sodni postopki

Oklic oz. oglas o postavitvi začasnega zastopnika v zapuščinski zadevi po pok. Ferkulj Jožetu, Okrajno sodišče v Kočevju

06.05.2022 / Okrajno sodišče v Kočevju

Oklic oz. oglas o postavitvi začasnega zastopnika v zapuščinski zadevi po pok. Ferkulj Jožetu št. D 259/2018.

S klikom na povezavo 20220520133408 se lahko prevzame oklic oz. oglas.