zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

skupni prikaz

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu,
Kidričeva 1
2380 Slovenj Gradec


telefon:     02 88 46 800
faks:          02 88 46 910
E-naslov:   info-vlozisce.ozsg@sodisce.si

Urad predsednice sodišča:
urad.ozsg@sodisce.si

Sprejemna pisarna:
info-vlozisce.ozsg@sodisce.si

 

Opozorilo v zvezi s snemanjem dohodnih klicev:

Spoštovani,

sporočamo vam, da na Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu snemamo vse dohodne klice, ki prispejo na stacionarno telefonsko številko telefonske centrale sodišča 02 88 46 800.
Snemanje telefonskih klicev je eden izmed tehnično-varnostnih ukrepov za povečanje varnosti na slovenskih sodiščih in se izvaja skladno z veljavno zakonodajo. Rok hrambe podatkov o klicih je 7 dni, starejši zapisi se samodejno izbrišejo.


Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:
ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure
v sredo
pa tudi od 14. do 16.30 ure


Uradne ure v sodnem registru:
v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure
v ponedeljek in sredo
pa tudi od 14. do 16. ure


Uradne ure vložišča:
v ponedeljek, torek, četrtek: od 8.00 do 16.00 ure
v sredo: od 8.00 do 16.30 ure
v petek: od 8.00 do 15.00 ure

Uradne ure blagajne sodnih taks:
v ponedeljek: od 8.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00 ure
v sredo: od 8.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.30 ure
v petek: od 8.00 do 12.00 ure

 

Izvleček Hišnega reda
Transakcijski račun: 01100-6370422556

Številke transakcijskih računov za stranke
Podračuni enotnega zakladniškega računa za Okrožno in Okrajno
sodišče v Slovenj Gradcu:
- 01100-6950422513 – predujmi
- 01100-6960422534 – redni sodni pologi, varščine
- 01100-8450029127 – denarne kazni
- 01100-8450029224 – povprečnine, stroški kazenskega postopka, odvzete premoženjske koristi

Račun za plačilo sodnih taks:


- 01100-8450087521 - Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu - sodne takse od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>
Matična številka: 5881536
Davčna številka: 55955495

 

 Seznam internih aktov

 


1. Hišni red (10.2.2015)
2. Pravilnik o izobraževanju delavcev Okrožnega in Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu, opr.št. Su 28/1996-3 z dne 10.10.1996
3. Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja finančno računovodske službe na Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu, opr.št. Su 18/1999-1 z dne 27.12.1999
4. Pravilnik o amortizaciji in revalorizacij, opr.št. Su 18/1999-2 z dne 27.12.1999
5. Pravilnik o določitvi drobnega inventarja,  opr.št. Su 18/1999-3 z dne 27.12.1999
6. Izjava o varnosti in ocena tveganja (februar 2002, revizija III - avgust 2012)
7. Pravilnik o dodeljevanju in uporabi mobilnih telefonov, opr.št. Su 200100/2004-5 z dne  27.12.2004; s spremembami in dopolnitvami
8. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, opr.št. Su 200100/2006-1 z dne 12.12.2006 s spremembami
9. Pravilnik o poslovanju brezplačne pravne pomoči, opr.št. Su 200100/2007-1 z dne 10.1.2007, s spremembami in dopolnitvami
10. Pravilnik o uporabi službenih avtomobilov in privatnih avtomobilov v službene namene, opr.št. Su 200100/2007-3 z dne 29.5.2007
11. Pravilnik o postopku in pogojih za vpogled v dnevnik snemanja ter poslušanje, prepisovanje ali presnemavanje posnetih pogovorov, opr.št. Su 200100/2007-6 z dne 28.11.2007
12. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti in določanju višine dela plače iz naslova delovne uspešnosti sodnega osebja na Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu, opr.št. Su 200100/2008-2 z dne 26.2.2008, s spremembami in dopolnitvami
13. Požarni red, opr.št. Su 200100/2012-3 z dne 3. 3. 2008 - revizija I, maj 2012
14. Pravilnik o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj, opr.št. Su 200100/2008-4 z dne 13.5.2008, s spremembami in dopolnitvami
15. Akt o merilih za ugotavljanje doseganja pričakovanega obsega dela sodnikov (27. 08. 2014)
16. Pravilnik o merilih in postopkih za obravnavanje in varovanje tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu, opr.št. Su 200100/2009-1 z dne 1.10.2009
17. Navodilo za izvajanje postopka mediacije na Okrožnem in na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu, opr.št. Su 200100/2010-1 z dne 12. 3. 2010
18. Navodilo o blagajniškem poslovanju za sodne takse in izplačilo pričnin za Okrožno in Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, opr.št. Su 200100/2010-2 z dne 31.3.2010
19. Navodilo z uporabo sistema evidence prisotnosti, opr.št. Su 200100/2010-3 z dne 11. 11. 2010
20. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu in njeni organizacijski enoti - prečiščeno besedilo(1.11.2015).
21. Pravilnik o merilih za določitev letnih dopustov in drugih odsotnosti javnim uslužbencem Okrožnega in Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu, opr.št. Su 200100/2010-5 z dne 28. 12. 2010, s spremembami in dopolnitvami
22. Pravilnik o ravnanju z računalniško opremo, opr.št. Su 200100/2011-1 z dne 3. 2. 2011
23. Ocena ogroženosti Okrožnega in Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu, opr.št. Su 200100/2011-2 z dne 18. 4. 2011
24. Načrt integritete, opr.št. Su 200100/2011-3 z dne 22. 4. 2011
25. Navodilo za izvajanje povračil stroškov postopka, denarnih kazni, plačil sodnih taks, opr.št. Su 200100/2011-4 z dne 15. 7. 2011
26. Register tveganj, opr.št. Su 200100/2011-5 z dne 16. 8. 2011
27. Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu ter odreditvi in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc na Okrožnem in Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu, opr.št. Su 200100/2012-1 z dne 19. 4. 2012
28. Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem ter pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnih mestih na Okrožnem in Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu, opr.št. Su 200100/2012-1 z dne 19. 4. 2012
29.  Navodilo o nakupu in hrambi ter popisu strokovne literature ter o nakupu revij in časopisov, opr.št. Su 200100/2013-1 z dne 29. 8. 2013
30. Navodilo o določitvi višine priznanih stroškov, ki se izplačujejo iz proračuna sodišča ter postopku izplačil po uvedbi poslovanja z eRačunom za stroške nastale v okviru sodnih postopkov  (14.9.2015)
 


Seznam strateških in programskih dokumentov

1. Posebni programi - dodatni kadrovski viri za Okrožno in Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu

2. Letni program dela za leto 2019

3. Letni program dela za leto 2020

4. Letno poročilo o poslovanju sodišča za leto 2019


Bolj greši avtor kot storilec.
Plus peccat auctor quam actor.