Projekt Postopkovna pravičnost prejel še eno priznanje

09.09.2019 / Vrhovno sodišče

nagrada_ux-logo-150x150.jpg

Postopkovna pravičnost, projekt, namenjen vsem uporabnikom sodnih storitev, je prejel prestižno nagrado za koncept približevanja strankam sodišč. S tem projektom se je prvič vzpostavil celovit komunikacijski sistem, ki omogoča pridobitev enakih in celovitih informacij v zvezi s potekom posameznih vrst sodnih postopkov in samim sodnim sistemom kot celoto na enem mestu.

V petek, 6. septembra, je v Berlinu potekala podelitev priznanj UX Design Awards 2019, na kateri je koncept projekta Postopkovna pravičnost prejel mednarodno priznanje za izjemno uporabniško izkušnjo. Ob tej priložnosti se je generalni sekretar Vrhovnega sodišča Rado Brezovar, sicer tudi eden izmed pobudnikov krovnega projekta Izboljšanje kakovosti sodstva, zahvalil za prejeto priznanje ter med drugim izpostavil pomembnost projekta za vse, ki vstopajo v stik s sodišči. S tem projektom je sodstvo prvič vzpostavilo celovit komunikacijski sistem, kjer lahko uporabniki v enostavnem in razumljivem jeziku dobijo informacije, ki jih potrebujejo, ne glede na to, v kakšni vlogi se znajdejo pred sodiščem.

Generalni sekretar Vrhovnega sodišča Rado Brezovar je prevzel priznanje za projekt Postopkovna pravičnost.
Generalni sekretar Vrhovnega sodišča Rado Brezovar je prevzel priznanje za projekt Postopkovna pravičnost.

 

Nagrajeni projekt, ki ga je s sodelovanjem Vrhovnega sodišča pripravilo in na tekmovanje prijavilo podjetje Renderspace d.o.o, in je del širšega projekta izboljšanja delovanja slovenskega sodnega sistema, je dobil še eno potrditev in priznanje na mednarodni ravni. Po uvrstitvi med štiri finaliste v izboru za nagrado Kristalna tehtnica sodstva, ki jo podeljujeta Svet Evrope in Evropska Komisija, je na mednarodnem tekmovanju UX Design Awards 2019, namenjenem ocenjevanju oblikovanja uporabniške izkušnje prejel nagrado za koncept, kako sodišča približati strankam. Žirija je svojo odločitev utemeljila z besedami, da je transparentnost temelj demokracije, a da veliko javnih služb še vedno ostaja zaprtih, dostopnih zgolj strokovnjakom in predstavnikom medijev. Pomembno je obveščanje državljanov in s tem omogočanje kakovostne uporabe javnih storitev. Koncept projekta je še posebej zanimiv, ker skozi večjo preglednost in boljši dostop do podatkov izboljšuje samostojnost državljanov, so še dodali.

Postopkovna pravičnost je projekt, namenjen uporabnikom storitev, ki jih ponuja slovensko sodstvo. Namenjen je vsem, ki vstopajo v stik s sodiščem, ne glede na to, ali so v vlogi stranke, priče, odvetnika, državnega tožilca ipd. ter ne glede na to, ali v stik stopajo neposredno ali z uporabo telefona oz. katere izmed informacijskih tehnologij, ki so na voljo.

Nagrajeni koncept obsega gradiva, ki ponujajo razumljive razlage o delovanju sodstva, poteku najpogostejših sodnih postopkov in o različnih vlogah na sodišču. Pripravljenih je 16 različnih brošur o najpogostejših sodnih postopkih in različnih vlogah udeležencev v njih, pripravljena pa je tudi obsežnejša brošura, v kateri je na splošni ravni predstavljen sodni sistem. 

Ker je pričanje na sodišču za marsikoga zelo stresen dogodek, je pripravljena tudi animacija o sodnem sistemu in o pričanju na sodišču, tako da se lahko vsakdo seznani, kaj lahko pričakuje na sodišču v vlogi priče. Poleg tega je bil zaradi prostorske problematike oz. zaradi razpršenosti ljubljanskih sodišč pripravljen še zemljevid sodnih stavb v Ljubljani skupaj z vsemi osnovnimi podatki. 

Najpomembnejši in najuporabnejši izdelek projekta pa je nova spletna stran nasodiscu.si, ki je vsebinsko precej bogatejša kot brošure. Predstavlja namreč tipične sodne postopke skupaj s posameznimi fazami, različne vloge na sodišču, koristne informacije pred obiskom sodišča, izvedbo postopka, itd. Bistveno je, da spletna stran predstavlja preverjene in potrjene vsebine, ki so jih pripravili predstavniki sodstva in so lahko v pomoč vsem ljudem, ki pridejo v stik s sodiščem. 

 

iks_zlozenke_naslovnice.png

 


To sporočilo za javnost je informativne narave in s svojo vsebino ne zavezuje sodišča.