Zapuščinski postopki

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu 16.05.2022 Oklic neznanim upnikom D 161/2021 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Trebnjem 13.05.2022 Oklic neznanim dedičem po pok. Miklič Ivanu - opr. št. D 12/2022 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Trebnjem 13.05.2022 Oklic neznanim dedičem po pok. Gačnik Alojziju Lojzetu - opr. št. D 12/2021 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Trebnjem 13.05.2022 Oklic neznanim dedičem po pok. Umek Janezu - opr. št. D 175/2021 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici 12.05.2022 D 117/2016 - Nadomestna vročitev - Marija Fusić zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljubljani 12.05.2022 Oklic neznanim upnikom po pok. Branku Fonu, opr. št. I D 2037/2019 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Novem mestu 12.05.2022 Oklic neznanim upnikom po pok. Jožefi Železnik - D 86/2021 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljubljani 12.05.2022 Oklic dedičem po pok.: ANTONIO FIORDELMONDO - opr. št. I D 2238/2018 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Trbovljah 12.05.2022 D 626/2021, oklic dedičem zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljubljani 11.05.2022 Oklic neznanim upnikom v zapuščinski zadevi po pok. ANICI MLAKAR - opr. št. III D 629/2019 zapuščinski postopki
    Naenkrat izpiši