zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

skupni prikazOkrajno sodišče v Domžalah
Ljubljanska cesta 76
1230 Domžale

tel.: (01) 721 23 22, (01) 721 12 15

e-naslov:  urad.ojdom@sodisce.si

Predsednica: Anita Janjoš

Urad predsednice: (01) 721 57 41
faks: (01) 724 14 36

 

Uradna oseba po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ):

Anita Janjoš, predsednica sodišča

E-pošta:

 

 


Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

ponedeljek: od 9. do 12. ure
sreda: od 9. do 12. ure in od 14. do 16.30 ure
petek: od 9. do 12. ure

Uradne ure za stranke v zemljiški knjigi:
ponedeljek:
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure
sreda: od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure
petek: od 9. do 12. ure

Uradne ure vložišča:
ponedeljek, torek in četrtek:
od 08:00 do 16:00 ure
sreda: od 08:00 do 16:30 ure
petek: od 08:00 do 15:00 ure

Na delovna dneva 24. in 31. decembra so uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi s javno knjigo od 9. do 12. ure.

 

Pisarne sodišča:

Civilna pisarna
tel.: (01) 72 12 322
Vodja vpisnikov: Božena Koželj

Kazenska pisarna
tel.: (01) 72 12 322
Vodja vpisnikov: Božena Koželj

Nepravdna in zapuščinska pisarna
tel.: (01) 72 12 322
Vodja vpisnikov: Marija Zakrajšek

Zemljiška knjiga
tel.: (01) 72 12 322
Vodja zemljiške knjige: Polonca Kerin
Vodja vpisnikov: Tjaša Zakošek

Pisarna za prekrške:

Vse prekrškovne zadeve Okrajnega sodišča v Domžalah se rešujejo na OKRAJNEM SODIŠČU V KAMNIKU.


IZVRŠILNI ODDELEK
Vodja Izvršilnega  oddelka: okrajna sodnica Kristina Petrič
tel.: (01) 72 12 322
Vodje vpisnikov:

tel.: (01) 72 12 322

Anita Pernič

Sonja Vračič

Lidija Repas

Sabina Rosulnik

 

HIŠNI RED : NAČIN DOSTOPA V SODNO ZGRADBO

Zaposleni in stranke vstopajo v zgradbo skozi glavni vhod, invalidom pa je vstop v zgradbo omogočen z dvigalom ravno tako skozi glavni vhod. Pri vstopu v zgradbo se morajo stranke javiti pri varnostniku, ki jih napoti v prostor, kamor so vabljene oziroma namenjene.

Stranko, ki je namenjena na javno glavno obravnavo kot poslušalec, varnostnik spusti v zgradbo samo v času trajanja obravnave, pri čemer preveri resničnost strankinih navedb o sami obravnavi. V primeru preklica glavne obravnave, oddelek sodišča o tem obvesti tudi varnostno službo.

Varnostnik preveri identiteto vseh nevabljenih strank z vpogledom v osebni dokument.

Varnostnik brez izrecnega dovoljenja predsednice sodišča oziroma vodje Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani, Zunanjega oddelka v Domžalah, ne dovoli vstopa stranki, na katero je bil predhodno opozorjen. Enako velja za osebe, ki se sumljivo obnašajo ali osebe, ki nočejo potrditi svoje identitete, ter v drugih primerih, ko varnostnik oceni, da bi vstop osebe lahko ogrozil varnost ljudi in premoženja.

V zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam, razen pooblaščenim uradnim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora, organov za notranje zadeve in obrambnim silam ob privedbi oseb.

Stranke in drugi obiskovalci vstopajo v zgradbo skozi vrata za odkrivanje kovin – detektorska vrata, pri čemer morajo predhodno odložiti vse predmete z vsebnostjo kovine v kaseto, ki se nahaja na mizici poleg detektorskih vrat. Če oseba kljub temu povzroči zvočni ali svetlobni signal, mora varnostnik vstopajočo osebo ponovno pregledati z ročnim detektorjem za kovino in sicer toliko časa, dokler ne odkrije vira, ki je sprožil navedeni signal.

Varnostnik ima pravico, da pregleda prtljago vstopajoče osebe in lahko prepreči vstop osebi, ki ne dovoli pregleda prtljage. O tem so vstopajoči opozorjeni z obvestilom nameščenim pred detektorskimi vrati.

Po končanem varnostnem postopku se vstopajoči osebi vrnejo vsi predmeti in prtljaga, ki jih je odložila med izvajanjem tega postopka na vhodu v zgradbo, razen predmetov, katerih vnos v sodno zgradbo ni dovoljen in na katere je vstopajoča oseba opozorjena z navodilom, izobešenim na hodniku vhoda v zgradbo. Ti predmeti se ob vstopu deponirajo v ognjevarni blagajni in se osebi vrnejo ob izstopu iz zgradbe. Predmeti, ki se po zakonu, ki ureja orožje, štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije.

 


TRR sodišča:
SI56-01100-6370421877

TRR za sodne takse za pravne osebe in fizične osebe ter zasebnike:
SI56-01100-8450084126

TRR za vse denarne kazni po ZPP:
SI56-01100-8450001094

TRR za vse redovne kazni po ZIZ:
SI56-01100-8450001094

TRR za začasno založena sredstva po ZPP in ZIZ:
SI56-01100-6370421877

TRR - varščine in javne dražbe:
SI56-01100-6960421855

TRR - predujmi:
SI56-01100-6950421834

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>


MATIČNA ŠT.: 5022762001
DAVČNA ŠT.: 67294308

 

 1. 1. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest sodnega osebja Okrajnega sodišča v Domžalah Su:/, z dne 1.12.1998, zadnja sprememba: Su: 20-200100/2008-139 z dne 3.7.2008

 2. Pravilnik o notranji organizaciji Okrajnega sodišča v Domžalah, Su 200100/2005-8 z dne 10.1.2005

 3. Akt o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti sodnega osebja Okrajnega sodišča v Domžalah Su: 20/2005 z dne 2.12.2005, Sprememba Su: 20/200100/2008-190 z dne 26.8.2008

 4. Pravilnik o merilih in postopkih za določanje in varovanje tajnih podatkov na Okrajnem sodišču v Domžalah, Su 2-200100/2008-58 z dne 7.3.2008

 5. Navodilo o poslovanju pri izterjavi stroškov postopka, denarnih kazni, povprečnin, odvzete premoženjske koristi in denarnih kazni po procesnih zakonih (redovnih kazni), Su: 200100/2005 z dne 7.4.2005

 6. Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov na Okrajnem sodišču v Domžalah, Su 20-200100/2008-112 z dne 26.05.2008

 7. Pravilnik o varstvu pri delu, Su 20/2005 z dne 15.9.2005

 8. Pravilnik o uporabi mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije, Su 20-200100/08-79 z dne 7.3.2008

 9. Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, Su 18/2006 z dne 17.11.2006

 10. Varnostna priporočila z dne 23.5.2007

 11. Kodeks ravnanja javnih uslužbencev z dne 29.03.2007

 12. Navodilo v zvezi s postopkom predložitve nujne pritožbe v kazenskih zadevah dežurnemu senatu Višjega sodišča v Ljubljani, Su 16-160001/2008-32 z dne 06.02.2008

 13. Navodilo o poslovanju z nadzorstvenimi pritožbami, Su 28-2/2007 z dne 4.12.2007

 14. Navodilo o poslovanju pri izterjavi stroškov postopka, denarnih kazni, povprečnin, odvzete premoženjske koristi in denarnih kazni po procesnih zakonih (redovnih kazni), Su 20-200100/2005-71 z dne 7.4.2005

 15. Hišni red, Su 20-200100/2009-66 z dne 15.5.2009Šteje se, da vsak pozna zakon.
Nemo censetur ignorare legem.