glavne obravnave

RSS Obravnave
 
Dodatno
Delovno sodišče v Mariboru 29.11.2022ob 09:00:00 del. - soc. Urban Tručl soba 19/I tega sodišča Pd 339/2018 redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti - ZJU mag. Mirjana BABIĆ UNIVERZA V MARIBORU
Delovno sodišče v Mariboru 29.11.2022ob 09:00:00 del. - soc. Mojca Dubravica soba 10/I tega sodišča Pd 326/2022 izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi Boris PETRE UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Delovno sodišče v Mariboru 29.11.2022ob 09:00:00 del. - soc. Sabina Goričan Podbrežnik soba 4/II tega sodišča Pd 282/2020 plačila neizplačanih plač Matej ŠKERGET TERME MARIBOR d.o.o.
Delovno sodišče v Mariboru 29.11.2022ob 09:00:00 del. - soc. Nataša Čučko soba 9 tega sodišča Pd 40/2021 plačila odškodnine za nepremoženjsko škodo - 8.500,00 EUR s pp Matej Klement ROSENBAUER, d.o.o.
Delovno sodišče v Mariboru 29.11.2022ob 10:00:00 del. - soc. Sabina Goričan Podbrežnik soba 4/II tega sodišča Pd 314/2020 plačila plač - 39.387,06 eur s pp Rok ZEBEC TERME MARIBOR d.o.o.
Delovno sodišče v Mariboru 29.11.2022ob 11:00:00 del. - soc. Urban Tručl soba 19/I tega sodišča Pd 411/2022 izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi Nevres KALAJAC FAN TRADE, družba za proizvodnjo, trgovino, gradbeništvo in storitve, d.o.o.
Delovno sodišče v Mariboru 29.11.2022ob 12:00:00 del. - soc. Sabina Goričan Podbrežnik soba 4/II tega sodišča Pd 413/2022 izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi Mujo KALAJAC NERSAL, družba za gradbeništvo, d.o.o.
Delovno sodišče v Mariboru 29.11.2022ob 14:00:00 del. - soc. Urban Tručl soba 19/I tega sodišča Pd 244/2022 plačila odškodnine - nesreča pri delu - 44.000,00 eur s pp Marko Nešić Zavarovalnica Triglav d.d.
Delovno sodišče v Mariboru 29.11.2022ob 14:00:00 del. - soc. Sabina Goričan Podbrežnik soba 4/II tega sodišča Pd 219/2021 plačila odškodnine zaradi nesreče pri delu - 22.000,00 eur s pp Mihajlo NOVAKOVIĆ A.M Montaža d.o.o., Zavarovalnica Sava, d.d.
Delovno sodišče v Mariboru 29.11.2022ob 14:00:00 del. - soc. Nataša Čučko soba 9 tega sodišča Pd 49/2020 ugotovitve nezakonitosti in razveljavitev sklepov tožene stranke in zaradi plačila položajnega dodatka - 300,74 EUR spp Dejan Kranjec REPUBLIKA SLOVENIJA
    Naenkrat izpiši