sodni postopki

Nadomestna vročitev –ŠTEFLIČ SMILJAN

11.05.2022 / Okrajno sodišče v Mariboru

Nadomestna vročitev po 96.členu Zakona o upravnem postopku (ZUP) v povezavi z 2. odst. 67. člena Zakona o prekrških (ZP-1)

 

Pozivam, da v roku 15 dni od dneva objave prevzamete sodbo, poziv za plačilo globe, poziva za plačilo takse in odredbo pri Okrajnem sodišču v Mariboru.