Zapuščinski postopki

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Žalcu 08.12.2022 Oklic neznanim upnikom zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljubljani 08.12.2022 Oklic dedičem po pok.: FRANJO POZVEK, opr. št. III D 2649/2020 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljubljani 08.12.2022 Oklic opr. št. III D 35/2020 po pok. Ljudmili Mihelič zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljubljani 08.12.2022 Oklic upnikom v zapuščinski zadevi po pok.: JOŽEFA DEDNIKAR, opr. št. I D 1675/2019 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljubljani 08.12.2022 Oklic dedičem po pok.: JERA PETROVČIČ, opr. št. III D 366/2021 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Trebnjem 07.12.2022 Oklic neznanim dedičem po pok. Grčar Janezu - opr. št. D 54/2022 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Novi Gorici 07.12.2022 oklic neznanim upnikom - D 494/2021 - pok. Štefan Bodigaj zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Trebnjem 07.12.2022 Oklic neznanim dedičem in neznanim upnikom po pok. Kristini Novak - opr. št. D 141/2022 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Novi Gorici 07.12.2022 oklic neznanim upnikom - D 509/2021 - pok. Ivan Erzetič zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Trbovljah 07.12.2022 Sklep, D 393/2022 zapuščinski postopki
    Naenkrat izpiši