sodni postopki

Oklic neznanim dedičem po pok. Veroniki Lavrič - D 2/2022

07.07.2022 / Okrajno sodišče v Novem mestu

-