sodni postopki

Oklic imetniku zemljiškega pisma, opr. št. In 1176/2013

04.01.2023 / Okrajno sodišče v Ljubljani

upnik: GLOBE, poslovno svetovanje Ljubljana d.o.o., Žaucerjeva ulica 15, Ljubljana, ki ga zastopa Odv. družba TRPIN & NEMEC o.p., d.o.o. Ljubljana dolžnik: GB PROJEKT, družba za upravljanje z naložbami d.o.o., Zaloška c. 69, Ljubljana, ki ga zastopa Odv. družba Podjed, Kahne in partnerji o.p., d.o.o. Ljubljana