sodni postopki

Oklic dedičem po pokojni Hudobreznik Dragoslavi D 584.2022

07.12.2022 / Okrajno sodišče v Velenju

Oklic dedičem po pokojni Hudobreznik Dragoslavi D 584.2022