zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Obvestilo za stranke: Koronavirus COVID-19

Vse stranke pozivamo, da upoštevajo preventivne ukrepe za varovanje zdravja zaradi koronavirusa po priporočilih NIJZ. Na vhodu v poslopje sodišča upoštevajte navodila varnostne službe oz. pravosodnih policistov.

Priporočila za vabljene stranke:

 • če imate znake okužbe ali ste v karanteni, o tem pravočasno obvestite sodišče 
 • zaradi izvajanja preventivnih ukrepov pred okužbami pridite na sodišče 15 minut prej
 • ob vstopu v sodno stavbo razkužite roke
 • predlagamo gibanje izključno pred in v prostoru, ki je naveden na vabilu

Razen v nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

 • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno
 • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur

Telefonske številke in elektronski naslovi so dostopni na spletnih podstraneh sodišč.

pomembno

zapri pomembno

Obvestilo za stranke: Koronavirus COVID-19

Vse stranke pozivamo, da upoštevajo preventivne ukrepe za varovanje zdravja zaradi koronavirusa po priporočilih NIJZ. Na vhodu v poslopje sodišča upoštevajte navodila varnostne službe oz. pravosodnih policistov.

Priporočila za vabljene stranke:

 • če imate znake okužbe ali ste v karanteni, o tem pravočasno obvestite sodišče 
 • zaradi izvajanja preventivnih ukrepov pred okužbami pridite na sodišče 15 minut prej
 • ob vstopu v sodno stavbo razkužite roke
 • predlagamo gibanje izključno pred in v prostoru, ki je naveden na vabilu

Razen v nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

 • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno
 • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur

Telefonske številke in elektronski naslovi so dostopni na spletnih podstraneh sodišč.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

Letno poročilo sodstva 2016

datum: 16.05.2017
vir: Vrhovno sodišče

Slovensko sodstvo očitno prehaja v zrelo fazo, za katero je značilno umirjeno obvladovanje prejetih zadev, počasnejše zmanjševanje števila nerešenih zadev in sposobnost odzivanja na spremembe, ob izidu Letnega poročila za leto 2016 ugotavlja Vrhovno sodišče. Slovenska sodišča delujejo učinkovito in uspešno, kar potrjujejo tudi ugotovitve temeljnega mednarodnega dokumenta Evropske komisije – Justice Scoreboard 2017, iz katerega izhaja, da se časi reševanja sodnih zadev skrajšujejo in so v evropskem povprečju, če ne celo izrazito nadpovprečno kratki.

Večina sodišč je v letu 2016 obvladovala število prejetih zadev. Pričakovani čas rešitve zadev se je v slovenskem sodstvu glede na leto 2015 rahlo skrajšal, in sicer za 0,4 meseca, povprečni čas rešitve zadev pa se je glede na leto pred tem skrajšal za 0,8 meseca. Kljub temu sodstvo še vedno ne more biti zadovoljno s posameznimi kazalniki, ki se nanašajo na starejše nerešene zadeve, predvsem na izvršilnem področju, čeprav se tudi v teh zadevah trend izboljšuje. V celoti namreč kar 70 odstotkov nerešenih zadev, starejših od pet let, ter 81 odstotkov nerešenih zadev, starejših od 10 let, predstavljajo izvršilne zadeve. Podatki pa vendarle kažejo, da se struktura nerešenih zadev spreminja in da se izvršilne pa tudi nekatere druge zadeve, denimo zemljiškoknjižne, rešujejo hitreje, kar v svojih analizah prepoznavata tudi Evropska komisija in Svetovna banka.

Vrhovno sodišče tako ocenjuje, da slovensko sodstvo deluje relativno dobro in se premišljeno odziva na sistemska vprašanja, kar se kaže v obvladovanju števila prejetih zadev.  Čeprav je Slovenija druga v EU po novih civilnih, gospodarskih in pravdnih zadevah na prebivalca, je kljub tej obremenjenosti po trajanju postopkov boljša od EU povprečja, poleg tega pa je tudi izboljševanje zelo očitno. Za sodišča je postalo značilno tudi transparentno prepoznavanje in soočanje z napakami in pomanjkljivostmi, ki vplivajo na kakovost in hitrost  poslovanja (primer nerazglašenih oporok in prenosa sodnih oporok v centralni register oporok), aktivno je tudi s predlogi posameznih normativnih sprememb (primer sprememb Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih) ter se odziva na spremembe in izzive, ki jih prinaša prihodnost (primer Projekta Slovensko sodstvo 2020).   

Ustreznost delovanja sodnega sistema se kaže tudi preko prakse oziroma postopkov pred drugimi organi, ki posredno ali neposredno vplivajo na odločanje ali odločitve sodstva. Tako pri Ustavnem sodišču kot pri Varuhu človekovih pravic se zmanjšuje število rešenih zadev, ki se nanašajo na sodne postopke, kot tudi število utemeljenih pritožb. V postopku pred Evropskim sodiščem za človekove pravice sta bili v letu 2016 izdani samo dve sodbi, v katerih je bila ugotovljena vsaj ena kršitev Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic, kar je bistveno manj kot leto pred tem, ko je bilo izdanih 13 sodb, prav tako pa se nobena od teh sodb ni nanašala na trajanje postopkov. Ob koncu leta 2016 je sekretariat Sveta Evrope ocenil, da je Slovenija s sprejetimi zakonodajnimi, organizacijskimi, informacijskimi in drugimi ukrepi odpravila sodne zaostanke, kar kaže, da so izvedeni ukrepi in prizadevanja vseh zaposlenih v sodstvu privedli do stanja, ko sodstvo ni več tako obremenjeno s trajanjem postopkov in številom nerešenih zadev.  

Ob tem se je tudi v letu 2016 nadaljeval trend zniževanja števila sodnic in sodnikov na 100.000 prebivalcev (s 44,3 konec leta 2015 na 43,6 ob koncu leta 2016), s čimer je sodstvo vse bližje cilju, po katerem naj bi imeli v Sloveniji 42 sodnikov na 100.000 prebivalcev. Vrhovno sodišče pa ob tem ponovno opozarja na trend poglabljanja generacijske vrzeli med sodniki in na pospešeno zmanjševanje sodnikov v starostnem razredu od 31 do 40 let, kar bo ob odsotnosti ustreznega ukrepanja pripeljalo do občutnih starostnih neravnovesij med sodniško generacijo.  

Sicer pa se v letu 2017 pričakuje nadaljevanje trenda zmanjševanja števila sodnikov ter zmanjševanja števila prejetih in posledično tudi rešenih zadev. Glavni izziv, ki čaka slovensko sodstvo v takih pogojih, je področje kakovosti. Gre tako za kakovost sodnikovega dela in kakovost dela sodnega osebja kot tudi za kakovost sodnih postopkov in odnosa do udeležencev sodnih postopkov z vidika postopkovne pravičnosti. V zvezi s tem Vrhovno sodišče že izvaja konkretne aktivnosti z drugimi sodišči in Ministrstvom za pravosodje, sodeluje pa tudi v mednarodnih projektih.  

Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč    

Letno poročilo - povzetek

Bolj greši avtor kot storilec.
Plus peccat auctor quam actor.