glavne obravnave

RSS Obravnave
 
Dodatno
Delovno sodišče v Kopru 02.10.2023ob 13:00:00 del. - soc. Dragica Umek soba 133/I. nadstropje tega sodišča Pd 153/2023 ugotovitve ničnosti pogodb, ugotovitve pogodb o zaposlitvi ter priznanjem vseh pravic iz DR MILOVAN BJELANOVIĆ LUKA KOPER, d.d.
Delovno sodišče v Kopru 03.10.2023ob 09:00:00 del. - soc. Mojca Fajdiga soba 20/a tega sodišča Pd 67/2021 izplačila nadur Besim Mujanović, Elvis Selimović BUBA GRADBENIŠTVO livarstvo, kovinarstvo, gradnje d.o.o.
Delovno sodišče v Kopru 03.10.2023ob 10:30:00 del. - soc. Marinela Maras soba 133/I. nadstropje tega sodišča Pd 204/2022 plačila odškodnine 155.556,92 EUR s pp (nesreča pri delu) PRIMOŽ MURTI ENGROTUŠ podjetje za trgovino d.o.o., ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
Delovno sodišče v Kopru 03.10.2023ob 10:30:00 del. - soc. Mojca Fajdiga soba 20/a tega sodišča Pd 11/2022 prikrajšanja pri plačilu dodatkov, plačilu za delo, povračilu stroškov, jubilejni nagradi ter odpravnini in odškodnini Nezir Kovačević, Maryan Stamenov BUBA GRADBENIŠTVO livarstvo, kovinarstvo, gradnje d.o.o.
Delovno sodišče v Kopru 04.10.2023ob 10:30:00 del. - soc. Martina Andrejašič Zazula soba št. 133 / I. nadstropje tega sodišča Pd 109/2022 izplačilo plače Miroljub Jovanović BVB 1 d.o.o.
Delovno sodišče v Kopru 04.10.2023ob 11:00:00 del. - soc. Martina Andrejašič Zazula soba št. 133 / I. nadstropje tega sodišča XX Pd 156/2023 ugotovitve ničnosti pogodb ter priznanjem pravic, razveljavitve prenehanja PZ pcto 12.000,00 EUR s pp ADNAN BUŽIMKIĆ LUKA KOPER, d.d.
Delovno sodišče v Kopru 04.10.2023ob 13:00:00 del. - soc. Martina Andrejašič Zazula soba 133/I. nadstropje tega sodišča Pd 16/2023 nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi (pcto. 5.000,00 EUR s pp) Radenko Vučenović FUTUREA TRANSPORT d.o.o.
Delovno sodišče v Kopru 06.10.2023ob 09:00:00 del. - soc. Martina Andrejašič Zazula soba 133/I. nadstropje tega sodišča Pd 158/2023 redne odpovedi pogodbe iz poslovnih razlogov MARJAN MENDIKOVIĆ CONCARGO d.o.o., ZAG CONTI d.o.o., LUKA KOPER, d.d.
Delovno sodišče v Kopru 06.10.2023ob 09:30:00 del. - soc. Martina Andrejašič Zazula soba št. 133 / I. nadstropje tega sodišča Pd 155/2023 redne odpovedi pogodbe iz poslovnih razlogov SEMIR BEČIĆ LUKA KOPER, d.d.
Delovno sodišče v Kopru 06.10.2023ob 10:00:00 del. - soc. Martina Andrejašič Zazula soba 133/I. nadstropje tega sodišča Pd 167/2023 redne odpovedi pogodbe iz poslovnih razlogov SAMO VEBLE CONCARGO d.o.o., LUKA KOPER, d.d.
    Naenkrat izpiši