zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Spoštovani obiskovalci spletišča,

v soboto in nedeljo, 27. in 28. februarja 2021 bodo na spletiščih sodisce.si in sodnapraksa.si potekala vzdrževalna dela na strežniški infrastrukturi, zato lahko pride do občasnih motenj v delovanju obeh spletišč.

Hvala za razumevanje,
Uredništvo spletnih strani Sodstva Republike Slovenije

 

pomembno

zapri pomembno

Spoštovani obiskovalci spletišča,

v soboto in nedeljo, 27. in 28. februarja 2021 bodo na spletiščih sodisce.si in sodnapraksa.si potekala vzdrževalna dela na strežniški infrastrukturi, zato lahko pride do občasnih motenj v delovanju obeh spletišč.

Hvala za razumevanje,
Uredništvo spletnih strani Sodstva Republike Slovenije

 


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

seznam internih aktov

- Navodilo o javnem naročanju  Su 200100/2013 z dne 12.9.2013

- Pravilnik o kriterijih za odmero rednih letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih uslužbencev, zaposlenih na Okrožnem sodišču v Murski Soboti ter Okrajnimi sodišči v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 210300/2010 z dne 15. 3. 2010 ter SU 210300/2011 z dne 16.2.2011

- Pravilnik o zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj na Okrožnem sodišču v Murski Soboti, št. Su 490/2019 z dne 10. 6.2019

- Pravilnik o finančno računovodskem poslovanju na Okrožnem sodišču v Murski Soboti, opr. št. Su 622/2017 z dne 5.7.2017

- Pravilnik o organizaciji in načinu vodenja finančno računovodske službe v Okrožnem sodišču v Murski Soboti, opr. št. Su 200100/2005 z dne 16.2.2005

- Navodilo o poslovanju pri izterjavi stroškov postopka, denarnih kazni, povprečnin, odvzete premoženjske koristi in denarnih kazni po procesnih zakonih (redovnih kazni), opr. št. Su 200100/2004 z dne 7. 4. 2004

- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, opr. št. Su 200100/2008 z dne 26.11.2008, sprememba z dne 28.10.2010, sprememba 4.9.2012, sprememba 10.1.2014, sprememba Su 860/2017 z dne 11.10.2017

- Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov, opr. št. Su 200100/2008 z dne 27. 3. 2008, sprememba 4.9.2012

- Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti in določanja višine plače iz naslova redne delovne uspešnosti sodnikov Okrajnega sodišča v Murski Soboti, opr. št. Su 200100/2008 z dne 6.11.2008

- Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sodnega osebja na Okrajnem sodišču v Murski Soboti, opr. št. Su 200100/2008 z dne 11.11.2008

- Pravilnik o varovanju tajnih podatkov na Okrajnem sodišču v Murski Soboti opr. št. Su 200100/2007 z dne 24.7.2007

- Hišni red, opr. št. Su 200100/2013 z dne 4.11.2013

- Register tveganj, opr. št. Su 245/2015 z dne 10.7.2015 in z dne 10.7.2017

- Pravila poslovanja sodniških pripravnikov s sodnimi spisi, opr. št. 010103/2008 z dne 14.11.2008

-  Pravilnik o notranji organizaciji Okrajnega sodišča v Murski Soboti, opr. št. Su 011700/2010 z dne 24.11.2010

- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnih uslužbencev v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru , opr. št. Su 200100/2010 z dne 5. 8. 2010, sprememba 28. 9. 2010, sprememba 12.11.2010, 25.11.2010, 14.6.2011, 22.8.2011, 23.8.2011, 12.1.2012, 10.1.2013, 13.2.2013, 20.5.2013, 29.7.2013, 2.9.2013, 23.9.2013, 1.10.2013, 17.10.2013, 21.11.2013, 8.4.2014, 12.5.2014, 1.12.2014, 24.11.2015, 29.12.2015, 5.1.2016, 25.2.2016, 6.6.2016, 20.7.2016, 3.8.2016, 10.8.2016, 24.8.2016, 29.9.2016, 7.4.2017. 19.6.2017, 21.8.2017, 26.9.2017

- Akt o izobraževanju sodnega osebja, opr. št. Su 200100/2005 z dne 28.4.2005

- Navodilo za uporabo sistema evidence prisotnosti, opr. št. Su 040902/2005 z dne 28.12.2005, sprememba dne 3. 8. 2010

- Akti za izvajanje alternativnega reševanja sporov (citirati naziv programa, navodil, dogovora)-vse se nahaja na spletni strani Okrožnega sodišča pod rubriko mediacija

- Navodilo o oblikovanju referenčnih številk za plačila sodnih taks, stroškov kazenskega postopka, denarih kazni, predujmov, varščin za izvršitelje ter varščin in kupnin za dražbeopr. št. Su 160003/2011 z dne 30. 03. 2011

- Načrt izobraževanja, usosabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih  sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru Su 200100/2014 z dne 2.6.2014

- Pravilnik o službenih potovanih in o uporabi službenih vozil v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, Su 200100/2011 z dne 9.5.2011

- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc Su 200100/2013 z dne 21.1.2013

- Izjava o varnosti z oceno tveganje (revizija izjave), št. REV-02/12, december 2012 z Navodilom o osebni varovalni opremi Su 200100/2015 z dne 9.5.2015

- Navodilo o nabavi in evidentiranju strokovne literature in drugih publikacij na Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru Su 200100/2013 z  dne 1.10.2013 

- Navodilo o priznavanju in izplačevanju položajnih dodatkov namestnikom vodij notranjih organizacijskih enot v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 060202/2011 z dne 31. 08. 2011 

- Navodilo za vračilo sodnih taks, opr. št. Su 160003/2011 z dne 04. 05. 2011

- Načrt promocije zdravja na delovnem mestu za Okrožno sodišče v Murski Soboti in Okrajna sodišča v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 230113/2013 z dne 28. 05. 2013

- Načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 415/2018 z dne 30.3.2018

 - Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ter evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela javnih uslužbencev v Okrožnem sodišču v Murski Soboti in Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 508/2015 z dne 5. 6. 2015

- Navodilo - ogrožanje s strani tretje osebe z dne 23. 6. 2015

- Merila za ugotavljanje pričakovanega obsega dela višjih pravosodnih svetovalcev, pravosodnih svetnikov in svetovalcev v pravosodju, opr. št. Su 010804/2011 z dne 17. 02. 2011

- Navodilo o javnih naročilih, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz 1. odstavka 21. člena ZJN-3, opr. št. Su 112/2017 z dne 30.1.2017

- Dogovor o izvajanju programa alternativnega reševanja sporov, opr. št. Su 020503/2010 z dne 05. 05. 2010

- Program alternativnega reševanja sporov v Okrožnem sodišču v Murski Soboti, opr. št. Su 020503/2010 z dne 15. 06. 2010

- Navodilo za izvajanje postopka mediacije v Okrožnem sodišču v Murski Soboti, v Okrajnih sodiščih v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru, opr. št. Su 020503/2010 z dne 15. 06. 2010

 

- Navodila o poslovanju pri odreditvi in izterjavi stroškov postopka, glob, denarnih kazni, odvzete premoženjske koristi in sodnih taks, opr. št. Su 481/2018 z dne 4.6.2018
 


 

 

 

 

 

Zvijačnež se giblje v splošnih besedah.
Dolosus versatur in generalibus.