadevanj za dodelane zakonske ali podzakonske predpise, kar bo lahko ena od podlag za pričakovano konstruktivno razpravo, ko bo letno poročilo obravnavano na pristojnem odboru Državnega zbora.

Kot perečo težavo je predsednik Florjančič izpostavil tudi problematiko plačnega sistema za sodnike, ki odpira vprašanje dejanskega zagotavljanja materialne neodvisnosti sodstva. V zvezi s tem je bilo v zadnjih letih na izvršilno in zakonodajno vejo oblasti iz sodstva naslovljenih že več zahtev za ureditev plačnega položaja sodnikov in za odpravo plačnih anomalij, vendar konkretnega napredka še ni bilo. In to kljub temu, da so plačna razmerja med vejami oblasti povsem porušena, saj plače sodnikov, čeprav bi morale biti plače funkcionarjev vseh treh vej oblasti v osnovi primerljive, za plačami funkcionarjev ostalih dveh vej oblasti zaostajajo za 32 odstotkov. Po mnenju predsednika Državnega zbora gre pri tem za občutljivo vprašanje, saj je spreminjanje plač javnih funkcionarjev vedno deležno posebne pozornosti in mešanih odzivov v javnosti.

Predsednik Vrhovnega sodišča je vnovič opozoril na hudo prostorsko stisko nekaterih sodišč, še posebej v Ljubljani, kjer sodišča poslujejo kar na osemnajstih različnih in večinoma najetih lokacijah. Sodstvo v letnem poročilu ponovno predlaga sprejetje ustrezne zakonske ureditve, ki bi vključevala strategijo reševanja prostorskih težav slovenskega sodstva.

Predsednika sta se dotaknila tudi vprašanja parlamentarnih preiskovalnih komisij, glede česar sta se strinjala, da bi morale vse tri veje oblasti prispevati svoj delež pri varovanju neodvisnosti sodstva kot samostojne veje oblasti ter v tem okviru tudi pri varovanju njegovega ugleda in zaupanja v javnosti. Takšen odnos nikakor ne izključuje možnosti konstruktivne kritike, ki je vedno potrebna, pač pa v ospredje postavlja skrb treh vej oblasti za utrjevanje teh stebrov oblasti v naši mladi demokraciji, v skladu s pristojnostmi, ki jih imajo.

Sogovornika sta se v tem kontekstu med drugim dotaknila tudi zaupanja javnosti v državne institucije, v zvezi s čimer so predsednika Državnega zbora zanimale ugotovitve raziskave o zadovoljstvu različnih javnosti z delom sodišč, ki jo je sodstvo lani izvedlo že četrtič. Kot mu je pojasnil predsednik Florjančič, ugotovitve raziskave, ki jo za Vrhovno sodišče opravlja zunanji izvajalec, kažejo, da se zadovoljstvo uporabnikov sodnih storitev in strokovne javnosti še naprej izboljšuje, kar je za sodstvo pomemben pokazatelj glede uspešnosti njegovega dela.

Sicer pa je sodna veja oblasti v zadnjih letih naredila precej za dobro poslovanje sodstva, je še poudaril predsednik Florjančič, kar potrjujejo tudi vsako leto boljši rezultati in analize delovanja sodstva, zbrani tudi v Letnem poročilu o učinkovitosti in uspešnosti sodišč. Zato zdaj pričakuje pomembnejši prispevek k izboljšanemu delovanju v okviru njunih pristojnosti tudi od izvršilne in zakonodajne veje oblasti.

Predsednik Vrhovnega sodišča je Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč že včeraj predal tudi ministrici za pravosodje mag. Lilijani Kozlovič in predsedniku Sodnega sveta dr. Eriku Kerševanu. Ob tem je izrazil upanje, da bodo ugotovitve in priporočila, predstavljena v letnem poročilu, prispevale k uspešnemu in bolj poenotenemu delovanju vseh omenjenih institucij v dobro sodnega sistema in vseh uporabnikov sodnih storitev.

 


To sporočilo za javnost je informativne narave in s svojo vsebino ne zavezuje sodišča.

 

Bolj greši avtor kot storilec.
Plus peccat auctor quam actor.