zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

Vrhovni sodniki za položaj, primerljiv z ustavnimi sodniki

datum: 30.10.2017
vir: Vrhovno sodišče

Vrhovni sodniki so na nedavni občni seji razpravljali o nekaterih pomanjkljivostih in težavah, s katerimi se srečujejo pri svojem delu, ter o predlogih za izboljšanje sodno upravnega dela VSRS. Pri tem so se posebej osredotočili tako na položaj samih vrhovnih sodnic in sodnikov kot tudi na položaj višjih pravosodnih svetovalcev oziroma strokovnih sodelavcev na VSRS. Poleg tega so soglasno potrdili Poslovnik VSRS o ločenih mnenjih, strinjali pa so se tudi s predlaganimi kandidati za člane disciplinskih organov.

Med razpravo o položaju vrhovnih sodnic in sodnikov je prevladalo stališče, da bi moral biti položaj Vrhovnega sodišča RS kot najvišjega sodišča v državi povsem primerljiv s položajem Ustavnega sodišča RS, zato bi med drugim morali tudi položaj vrhovnega sodnika izenačiti s položajem ustavnega sodnika. 

Nekateri člani občne seje so izražali stališče o neustreznem, zapostavljenem položaju vrhovnih sodnikov in s strani razporejanja finančnih sredstev za delovanje vrhovnega sodišča nevzdržnem stanju, ko se, menijo, za nesodne aktivnosti namenja veliko resursov (personalnih, denarnih, materialnih, prostorskih ...), medtem ko naj bi bila ustavna vloga vrhovnega sodišča zapostavljena in zanemarjena. Zavzeli so se, da se začne s pripravo posebnega zakona o Vrhovnem sodišču RS, ki naj bi odpravil te probleme (zlasti pa vzpostavil mehanizem za poenotenje sodne prakse) ter na primeren način uredil trenutno neustrezen položaj vrhovnih sodnic/kov in ne dovolj poudarjeno ustavno vlogo Vrhovnega sodišča na račun drugih dejavnosti, ki so sicer tudi zakonsko opredeljene kot njegove pristojnosti. V ta namen bo ustanovljena delovna skupina za preučitev vprašanja priprave omenjenega predloga zakona, v katerem naj bi se zajele temeljne pristojnosti najvišjega sodišča v slovenski pravni ureditvi.   

Več vrhovnih sodnikov je opozorilo tudi na slabo urejen status višjih pravosodnih svetovalcev oziroma strokovnih sodelavcev na VSRS, saj je v zadnjih mesecih VSRS zapustilo več strokovnih sodelavcev. V zvezi s tem je predsednik VSRS mag. Damijan Florjančič pojasnil, da so za višje pravosodne svetovalce odprte možnosti napredovanja v višje nazive, kar predstavlja enega od korakov k izboljšanju njihovega položaja. V kontekstu dodatnega dviga kakovosti sojenja je bila izpostavljena tudi želja po organizaciji ustrezne strokovne pomoči, ki bi spremljala tujo sodno prakso, torej mednarodne odločbe in odločbe drugih Vrhovnih sodišč. Dodatno so na občni seji soglasno sprejeli predlog Poslovnika VSRS o ločenih mnenjih, potrdili pa so tudi predlagane kandidate za člane disciplinskih organov. 

Svojo pravico izvršuj tako, da ne prizadeneš tuje. Gaj.
Ita utere tuo ut alienum non laedas.