zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

Raziskava o zadovoljstvu javnosti z delovanjem sodišč

datum: 20.07.2020
vir: Vrhovno sodišče

Rezultati izvedene raziskave so vzpodbudni, saj so tako uporabniki, ki so imeli neposredno izkušnjo s sodiščem, kot tudi predstavniki strokovne javnosti vedno bolj zadovoljni z delovanjem sodišč. Zaupanje splošne javnosti se je v zadnjih šestih letih nekoliko izboljšalo.

 

Zadovoljstvo javnosti z delovanjem slovenskih sodišč 2019

 

Obsežno raziskavo o zadovoljstvu z delovanjem sodišč je pripravilo Vrhovno sodišče že četrtič. Vprašalniki, sestavljeni na podlagi mednarodnih izkušenj in priporočil Evropske komisije za učinkovitost pravosodja pri Svetu Evrope (CEPEJ), so bili namenjeni splošni javnosti, strokovni javnosti (odvetnikom, državnim odvetnikom in državnim tožilcem), uporabnikom sodišč in zaposlenim. Zbiranje podatkov in analiza rezultatov pa je bila prepuščena zunanjemu izvajalcu, Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici.

Ocene zadovoljstva uporabnikov z delovanjem sodišč so se od prve izvedene raziskave leta 2013 na splošno zvišale. Izboljšuje se zadovoljstvo s časovnimi vidiki reševanja zadev, s sodniki, sodnim osebjem in jasnostjo pisanj sodišč. Uporabniki pa so bolj kritični do prostorskih pogojev in opremljenosti sodišč. Med strokovno javnostjo je v tokratni raziskavi zaznati višje zadovoljstvo z mnogimi vidiki delovanja sodišč – odvetniki, državni tožilci in državni odvetniki bolje ocenjujejo delo sodnikov, odnos sodnega osebja in dostop do informacij. Nekoliko slabše je ocenjena le stopnja informatiziranosti sodnih postopkov in dostopnost sodnikov. Splošna javnost najvišje ocenjuje strokovnost sodnikov, uporabniki razumljivost in odnos sodnikov, strokovna javnost pa njihovo neodvisnost in nepristranskost.

Raziskava meri tudi zadovoljstvo interne javnosti. Zaposleni so dobro ocenili razumljivost, pravočasnost ter pretok informacij v zvezi z delom. Visoke povprečne ocene so dobile tudi delovne razmere na sodišču, prenos znanja, možnosti izobraževanja ter medsebojni odnosi in odnosi z nadrejenimi. Kljub temu je zaznati splošni padec zadovoljstva zaposlenih, kar navkljub relativno visokim ocenam terja natančno analizo vzrokov in sprejem ustreznih ukrepov za izboljšanje zadovoljstva.

Rezultati raziskave, ki jo Vrhovno sodišče izvaja periodično na dve leti, so v pomoč pri določanju prednostnih področij delovanja sodstva. Tako se na podlagi rezultatov prejšnjih raziskav v okviru delovne skupine Izboljšanje kakovosti sodstva in projektov Slovensko sodstvo 2020 – Sodimo skupaj že izvaja vrsta aktivnosti, usmerjenih v izobraževanje, usposabljanje in izmenjavo izkušenj sodnikov in osebja ter v izboljšanje informacijske podpore. V okviru projekta Postopkovna pravičnost pa se pripravljajo gradiva in vsebine, ki laični javnosti na razumljiv način predstavljajo delovanje sodstva in sodne postopke (nasodiscu.si). Aktivnosti Vrhovnega sodišča so bile prepoznane tudi v mednarodnem merilu, saj je projekt Izboljšanje kakovosti sodstva v letu 2019 prejel nagrado Kristalna tehtnica sodstva, ki jo podeljujeta Svet Evrope in Evropska komisija za inovativne in učinkovite sodne prakse. Projekt je bil izpostavljen tudi kot primer dobrih praks v izboru European Public Sector Award 2019. Poleg tega je projekt Postopkovna pravičnost prejel nagradi UX Design Award 2019 za izjemno uporabniško izkušnjo ter nagrado na bienalu slovenskega oblikovanja Brumen v kategoriji Digitalni produkti in storitve.

 


To sporočilo za javnost je informativne narave in s svojo vsebino ne zavezuje sodišča.

Šteje se, da podpisnik soglaša s podpisanim.
Subscribens consentire subscriptis censetur.