Vzpostavljen register kolektivnih tožb

24.04.2018 / Vrhovno sodišče

Na podlagi Zakona o kolektivnih tožbah, ki se je začel uporabljati 21. aprila 2018, je Vrhovno sodišče na spletnih straneh sodstva vzpostavilo register kolektivnih tožb. Register je javno dostopen, vpogled vanj pa je brezplačen.

Kolektivne tožbe bodo izboljšale dostop do sodnega varstva in zagotavljale uresničevanje pravic posameznikov, ki so kršene v primerih množičnega oškodovanja. Poleg tega bodo odvračale potencialne kršitelje od protipravnih ravnanj in razbremenile sodišča, saj bo samostojnih tožb na ta način manj.

Dostop do podatkov in dokumentov o posameznem kolektivnem postopku bo v registru omogočen od dne, ko bo v posameznem kolektivnem postopku vložena kolektivna tožba ali predlog za potrditev kolektivne poravnave, vpogled pa bo možen vse do poteka petih let po pravnomočnem končanju postopka v tej zadevi.

Zakon o kolektivnih tožbah
Pravilnik o registru kolektivnih tožb  

Vstop v register