glavne obravnave

RSS Obravnave
 
Dodatno
Delovno sodišče v Mariboru 29.09.2023ob 09:30:00 del. - soc. Sabina Goričan Podbrežnik soba 4/II tega sodišča XX Pd 92/2022 ZJU - plačila neizplačanega dela plač- stalna pripravljenost - 4.317,31 eur s pp Borut LEVIČNIK RS - MINISTRSTVO ZA OBRAMBO