Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

sodni postopki

Oklic imetniku zemljiškega pisma, opr. št. VL 64447/2016 s pristopi

04.07.2023 / Okrajno sodišče v Ljubljani

upnik: SPL LJUBLJANA d.d., Frankopanska ulica 18/a, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Franc Props iz Ljubljane, po Alma Pašanović iz Ljubljane ter ostali in dolžnik: Matjaž Rogelj, Pilonova ulica 8, Ljubjana