sodni postopki

Oklic imetniku zemljiškega pisma, opr. št. In 1504/2013

17.02.2022 / Okrajno sodišče v Ljubljani

upnik: Dragan Perović, Rimska cesta 12, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Primož Cegnar iz Ljubljane; dolžnik: Ivan Vučko, Goričane 72, Medvode