glavne obravnave

RSS Obravnave
 
Dodatno
Delovno sodišče v Kopru 28.11.2022ob 09:00:00 del. - soc. Mojca Fajdiga soba 133/I tega sodišča Pd 210/2020 plačila 235,00 EUR MAMEJA, gostinstvo in turizem d.o.o. Lin Pokorn
Delovno sodišče v Kopru 29.11.2022ob 09:00:00 del. - soc. Mojca Fajdiga soba 20/a tega sodišča Pd 2/2022 redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga invalidnosti Nisveta Julardžija HIDRIA, razvoj in proizvodnja avtomobilskih in industrijskih sistemov, d.o.o.
Delovno sodišče v Kopru 30.11.2022ob 10:00:00 del. - soc. Martina Andrejašič Zazula soba št. 133 / I. nadstropje tega sodišča Pd 156/2021 redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti (pcto. 4.500,00 EUR s pp) ROBERT KAVČIČ TRIGLAV Zdravstvena zavarovalnica , d.d.
Delovno sodišče v Kopru 30.11.2022ob 12:00:00 del. - soc. Martina Andrejašič Zazula soba št. 133 / I. nadstropje tega sodišča Pd 15/2022 razvrstitve v višnjo stopnjo usposobljenosti in plačila razlike plače pcto 5.500,00 EUR MIRAN ZUPAN LUKA KOPER, d.d.
Delovno sodišče v Kopru 02.12.2022ob 09:00:00 del. - soc. Martina Andrejašič Zazula soba št. 133 / I. nadstropje tega sodišča Pd 163/2022 plačila razlike v plači in nadomestilih oziroma podredno zaradi ugotovitve obstoja delovenga razmerja in priznanje vseh pravic iz delovnega razmerja (pcto. 68.976,12 EUR) Sejfi Osmanagić MAVEMA d.o.o., GAF d.o.o. - v stečaju, LUKA KOPER, d.d.
Delovno sodišče v Kopru 02.12.2022ob 09:00:00 del. - soc. Mojca Fajdiga soba 20/a tega sodišča Pd 39/2020 izplačila odškodnine - trpinčenje na delovnem mestu (pcto. 50.000,00 EUR s pp) Dževad Halilović GOSTOL Tolminske Strojne Tovarne d.d.
Delovno sodišče v Kopru 02.12.2022ob 09:30:00 del. - soc. Martina Andrejašič Zazula soba št. 133 / I. nadstropje tega sodišča Pd 109/2022 izplačilo plače Miroljub Jovanović BVB 1 d.o.o.
Delovno sodišče v Kopru 02.12.2022ob 10:00:00 del. - soc. Martina Andrejašič Zazula soba št. 133 / I. nadstropje tega sodišča XX Pd 55/2022 vračila preveč izplačanega dela plače (vsp. 662,91 EUR s pp) SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA TOMAŽ JAKOMIN
Delovno sodišče v Kopru 02.12.2022ob 10:00:00 del. - soc. Martina Andrejašič Zazula soba št. 133 / I. nadstropje tega sodišča XX Pd 95/2022 vračila preveč izplačanega dela plače (vsp. 281,55 EUR s pp) SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA MONIKA DAMJAN