sodni postopki

COVL prejel drugo nagrado za najboljši IKT projekt

14.04.2010 / Vrhovno sodišče

Projekt prenove izvršilnih vpisnikov ter odprave sodnih zaostankov na področju izvršbe, je na tekmovanju za najboljši projekt s področja IKT prejel drugo nagrado kot eden najbolj učinkovitih, uspešnih in kakovostnih projektov na področju informatike v letu 2010.

V sklopu 17. konference Dnevi slovenske informatike je danes potekala podelitev nagrade za najboljši projekt s področja IKT za leto 2010, s katero Slovensko društvo informatika spodbuja in promovira inovativnost, uspešnost, učinkovitost ter kakovost projektov na področju informatike.

Letošnjo nagrado je prejelo tudi Vrhovno sodišče RS za prijavljeni projekt prenove izvršilnih vpisnikov ter odprave sodnih zaostankov na področju izvršbe. Nagrado je prevzela začasna predsednica Vrhovnega sodišča RS in vodja evidenčnega oddelka, Alenka Jelenc Puklavec.

Zaostanki na področju izvršbe so v letu 2006 predstavljali dve tretjini vseh zaostankov na okrajnih sodiščih. Na podlagi vzpodbudnih rezultatov informatizacije zemljiške knjige, so na Vrhovnem sodišču odločili, da bo projekt zmanjšanja sodnih zaostankov na področju izvršb temeljil predvsem na prenovi informacijskega sistema izvršb. Glavni rezultat je bila ustanovitev Centralnega oddelka za izvršbo na podlagi verodostojne listine, ki je začel poslovati v 2008 pri Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Cilj projekta je bil dosežen, saj je več kot 90 % vložnih predlogov rešenih v manj kot petih delovnih dneh, med tem ko so predhodno postopki trajali tudi po več mesecev. Delež ugovorov in pritožb, ki je kazalnik vsebinske pravilnosti delovanja sistema, je vseskozi na isti ravni in pri ugovorih ne preseže 12 %, pri pritožbah pa 2 %. Čeprav je v letu 2009 število vlog močno preraslo načrtovani letni obseg 120.000 predlogov in doseglo kar 209.000, učinkovitost sistema pri tem ni bila okrnjena.

Začasna predsednica je povedala, da je ministrstvo za pravosodje sprejelo pobudo vrhovnega sodišča, da se tudi v pritožbenem postopku za COVL uvede koncentracijo pri enem višjem sodišču, kar bo doprineslo k še hitrejšemu in usklajenemu odločanju na področju izvršbe.