Zapuščinski postopki

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Velenju 19.04.2024 Oklic dedičem po dne 28. 2. 1992 umrli EDITI MARTINEC, roj. 16. 4. 1907 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Velenju 19.04.2024 Oklic neznanim upnik - zapuščinski postopek po dne 7. 8. 2022 umrli Ivani Hriberšek, nazadnje stanujoči v Mozirju, Ljubija 7, roj. 10. 5. 1931 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljubljani 18.04.2024 oklic dedičem po pok. Štolfa Darina, opr. št. VI D 3741/2022 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljubljani 18.04.2024 oklic dedičem po pok. Mariji Vidmar, opr. št. D 17/1975 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Kranju 18.04.2024 Vabilo na zapuščinsko obravnavo zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljubljani 18.04.2024 oklic dedičem po pok. Mariji Vidmar, opr. št. D 17/1975 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Radovljici 17.04.2024 Oklic neznanim dedičem po dne 21.12.2023 umrlem Lap Francu (D 34/2024) zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ajdovščini 16.04.2024 oklic dedičem po umrli ROZALIJI VALIČ D 68/2024 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Tolminu 16.04.2024 D 75/2024 - VABILO Z OKLICEM NEZNANIM DEDIČEM zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljubljani 16.04.2024 oklic dedičem po pok. Majda Mayr Kurent, opr. št. III D 125/2020 zapuščinski postopki
    Naenkrat izpiši