sodni postopki

Oklic neznanim upnikom

08.12.2022 / Okrajno sodišče v Žalcu

Pri Okrajnem sodišču v Žalcu je v teku zapuščinski postopek po dne 14.06.2021 umrli: Franiiška Poznič Berglez, državljanka Republike Slovenije, zadnje prebivališče Ločica pri Vranskem 17, Vransko. Zakoniti dedidči po zapustnici so neznani.