Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

sodni postopki

Oklic dedičem po pok. Sever Aleksandru, Okrajno sodišče v Kočevju

15.03.2023 / Okrajno sodišče v Kočevju

Oklic dedičem v zapuščinskem postopku po pok. Sever Aleksandru, št. D 42/2023.

S klikom na povezavo 20230316133240 se lahko prevzame oklic dedičem.