Zapuščinski postopki

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Radovljici 30.03.2023 Oklic neznanim dedičem po dne 5.6.2022 umrlem Ostojić Cvijetinu (D 223/2022) zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljubljani 30.03.2023 Oklic dedičem opr. št. IV D 931/2022 po pok. Vehabović Muharemu zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Novi Gorici 29.03.2023 oklic dedičem D 716/2022 - pok. Stefania Spazzali zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Novi Gorici 29.03.2023 oklic dedičem D 632/2021 - pok. Boštjan Vodopivec zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Novi Gorici 29.03.2023 oklic dedičem D 676/2022 - pok. Matilda Blažič zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Novi Gorici 29.03.2023 oklic dedičem D 180/2022 - pok. Alojzij Simčič zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Kamniku 28.03.2023 Oklic v zapuščinski zadevi O 31/57 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Kopru 28.03.2023 Vabilo z oklicem neznanim dedičem D 7/2023 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljubljani 28.03.2023 Oklic dedičem po pok.: VERA PRESL (roj. Veronika Vindpasinger), opr št. III D 54/2021 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljutomeru 27.03.2023 Oklic dedičem po pok. Smiljanu Pilharju, opr. št. D 224/2022 zapuščinski postopki
    Naenkrat izpiši