zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

skupni prikaz

Okrajno sodišče na Vrhniki
Cankarjev trg 8
1360 Vrhnika

telefon: (01) 757 39 20
faks: (01) 757 39 26

e-naslov:

urad.ojvrh@sodisce.si

 


Obvestilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!
 

Predsednica: mag. Staša Ana Kanduč Valant

Sodnica, pooblaščena za nadomeščanje: Karina Konec

 

Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij  javnega značaja (ZDIJZ)

predsednica sodišča mag. Staša Ana Kanduč Valant

e-naslov: urad.ojvrh@sodisce.si

 

 

Urad predsednice:

Tel.: 01/ 757 3920

Fax: 01/ 757 3926SODNE PISARNE:

Kazenska pisarna

kazenski.ojvrh@sodisce.si

Tel.: 01/ 757 3920

Izvršilna pisarna

izvrsba.ojvrh@sodisce.si

Tel.: 01/ 757 3920

Pravdna pisarna

pravda.ojvrh@sodisce.si

Tel.: 01/ 757 3920

Nepravdna pisarna

nepravda.ojvrh@sodisce.si

Tel.: 01/757 3920

Zapuščinska pisarna

zapuscine.ojvrh@sodisce.si

Tel: 01/757 3920

 Zemljiška knjiga

urad.ojvrh@sodisce.si

Tel.: 01/ 757 3920

Prekrškovna pisarna Okrajnega sodišča na Vrhniki posluje na Okrajnem sodišču v Cerknici

Tel.: 01/709 0503

 

 

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:
ponedeljek in petek: od 09.00 do 12.00 ure
sreda: od 9:00 do 12.00 ure in od 14.00 do 16.30 ure

Uradne ure za stranke v zemljiški knjigi:

ponedeljek: od 09.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 16.00 ure
sreda: od 9.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 16.00 ure

petek: od 9.00 do 12.00 ure

 


Uradne ure vložišča:
od ponedeljka do četrtka:: od 08.00 do 16.00 ure
petek:: od 08.00 do 15.00 ure
TRR sodišča: SI56 0110 0637 0421 877, koda namena plačila GOVT
TRR za plačilo sodnih taks za pravne in fizične osebe ter zasebnike (razen sodnih taks v postopkih o prekršku): SI56 0110 0845 0084 126, koda namena plačila GOVT
TRR za denarne kazni in redovne denarne kazni: SI56 0110 0845 0001 094, koda namena plačila GOVT,
TRR za redne depozite - predujmi in varščine za izvršitelje: SI56 0110 0695 0421 834, koda namena plačila ADVA
TRR za redne pologe - kupnine v izvršilnih postopkih ter varščine v izvršilnih postopkih: SI56 0110 0696 0421 855, koda namena plačila GDSV

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


Matična št. 5022762007
Davčna št. 67294308

 

Pravilnik o finančnem in računovodskem poslovanju Okrožnega sodišča v Ljubljani, Okrajnega sodišča v Cerknici, Okrajnega sodišča v Domžalah, Okrajnega sodišča v Grosupljem, Okrajnega sodišča v Kamniku, Okrajnega sodišča v Kočevju, Okrajnega sodišča v Litiji, Okrajnega sodišča v Ljubljani, Okrajnega sodišča v Trbovljah in Okrajnega sodišča na Vrhniki z dne 28. 8. 2008

Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti z dne 15. 7. 2005

Pravilnik o uporabi obrazcev in vodenju evidenc v postopku oddajanja javnih naročil z dne 16. 4. 2007

Pravilnik o notranji organizaciji Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 9. 12. 2010 in sprememba z dne 21. 3. 2011 in spremembami z dne 28. 1. 2015

Izjava o varnosti z dne 3. 6. 2014

Požarni red iz dec. 2013

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 8. 12. 2010 s spremembami

Akt o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti sodnega osebja z dne 16. 1. 2008

Pravilnik o dodeljevanju in uporabi mobilnih telefonov z dne 29. 1. 2008

Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in določanju višine plače iz naslova redne delovne uspešnosti sodnikov na Okrajnem sodišču na Vrhniki z dne 4. 11. 2008

Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev sodišč ljubljanskega okrožja z dne 9. 5. 2007

Navodilo o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju sodnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 16. 1. 2009 s spremembo z dne 19. 5. 2009

Pravilnik o postopku in pogojih za vpogled v dnevnik snemanja ter poslušanje, prepisovanje ali presnemavanje posnetih pogovorov z dne 14. 12. 2007

Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov z dne 16. 5. 2008 s spremembo z dne 22. 4. 2010

Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času z dne 15. 5. 2015 in spremembe z dne 1. 11. 2016

Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc z dne 14. 2. 2012

Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrožnem sodišču v Ljubljani in okrajnih sodiščih ljubljanskega sodnega okrožja z dne 10. 7. 2012

Pravilnik o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela z dne 13. 6. 2012

Program alternativnega reševanja sporov pri Okrajnem sodišču na Vrhniki z dne 31. 5. 2010

Pravilnik o uporabi sredstev za reprezentanco z dne 25. 10. 2016

 

Hišni red z dne 28. 4. 2017

Navodilo za poslovanje blagajn za sodno takso na Okrožnem sodišču v Ljubljani z dne 13. 7. 2017
 


 

 

 

 Slepi naj ne sodi o barvi.
Caecus ne iudicet de colore.