Sredstev za stroške sodnih postopkov bo zmanjkalo že do poletja

04.04.2014 / Vrhovno sodišče

Predsednik Vrhovnega sodišča Masleša je predsednico Vlade mag. Bratušek v pismu obvestil, da bo finančno stanje sodišč zaradi velikega primanjkljaja sredstev privedlo do popolnega zastoja dela sodišč najkasneje do prve polovice julija 2014. S tem bodo ogroženi tako dosedanji pozitivni trendi odprave zaostankov in občutnega krajšanja povprečnih časov trajanja postopkov, kot tudi možnosti državljanov za učinkovito pravno varstvo.

Vrhovno sodišče je pred tem že 12. marca opozorilo Ministrstvo za finance na velik primanjkljaj sredstev, do katerega prihaja iz razlogov, ki so izven nadzora sodišč. Trenutni trend kaže, da bo primanjkljaj sredstev za stroške sodnih postopkov znašal kar 14,2 milijona evrov. Sodstvo ima za vse stroške sodnih postopkov v 2014 na voljo 16,8 milijona evrov, do konca marca pa je bilo porabljenih že 42%.

Spremembe stečajne zakonodaje decembra 2013 so v prvem četrtletju 2014 privedle do izjemnega povečanja števila začetih stečajev (za 418% več pri osebnih stečajih in 246% pri stečajih pravnih oseb v primerjavi z enakim obdobjem v 2013). Čeprav je predlog zakonskih sprememb ZFPPIPP-F navedel, da sprememba ne bo imela finančnih posledic za proračunska sredstva ter je celo napovedoval prihranke, trenutni trend kaže letni strošek več kot 9 milijonov evrov. Gre zlasti za stroške, ki so jih pred tem morali poravnati predlagatelji postopka sami, s spremembo zakonodaje pa so predlagatelji, ki so dolžniki, tega oproščeni, plačila pa se opravijo iz proračuna sodišč. Sodstvo je na tovrstno nevarnost v postopku sprejemanja zakonskih sprememb pisno opozarjalo, vendar so bila ta opozorila preslišana.

Občuten negativen in nepričakovan primanjkljaj je nastopil tudi zaradi naraščanja stroškov v zvezi s hrambo zaseženih vozil, kot posledico spremembe Zakona o pravilih cestnega prometa.

Posledice pomanjkanja sredstev zaradi preobremenjenosti posameznih področij se bodo odrazile na zmožnostih sodstva za izvajanje vseh vrst sodnih postopkov. S tem bodo ogroženi tako dosedanji pozitivni trendi odprave zaostankov in občutnega krajšanja povprečnih časov trajanja postopkov, kot tudi možnosti državljanov za učinkovito pravno varstvo.

 

Dodatno pojasnilo:

Sodišče mora skladno z 233. členom ZFPPIPP iz sredstev za stroške sodnih postopkov opraviti naslednja plačila in predujme (plus DDV):
1. AJPES-u znesek v višini pavšalnega nadomestila za objave (100 EUR za stečaje pravnih oseb, 50 EUR za osebne stečaje)
2. v dobro denarnega računa stečajnega dolžnika znesek v višini vsote zneskov:
a) najnižjega nadomestila upravitelja (znaša 1420,50 EUR za oba tipa stečajev)
b) pavšalnega zneska za kritje drugih stroškov stečajnega postopka, ki se konča brez razdelitve upnikom (473,50 EUR za osebne stečaje oz. 1894 EUR za stečaje pravnih oseb)