zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

Letno poročilo sodstva 2016

datum: 16.05.2017
vir: Vrhovno sodišče

Slovensko sodstvo očitno prehaja v zrelo fazo, za katero je značilno umirjeno obvladovanje prejetih zadev, počasnejše zmanjševanje števila nerešenih zadev in sposobnost odzivanja na spremembe, ob izidu Letnega poročila za leto 2016 ugotavlja Vrhovno sodišče. Slovenska sodišča delujejo učinkovito in uspešno, kar potrjujejo tudi ugotovitve temeljnega mednarodnega dokumenta Evropske komisije – Justice Scoreboard 2017, iz katerega izhaja, da se časi reševanja sodnih zadev skrajšujejo in so v evropskem povprečju, če ne celo izrazito nadpovprečno kratki.

Večina sodišč je v letu 2016 obvladovala število prejetih zadev. Pričakovani čas rešitve zadev se je v slovenskem sodstvu glede na leto 2015 rahlo skrajšal, in sicer za 0,4 meseca, povprečni čas rešitve zadev pa se je glede na leto pred tem skrajšal za 0,8 meseca. Kljub temu sodstvo še vedno ne more biti zadovoljno s posameznimi kazalniki, ki se nanašajo na starejše nerešene zadeve, predvsem na izvršilnem področju, čeprav se tudi v teh zadevah trend izboljšuje. V celoti namreč kar 70 odstotkov nerešenih zadev, starejših od pet let, ter 81 odstotkov nerešenih zadev, starejših od 10 let, predstavljajo izvršilne zadeve. Podatki pa vendarle kažejo, da se struktura nerešenih zadev spreminja in da se izvršilne pa tudi nekatere druge zadeve, denimo zemljiškoknjižne, rešujejo hitreje, kar v svojih analizah prepoznavata tudi Evropska komisija in Svetovna banka.

Vrhovno sodišče tako ocenjuje, da slovensko sodstvo deluje relativno dobro in se premišljeno odziva na sistemska vprašanja, kar se kaže v obvladovanju števila prejetih zadev.  Čeprav je Slovenija druga v EU po novih civilnih, gospodarskih in pravdnih zadevah na prebivalca, je kljub tej obremenjenosti po trajanju postopkov boljša od EU povprečja, poleg tega pa je tudi izboljševanje zelo očitno. Za sodišča je postalo značilno tudi transparentno prepoznavanje in soočanje z napakami in pomanjkljivostmi, ki vplivajo na kakovost in hitrost  poslovanja (primer nerazglašenih oporok in prenosa sodnih oporok v centralni register oporok), aktivno je tudi s predlogi posameznih normativnih sprememb (primer sprememb Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih) ter se odziva na spremembe in izzive, ki jih prinaša prihodnost (primer Projekta Slovensko sodstvo 2020).   

Ustreznost delovanja sodnega sistema se kaže tudi preko prakse oziroma postopkov pred drugimi organi, ki posredno ali neposredno vplivajo na odločanje ali odločitve sodstva. Tako pri Ustavnem sodišču kot pri Varuhu človekovih pravic se zmanjšuje število rešenih zadev, ki se nanašajo na sodne postopke, kot tudi število utemeljenih pritožb. V postopku pred Evropskim sodiščem za človekove pravice sta bili v letu 2016 izdani samo dve sodbi, v katerih je bila ugotovljena vsaj ena kršitev Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic, kar je bistveno manj kot leto pred tem, ko je bilo izdanih 13 sodb, prav tako pa se nobena od teh sodb ni nanašala na trajanje postopkov. Ob koncu leta 2016 je sekretariat Sveta Evrope ocenil, da je Slovenija s sprejetimi zakonodajnimi, organizacijskimi, informacijskimi in drugimi ukrepi odpravila sodne zaostanke, kar kaže, da so izvedeni ukrepi in prizadevanja vseh zaposlenih v sodstvu privedli do stanja, ko sodstvo ni več tako obremenjeno s trajanjem postopkov in številom nerešenih zadev.  

Ob tem se je tudi v letu 2016 nadaljeval trend zniževanja števila sodnic in sodnikov na 100.000 prebivalcev (s 44,3 konec leta 2015 na 43,6 ob koncu leta 2016), s čimer je sodstvo vse bližje cilju, po katerem naj bi imeli v Sloveniji 42 sodnikov na 100.000 prebivalcev. Vrhovno sodišče pa ob tem ponovno opozarja na trend poglabljanja generacijske vrzeli med sodniki in na pospešeno zmanjševanje sodnikov v starostnem razredu od 31 do 40 let, kar bo ob odsotnosti ustreznega ukrepanja pripeljalo do občutnih starostnih neravnovesij med sodniško generacijo.  

Sicer pa se v letu 2017 pričakuje nadaljevanje trenda zmanjševanja števila sodnikov ter zmanjševanja števila prejetih in posledično tudi rešenih zadev. Glavni izziv, ki čaka slovensko sodstvo v takih pogojih, je področje kakovosti. Gre tako za kakovost sodnikovega dela in kakovost dela sodnega osebja kot tudi za kakovost sodnih postopkov in odnosa do udeležencev sodnih postopkov z vidika postopkovne pravičnosti. V zvezi s tem Vrhovno sodišče že izvaja konkretne aktivnosti z drugimi sodišči in Ministrstvom za pravosodje, sodeluje pa tudi v mednarodnih projektih.  

Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč    

Letno poročilo - povzetek

Svojo pravico izvršuj tako, da ne prizadeneš tuje. Gaj.
Ita utere tuo ut alienum non laedas.